CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020

Biểu mẫu 04

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG MN CÔNG

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019– 2020

 

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

 42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Giáo viên

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhà trẻ

8

 

 

 0

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

2

Mu giáo

26 

 

 

 9

 

 

 

16

1 

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

3 

 

 

3 

 

 

 

 1

2 

0 

 1

 2

 

 

1

Hiu trưởng

 1

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

2

Phó hiu trưởng

 2

 

 

2 

 

 

 

 1

 1

 

0

2 

 

 

III

Nhân viên

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên khác

4

 

 

 

 

 3

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công Lý, ngày 25  tháng năm 2019
Thủ trưởng đơn vị

 

               Nguyễn Thị Kim Nương

 

Tin cùng chuyên mục