Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường MN Châu Sơn)/Tin tức - Sự kiện/

CÔNG TÁC VỆ SINH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH

Để phòng, tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra, nhà trường đã phân công giáo viên trực hàng ngày, thường xuyên tổng vệ sinh trong, ngoài lớp học, khuôn viên trường, rửa đồ dùng, đồ chơi bằng dung dịch sát khuẩn, CloraminB, phối hợp với trạm Y tế phường để phun thuốc diệt khuẩn, sẵn sàng đón học sinh đến lớp.