Kết nạp đảng viên mới

CHƯƠNG TRÌNH KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

 

 

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Thưa toàn thể đảng viên trong chi bộ

1/ Chào cờ:

- Trước khi vào buổi lễ kính mời các đồng chí đại biểu và toàn thể các đồng chí đảng viên đứng dạy làm lễ chào cờ. Nghiêm: Chào cờ chào

+Quốc Ca

+Quốc tế ca

Thôi!  Kính mời các vị đại biểu và các đồng chí ngồi xuống

2. Tuyên bố lý do: Giới thiệu đại biểu:

Kính thưa: đ/c: Tạ Tuấn Anh Bí thư đảng bộ xã

 Kính thưa: đ/c: Nguyễn Trọng Huy phó bí  thư đảng bộ xã

Thưa toàn thể chi bộ!

Thực hiện quy định, hướng dẫn thi hành điều lệ Dảng cộng Sản Việt Nam.

Được sự quan tâm của các cấp Bộ đảng. Trải qua quá trình tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu của quần chúng: Trần Thị Hường và quần chúng: Nguyễn Thị Trang. Với sự quan tâm, giúp đỡ rèn luyện của các đồng chí đảng viên trong chi bộ, các đồng chí trong ban chấp hành đoàn xã Công Lý.

          Hôm nay, ngày 30 tháng 11 năm 2015 chi bộ trường mầm non long trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới: Trần Thị Hường và Nguyễn Thị Trang. Theo quyết định của Ban thường vụ huyện uỷ Lý Nhân.

Kính thưa các đồng chí:

          Tới dự với buổi lễ kết nạp đảng viên mới ngày hôm nay, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu:

1.    Đ/c:Tạ Tuấn Anh - Bí thư đảng bộ xã

2.     Đ/c:Nguyễn Trọng Huy -Phó bí thư đảng bộ xã

-         Cùng toàn thể các đồng chí đảng viên Chi bộ trường mầm non

-         Đề nghị các đồng chí  nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí đảng viên về dự buổi lễ ngày hôm nay.

 

3.Bí thư chi bộ đọc quyết định:

 

Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu đ/c: Nguyễn Thị Kim Nương Bí thư chi bộ  lên đọc và trao Quyết định kết nạp đảng viên mới ( kính mời toàn thể chi bộ đứng lên)…

 

4.Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ;

 

Tiếp theo chương trình xin mời đ/c: Trần thị hường: Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ ( kính mời toàn thể chi bộ đứng lên).

Tiếp theo chương trình xin mời đ/c: Nguyễn Thị Trang: Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ ( kính mời toàn thể chi bộ đứng lên).

Mời toàn thể chi bộ ngồi xuống

 

5. Bí thư chi bộ giao nhiệm vụ:

 

Tiếp theo chương trình xin mời đ/c Bí thư chi bộ lên giao  nhiệm vụ cho đảng viên và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị : Trần thị Hường và Nguyễn Thị Trang

 

5.1. Bí thư ( Đại diện cho chi bộ nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên)

 

* Điều 2 Điều lệ Đảng quy định đảng viên có nhiệm vụ:

 

          1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh, chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và diều động của Đảng.

          2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành Quy định của Ban Chấp hành trung ương về những điều đảng viên không được làm.

          3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyêng lợi chính đảng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước.

          4. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật; giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

          Hàng tháng chi bộ sinh hoạt vào hồi 13h 30 ngày 03  hàng tháng. Tại văn phòng nhà trường đảng viên phải về dự sinh hoạt chi bộ đầy đủ, đúng giờ, nếu vắng phải báo cáo, xin phép Bí thư chi bộ và phải có lý do chính đảng, được phép của Bí thư chi bộ mới được nghỉ sinh hoạt chi bộ.

 

* Điều 3: Điều lệ Đảng quy định đảng viên có quyền

         

          1. Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; biểu quyết công việc của Đảng.

          2. Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

          3. Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức Đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức của Đảng về những vấn đề liên quan đến chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức đảng, hoặc chức trách, nhiệm vụ, phẩm chất đạo đức của đảng viên đó; chịu trách nhiệm trước tổ chức đảng về ý kiến của mình; báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời.

          4. Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình.

          Đảng viên dự bị có các quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng.

 

          * NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ PHÂN CÔNG ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC GIÚP ĐỠ ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ.

          Lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt các chủ trương đường lối của đảng, pháp luật của nhà nước, Thực hiện tốt nghị quyết đại hội chi bộ và cấp trên. Thực hiện tốt các  cuộc vận động lớn của ngành tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cuộc vận động “ Mỗi thày cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo; Thực hiện tốt các phong trào thi đua “ Hai tố” phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” phong trào “ Giỏi việc trường- Đảm việc nhà” hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

- Tích cực tự học tự bòi dưỡng và đi học các lớp để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin áp dụng và dạy học.

- Huy động 100% trẻ ra lớp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

 

Tin cùng chuyên mục