CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ

 PHÒNG GD – ĐT HUYỆN LÝ NHÂN                                                   BÁO CÁO THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CB, GV, NV TRƯỜNG MN CÔNG LÝ

     TRƯỜNG MN CÔNG LÝ                                                                                        TẠI THỜI ĐIỂM NGÀY 07 THÁNG 01 NĂM 2017

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

 

Nữ

Quê quán

Chức vụ hiện tại

Ngày tháng năm vào Nghành

Ngày tháng năm vào Đảng

Trình độ lý luận chính trị

Đào tạo chính quy

Đào tạo tại chức, liên thông

Đã đạt giáo viên giỏi cấp

Trình

độ

ngoại ngữ

Trình

độ tin học

BD

QL

GD

Biên chế

HĐ68

HĐ09

HĐNH

Trình độ

Chuyên nghành

Trình độ

Chuyên nghành

1

Nguyễn Thị Kim Nương

1/19/1965

x

Công Lý

HT

01/1982

10/1999

TC

 

 

CĐSP

Mầm non

H

 

B

CC

BC

2

Nguyễn Thị Kim Vi

12/31/1970

x

Công Lý

PHT

09/1988

02/1996

TC

 

 

ĐH

QLGD

H

 

B

ĐH

BC

3

Nguyễn Thị Bích Thủy

9/6/1973

x

Nhân Nghĩa

PHT

09/1992

02/2002

TC

 

 

CĐSP

Mầm non

T

 

B

CC

BC

4

Nguyễn Thị Kim Hệ

10/20/1981

x

Công Lý

GV

09/1997

01/2005

TC

 

 

ĐHSP

Mầm non

H

 

B

 

BC

5

Nguyễn Thị Hồng Điệp

10/18/1963

x

Công Lý

GV

01/1997

 

 

 

 

CĐSP

 Mầm non

 

 

B

 

BC

6

Nguyễn Thị Hoài

9/5/1967

x

Công Lý

GV

11/1997

 

 

 

 

CĐSP

Mầm non

 

 

B

 

BC

7

Lê Thị Thu Hiền

1/2/1971

x

Nhân Hưng

GV

09/1992

 

 

 

 

CĐSP

Mầm non

 

 

B

 

BC

8

Nguyễn Thị Niên

6/28/1965

x

Công Lý

GV

08/1985

10/1998

 

 

 

TCSP

Mầm non

 

 

B

 

BC

9

Nguyễn Thị Tươi

3/16/1968

x

Công Lý

TPMG

09/1986

03/2002

 

 

 

CĐSP

Mầm non

 

 

B

 

BC

10

Chu Thị Hằng

9/14/1984

x

Vĩnh Trụ

NVKT

05/2012

 

 

 

 

Kế toán

 

 

B

 

BC

11

Trần Thị Hường

5/4/1982

x

Công Lý

TPND

09/2003

11/2015

 

 

 

CĐSP

Mầm non

H

 

B

 

HĐ09

12

Đỗ Thị Thưởng

10/5/1971

x

Công Lý

GV

05/2002

 

 

 

 

CĐSP

Mầm non

 

 

B

 

HĐ09

13

Nguyễn Thị Thu Hà

10/13/1980

x

Công Lý

GV

08/2003

06/2009

 

 

 

ĐHSP

Mầm non

H

 

B

 

HĐ09

14

Nguyễn Thị Hòa

10/11/1982

x

Công Lý

TTMG

09/2007

10/2011

 

 

 

ĐHSP

Mầm non

H

 

B

 

HĐ09

15

Nguyễn Thị Liên

3/14/1985

x

Công Lý

GV

09/2007

11/2012

 

 

 

ĐHSP

Mầm non

H

 

B

 

HĐ09

16

Tạ Thị Huyền

2/7/1985

x

Công Lý

GV

09/2007

 

 

 

 

ĐHSP

Mầm non

H

 

B

 

HĐ09

17

Nguyễn Thị Hồng Chuyên

12/18/1979

x

Công Lý

GV

08/1999

06/2009

 

 

 

CĐSP

Mầm non

 

 

B

 

HĐ09

18

Nguyễn Thị Hương Lan

9/24/1981

x

Công Lý

TTNT

08/1999

06/2015

 

 

 

CĐSP

Mầm non

 

 

B

 

HĐ09

19

Nguyễn Thị Liễu

8/12/1973

x

Công Lý

GV

01/2002

 

 

 

 

CĐSP

Mầm non

 

 

B

 

HĐ09

20

Nguyễn Thị Trà My

5/15/1990

x

Công Lý

GV

09/2011

11/2016

 

 

 

CĐSP

Mầm non

 

 

B

 

HĐ09

21

Đỗ Thị Sợi

6/20/1982

x

Công Lý

GV

09/2007

09/2012

 

 

 

ĐHSP

Mầm non

H

 

B

 

HĐ09

22

Đỗ Thị Quyên

2/15/1984

x

Công Lý

TTND

09/2004

04/2012

 

 

 

CĐSP

Mầm non

 

 

B

 

HĐ09

23

Trần Thị Quy

19/05/1989

x

Bình Nghĩa

GV

09/2011

 

 

CĐSP

Mầm non

CĐSP

Mầm non

H

 

B

 

HĐ09

24

Nguyễn Thị Trang

3/12/1990

x

Chính Lý

GV

09/2011

11/2015

 

 

 

CĐSP

Mầm non

 

 

B

 

HĐ09

25

Trương Thị Huyền

7/15/1979

x

Bình Lục

GV

09/2008

 

 

 

 

CĐSP

Mầm non

 

 

A

 

HĐ09

26

Lã Thị Kim Oanh

8/30/1988

x

Vĩnh Trụ

GV

01/2012

 

 

CĐSP

Mầm non

 

 

 

 

B

 

HĐNH

27

Lưu Thị Tuyết Chinh

2/10/1992

x

Văn Lý

GV

09/2012

11/2016

 

 

 

ĐHSP

Mầm non

 

 

B

 

HĐNH

28

Nguyễn Thị Hạnh

12/19/1994

x

Công Lý

GV

02/2016

 

 

CĐSP

Mầm non

 

 

 

 

 

 

HĐNH

29

Bùi Thủy Tức Hằng

3/19/1990

x

Ninh Bình

GV

09/2013

 

 

CĐSP

Mầm non

 

 

 

 

B

 

HĐNH

30

Nguyễn Thị Huế

5/16/1989

x

Nhân Khang

GV

09/2014

 

 

 

 

CĐSP

Mầm non

 

 

B

 

HĐNH

31

Đỗ Thị Thanh Mai

12/3/1994

x

Công Lý

GV

09/2014

 

 

 

 

CĐSP

Mầm non

 

 

B

 

HĐNH

32

Nguyễn Thị Kim Mơ

7/24/1994

x

Chính Lý

GV

09/2015

 

 

CĐSP

Mầm non

 

 

 

 

B

 

HĐNH

33

Ngô Thị Bích Phương

10/28/1991

x

Văn Lý

GV

09/2015

 

 

TCSP

Mầm non

 

 

 

 

A

 

HĐNH

34

Bùi Thị Bắc

3/22/1989

x

Công Lý

09/2012

 

 

 

 

TCSP

Mầm non

 

 

B

 

HĐNH

35

Nguyễn Thị Trang

6/24/1991

x

Công Lý

09/2013

 

 

TC

Nấu ăn

 

 

 

 

A

 

HĐNH

36

Lê Thị Dung

3/12/1993

x

Công Lý

09/2014

 

 

TC

Nấu ăn

 

 

 

 

B

 

HĐNH

37

Lê Thanh Hường

3/23/1990

x

Văn Lý

09/2012

07/2014

 

TC

Nấu ăn

 

 

 

 

B

 

HĐNH

38

Nguyễn Thị Bích Hoàn

5/24/1995

x

Đức Lý

09/2014

 

 

TC

Nấu ăn

 

 

 

 

B

 

HĐNH

39

Trần Thị Thu Phương

3/1/1990

x

Nguyên Lý

09/2014

 

 

TC

Nấu ăn

 

 

 

 

 

 

HĐNH

40

Trần Thị Thanh Hương

3/3/1987

x

Đồng Lý

09/2016

 

 

TCSP

Mầm non

 

 

 

 

 

 

HĐNH

  

                        Danh sách này có 40 người : Trong đó 3 QL, 29 GV, 1 NV, 7 Nấu ăn.

 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LÝ NHÂN

TRƯỜNG MN XÃ CÔNG LÝ

 

 


                                                                  THÔNG BÁO         

Công khai thông tin về đội  cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên

Trường mầm non xã Công Lý, năm học 2016 2017

 

 


TT

 

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

Biên chế

09

HĐ ngắn hạn

Th.S

ĐH

 

 

TC

Nhân viên

 

Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên và  nhân viên

40

10

15

8

0

10

19

09

8

I

Cán bộ quản lý

3

3

 

 

 

2

1

 

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 

 

 

 

1

 

 

2

Phó hiệu trưởng

2

2

 

 

 

2

 

 

 

II

Giáo viên

29

6

15

7

0

8

19

2

 

III

Nhân viên

8

1

 

7

 

0

1

6

 

1

Nhân viên văn thư

0

 

0

 

 

 

0

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

1

0

 

 

 

1

 

 

3

Nhân viên nuôi dưỡng

7

 

0

7

 

 

 

7

 

4

Nhân viên bảo vệ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo.

 

 

STT

 

Nội dung

Tổng số

Nội dung đào tạo

Hình thức đào tạo

Trình độ đào tạo

 

 

 

Năm tốt nghiệp

Chính quy

Tại chức

Từ xa

Chuyên tu

ThS

ĐH

 

 

TC

Chứng chỉ

 

Tổng số CBQL, GV và  NV

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

CBQL

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

2

Phó hiệu trưởng

01

TCLLCT

1

 

 

 

 

 

 

01

 

2017

II

Giáo viên

03

SPMN

 

3

 

 

 

03

 

 

 

2018

III

Nhân viên

01

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Nhân viên kế toán

01

ĐHKT

 

01

 

 

 

01

 

 

 

2017

 

Tin cùng chuyên mục