Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Công Lý - Chắp Cánh Những Ước Mơ)/Sinh hoạt chuyên môn /

Sinh hoạt chuyên môn liên trường cụm Công Lý

Ngày 19/10/2019 Phòng Giáo dục triển khai sinh hoạt chuyên môn liên trường cụm 1 tại Trường Mầm non Công Lý. Với các tiết dạy khác nhau nhằm giúp giáo viên có thể học hỏi thêm kinh ghiệm từ các trường bạn.