Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Công Lý - Chắp Cánh Những Ước Mơ)/Lịch công tác/

Lịch công tác tháng 8 năm 2019

 

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2019 - 2020

* Kế hoạch trọng tâm trong tháng 8/2019

- Điều tra trẻ em từ 0 đến 72 tháng tuổi trong toàn xã

- Dọn vệ sinh, trang trí lớp

- Kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất, tu sửa bàn ghế, công trình vệ sinh. Làm cỏ vườn, cắt tỉa cây, hoa tạo cảnh quan môi trường trong và ngoài lớp xanh - sạch - đẹp

- Huy động trẻ ra lớp, rèn nề nếp thói quen học tập, vui chơi, ăn ngủ cho trẻ

- Tập văn nghệ cô và cháu chuẩn bị đón khai giảng điểm năm học 2019-2020

- Tham gia học chính trị; Tập huấn chuyên môn hè

- Nhận tài liệu tại PGD, phát cho các nhóm lớp

- Chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học mới.

 

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2019 – 2020

* Tuần 1 tháng 8 năm 2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

Thứ 4

    ngày 31/7/2019

*Sáng

-Họp CBQL phân công nhiệm vụ

- Dọn vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp ở các khu

 

* Chiều

- Chỉ đạo lao động ở 3 khu

 

- CBQL

- Đ/c Vi

- Đ/c Hồng

- Đ/c Nương

 

- CBQL, GV

 

Thứ 5

ngày 01/8/2019

 

- Tuyển sinh trẻ ra lớp

 

- CB QL, GV, NV

 

Thứ 6

ngày 02/8/2019

* Sáng

- Tuyển sinh trẻ ra lớp

* Chiều

- Họp triển khai công tác tháng 8/2018 tại PGĐT

- CB QL, GV, NV

- CBQL

Đ/c: Nương, Đ/c: Hồng

 

 

 

Thứ 7

ngày 03/8/2019

 - Họp hội đồng sư phạm, thống nhất việc tu sửa nhà vệ sinh. Quán triệt việc tập huấn chuyên môn và học BDTX hè năm 2019.

 

-CBGV, NV

- CB QL, GV, NV

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2019 – 2020

Tuần 2 tháng 8 năm 2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2 Ngày 5/8/2019

BDTX hè đối với cán bộ quản lý , GV, NV cụm xã Công Lý

- CBQL, GV,NV

 

 

Thứ 3 Ngày 6/8/2019

BDTX hè đối với cán bộ quản lý , GV, NV cụm xã Công Lý

- CBQL, GV,NV

 

Thứ 4 Ngày 7/8/2019

 

- Kiểm tra hoạt động nhóm lớp Nhà Dòng

 

- Chỉ đạo giáo viên trồng rau ở các khu

 

- CBQL

 

 

 

 

 

Thứ 5 Ngày 8/8/2019

- BDCT hè đối với cán bộ quản lý , GV, NV cụm xã Văn Lý

- CBQL, GV,NV

 

 

 

 

Thứ 6 Ngày 9/8/2019

- Kiểm tra tỷ lệ  huy động trẻ các nhóm, lớp.

- Kiểm tra vệ sinh môi trường trong và ngoài nhóm lớp.

- Đăng ký tài liệu 2019-2020

- CBQL

 

Thứ 7

Ngày 10/8/2019

- Sinh hoạt chuyên môn

- CB, GV

 

                                

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2019- 2020

Tuần 3 tháng 8 năm 2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

Thứ 2

Ngày

12/8/2019

 - Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn KTĐKCSVC trang thiết bị, dụng cụ, KTTHATTP.

- Nấu ăn khu Phú Đa

- Nấu ăn khu Tân Hưng

- Nấu ăn khu Tân Tiến

 

 

- Đ/c Hồng

- Đ/c Vi

- Đ/c Nương

 

 

Thứ 3

Ngày

13/8/2019

- Nấu ăn khu Phú Đa

- Nấu ăn khu Tân Hưng

- Nấu ăn khu Tân Tiến

- Đ/c Hồng

- Đ/c Vi

- Đ/c Nương

 

 

Thứ 4

Ngày 14/8/2019

- Nấu ăn khu Phú Đa

- Nấu ăn khu Tân Hưng

- Nấu ăn khu Tân Tiến

- Đ/c Hồng

- Đ/c Nương

- Đ/c Vi

 

 

Thứ 5

ngày 15/8/2019

- Nấu ăn khu Phú Đa

- Nấu ăn khu Tân Hưng

- Nấu ăn khu Tân Tiến

- Đ/c Hồng

- Đ/c Nương

- Đ/c Vi

 

 

Thứ 6 Ngày

16/8/2019

- Nấu ăn khu Phú Đa

- Nấu ăn khu Tân Hưng

- Nấu ăn khu Tân Tiến    

- Đ/c Hồng

- Đ/c Nương

- Đ/c Vi

 

 

Thứ 7

Ngày

17/8/2019

- Họp hội đồng SP

- Lao động trồng rau ở các khu

 

 

- CBQL, GV, NV

 

 

                                

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2019– 2020

Tuần 4 tháng 8 năm 2019

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2 ngày 19/8/2019

*Sáng:

- Tập huấn HDSD phần mềm quản lý, dinh dưỡng.

- Kiểm tra nề nếp các nhứm lớp

* Chiều: Xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho công tác khai giảng duyệt với UBND xã.

 

- Đ/c Nương

 - Đ/c Vi

- Đ/c Hồng

 

- Đ/c Nương

 

 

 

 

 

Thứ 3 ngày 20/8/2019

 - Nấu ăn khu Phú Đa

- Nấu ăn khu Tân Hưng

- Nấu ăn khu Tân Tiến    

- Đ/c Hồng

- Đ/c Nương

- Đ/c Vi

 

 

 

 

Thứ 4 ngày 21/8/2019

- KHPT nhà trường năm 2019- 2020; 2020-2021.

- Tổng hợp phổ cập

 

- Clip hình ảnh hoạt động nhà trường

 

- Đ/c  Nương,

 

- Đ/c Vi

-Đ/c Quyên

- Đ/c Hồng, Quy

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5 ngày 22/8/2019

- Xây dựng kế hoạch thu chi đầu năm học 2019-2020.

- XDKHGD năm học

- Đ/c Nương

 

- Đ/c Vi, Hồng

 

Thứ 6 ngày 23/8/2019

 

- Kiểm tra môi trường trong ngoài các nhóm lớp, tỷ lệ huy động trẻ ra lớp.

- Đ/c Nương

-Đ/c Vi

- Đ/c Hồng

 

 

 

 

 

Thứ 7 Ngày 24/8/2019

-Nghỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2019 - 2020

Tuần 5 tháng 8 năm 2019

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

Thứ 2

Ngày

26/8/2019

 *Sáng

- Duyệt văn nghệ chuẩn bị khai giảng

 

* Chiều

- Họp lãnh đạo 3 nhà trường về công tác triển khai chuẩn bị cho khai giảng năm học mới

 

- Đ/c Nương

- Đ/c Vi

- Đ/c Hồng

- Đ/c Nương

 

Thứ 3

Ngày

27/8/2018

*Sáng

 - Báo cáo số liệu chuẩn bị năm học mới

- Chiều

- Chỉ đạo trồng rau

 

- Đ/c Nương

 

- CBQL, GV phụ

 

Thứ 4

Ngày 28/8/2018

- Dự tổng kết năm học 2018-2019

 

- Chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng

- Đ/c: Nương,Vi

- CBQL

 

 

Thứ 5

Ngày 29/8/2019

*Sáng

- Phân Tài liệu cho các lớp

* Chiều

-Họp triển khai nghị quyết tháng 9/2018 UBND xã

 

- CBQL,

 

- Đ/c Nương

 

Thứ 6 Ngày

30/8/2019

*Duyệt văn nghệ 5 lớp 5 tuổi

- CBQL

 

Thứ 7

Ngày

31/8/2019

- Họp hội đồng phân công nhiệm vụ khai giảng.

         

 

- CBQL, GV

 

 

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm