Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Công Lý - Chắp Cánh Những Ước Mơ)/Hoạt động công đoàn/

Đại hội công nhân viên chức năm 2019

Ngày 12/10/2019 Trường mầm non Công Lý tổ chức Đại hội Công nhân viên chức và người lao động năm 2019. 

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Vi Chủ tịch Công Đoàn trường mầm non Công Lý điều hành chương trình đại hội.

Qua hội nghị trù bị ngày 12/10/ 2019 đã bầu ra được Đoàn chủ tịch và đoàn thư ký hội nghị. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Nương Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường lên đọc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019; Kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đơn vị; Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức viên chức và lao động và việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2018 - 2019; Kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018 - 20189 Dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Vị - Phó hiệu Trưởng - Chủ tịch công đoàn báo cóa kết quả hội nghị cán bộ, viên chức và lao động ở các tổ; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý và những đề xuất kiến nghị của cán bộ viên chức và lao động 

Đồng chí Tạ Tuấn Anh - Bí thư Đảng bộ Xã Công Lý lên phát biểu ý kiến và chỉ đạo hội nghị 

Đông chí Nguyễn Thị Hòa - Trưởng BTTND báo cáo kết quả hoạt động năm học 2018 - 2019, phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hệ tham luận với nội dung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện nội dung đổi mới giáo dục 

       Đồng chí Trần Thị Hường tham luận với nội dung nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ 

Đồng chí nguyễn Thị Kim Nương - HT nhà trường và Đông chí nguyễn Thị Kim Vi Chủ tịch Công đoàn kí giao ước thi đua giữa thủ trưởng đơn vị và ban chấp hành công đoàn

 

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm