Tổ chức

  • Tổ Mẫu giáo có nhiệm vụ chăm sóc giáo dục các cháu có độ tuổi từ 36 đến 72 tháng. Năm học 2019-202, Tổ Mẫu giáo trường Mầm non Châu Sơn có 11 lớp bao gồm: 5 lớp Mẫu giáo 5 tuổi, 3 lớp Mẫu giáo 4 tuổi, 3 lớp Mẫu giáo 3 tuổi.
  • Địa chỉ: Trường Mầm non Châu Sơn, Phường Châu Sơn, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
  • Email: mnchauson@phuly.edu.vn
  • Điện thoại: 0226346686
TT Thông tin
1
Họ tên: Đoàn Thị Thanh Thuỷ
Vị trí: Tổ trưởng chuyên môn Tổ Mẫu giáo
Email: doanthithanhthuy@gmail.com
Điện thoại: 0856619182
2
Họ tên: Phạm Thị Qúy
Vị trí: Giáo viên lớp A5
Email: phamquymncs@gmail.com
Điện thoại: 0354680445
3
Họ tên: Lại Thị Hương
Vị trí: Giáo viên lớp B5
Email: laithuhuong1981@gmail.com
Điện thoại: 0977124947
4
Họ tên: Vũ Thị Hường
Vị trí: Giáo viên lớp B5
Email: alisapham215@gmail.com
Điện thoại: 0327114077
5
Họ tên: Nghiêm Thị Thu
Vị trí: Giáo viên lớp A5
Email: nghiemthithumncs@gmail.com
Điện thoại: 0975928392
6
Họ tên: Đỗ Thị Huyền
Vị trí: Giáo viên lớp C5
Email: dothihuyenmncs@gmail.com
Điện thoại: 0964275562
7
Họ tên: Hoàng Thị Thanh Dung
Vị trí: Giáo viên lớp D5
Email: hoangthanhdungmncs@gmail.com
Điện thoại: 0382286279
8
Họ tên: Trần Thị Thu Hương
Vị trí: Giáo viên lớp D5
Email: huongtranthithu505@gmail.com
Điện thoại: 0383058937
9
Họ tên: Phạm Thị Minh Thùy
Vị trí: Giáo viên lớp E5
Email: phamthiminhthuymncs@gmail.com
Điện thoại: 0386222692
10
Họ tên: Phan Phương Anh
Vị trí: Giáo viên lớp E5
Email: Phanphuonganh10295@gmail.com
Điện thoại: 0394908913
11
Họ tên: Đỗ Thị Hạnh
Vị trí: Giáo viên lớp A4
Email: dothihanhmncs51@gmail.com
Điện thoại: 0377019663
12
Họ tên: Trần Thị Lợi
Vị trí:
Email: loitran170481@gmail.com
Điện thoại: 0911122913
13
Họ tên: Nguyễn Thị Lý
Vị trí: Giáo viên lớp B4
Email: lynguyenmncs@gmail.com
Điện thoại: 0987178148
14
Họ tên: Lại Thị Vân
Vị trí: Giáo viên lơp B4
Email: vanlaihn@gmail.com
Điện thoại: 0989433512
15
Họ tên: Bùi Thị Kiêu
Vị trí: Giáo viên lớp C4
Email: buithikieu25121985@gmail.com
Điện thoại: 0363277866
16
Họ tên: Lại Thùy Linh
Vị trí:
Email: laithuylinh050694@gmail.com
Điện thoại: 0368119823
17
Họ tên: Phạm Thị Tâm
Vị trí: Giáo viên lớp A3
Email: phamtam71mncs@gmail.com
Điện thoại: 0917860207
18
Họ tên: Đỗ Thị Tuyến
Vị trí: Giáo viên lớp B3
Email: dothituyenmncs@gmail.com
Điện thoại: 0367332632
19
Họ tên: Nguyễn Thị Thoa
Vị trí: Giáo viên lớp B3
Email: nguyenthoa02031988@gmail.com
Điện thoại: 0983627388
20
Họ tên: Nguyễn Thùy Dương
Vị trí: Giáo viên lớp C3
Email: thuyduong27011993@gmail.com
Điện thoại: 0989524594
21
Họ tên: Vũ Thị Trà My
Vị trí:
Email: tramy27031990@gmail.com
Điện thoại: 0972725409

Video

Điệu nhảy rửa tay
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Mùa xuân của bé