Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Công Lý - Chắp Cánh Những Ước Mơ)/Lịch công tác/

Lịch công tác tháng 10 năm 2019

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2019– 2020

* Kế hoạch trọng tâm trong tháng 10/2019

- Làm tốt công tác tuyên truyền vận động trẻ ra lớp

- Phối hợp với trường tiểu học, trung học cơ sở rà soát đối tượng phổ cập xóa mù đảm bảo chính xác và cập nhật thông tin, quản lý,lưu trữ số liệu báo cáo theo quy định.

- Tổng hợp số liệu thống kê đầu năm học, báo cáo số liệu về PGD

- Tập huấn phần mềm EMIL

- Tổ chức Hội nghị CB,CC,VC và LĐ

 - Xây dựng kế hoạch,  tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường                         

- Xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, cải tạo khuôn viên, cảnh quang trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện.

- Làm tốt công tác ký hợp đồng thực phẩm, quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn của trẻ tại các bếp ăn, Đảm bảo VSATTP.

- Đón đoàn kiểm tra cơ sở GDMN

- Kiểm tra chuyên đề 3 giáo viên;  NV                   

- Kiểm tra nề nếp đầu năm.

- Tổ chức họp phụ huynh học sinh  

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2019– 2020

Tuần 1 tháng 10 năm 2019

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2

ngày 30/9/2019

- Họp phân công ban giám hiệu.

- Kiểm tra công tác huy động trẻ ra lớp

- Ký duyệt giáo án.

- Làm phổ cập

- CBQL

- Đ/c Nương

- Đ/c Hồng

- Đ/c Vi

 

 

Thứ 3

ngày 01/10/2019

*Sáng

- Dự giờ lớp E3

- Dự giờ lớp D2

- Dự giờ cô Trang nuôi

*Chiều

- Làm báo cáo đón sở GD&ĐT

 

- Đ/c Nương

- Đ/c Hồng

- Đ/c Vi

 

 - CBQL

 

 

Thứ 4

ngày 02/10/2019

 

- Dạy 4 hoạt động lớp A4

- Dạy 4 hoạt động lớp D4

- Xây dựng KH hội giảng

* Chiều

 - Họp chi bộ

- Đ/c  Vi

- Đ/c Hồng

- Đ/c Nương

 

- Đảng viên

 

 

Thứ 5

 ngày 03/10/2019

- Báo cáo thống kê các loại

- Dự giờ lớp D3.

* Chiều

- Làm hồ sơ chuyên môn

- Đ/c  Nương

- Đ/c Hồng

- Đ/c Vi

- CBQL

 

 

Thứ 6

ngày 04/10/2019

*Sáng

- Kiểm tra PCGD xóa mù

 

 

*Chiều

- Làm hồ sơ nhà trường

 

- Đ/c Nương; Hồng; Hòa; Hệ; Tươi

 

-  CBQL

 

 

 

 

 

Thứ 7

Ngày 5/10/2019

- Họp hội đồng trường

- CB, GV, NV

 

                                    

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2019 - 2020

Tuần 2 tháng 10 năm 2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2 ngày 7/10/2019

*Sáng

- Ký duyệt giáo án các lớp.

- Kiểm tra 3 bếp nuôi

 

*Chiều

- Xây dựng KHSHCM liên trường

- Ký duyệt giáo án

- Dự hội nghị tổng kết công đoàn năm 2018-2019

 

- Đ/c Hồng

- Đ/c Nương

- Đ/c Vi

 

- Đ/c Nương

- Đ/c Hồng

- Đ/c Vi

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 ngày 8/10/2019

*Sáng

- Kiểm tra chuyên đề khác việc xây dựng kế hoach của giáo viên.

* Chiều

- Làm hồ sơ nhà trường

 

- Đ/c Nương

- Đ/c Hồng

- Đ/c Vi

- CBQL

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 ngày 09/10/2019

*Sáng

- Kiểm tra hoạt động nhóm trẻ Nhà Dòng

 

- Kiểm tra chuyên đề cô Lê Thị Thu Hà

 

* Chiều

- Làm báo cáo tháng

- Làm hồ sơ công đoàn

- Làm hồ sơ chuyên môn

 

- Đ/c Nương, đ/c Vi

- Đ/c Hồng

 

 

- Đ/c Nương

- Đ/c Vi

- Đ/c Hồng

 

 

 

 

 

Thứ 5 ngày 10/10/2019

*Sáng

- Kiểm tra nuôi dưỡng trong các bếp ăn

 

- Dạy 4 hoạt động lớp A4

*Chiều

- Làm hồ sơ nhà trường

 

- Đ/c Vi

- Đ/c Nương

- Đ/c Hồng

- Đ/c Nương Vi, Đ/c Hồng

 

Thứ 6 ngày 11/10/2019

* Sáng

-Dạy 4 hoạt động lớp D4

-Dạy 2 hoạt động lớp C5

-Dự chuyên đề cô Huệ

 

* Chiều

- Chuẩn bị chương trình Hội nghị CBVC và lao động.

 

- Đ/c Vi

- Đ/c Nương

- Đ/c Hồng, Hệ.

 

- CBQL

 

 

 

Thứ 7

Ngày 12/10/2019

* Sáng

- HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG

* Chiều

- Dự sinh hoạt chuyên môn các tổ

 

- CB, GV,NV

 

 

- BGH                         

 

 

 

 

 

                                     

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2019 - 2020

Tuần 3 tháng 10 năm 2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

Thứ 2 ngày 14/10/2018

*Sáng

- Họp phân công ban giám hiệu,

- Ký duyệt giáo án

- Kiểm tra chuyên đề cô Nguyễn Thị Trang

*Chiều

- Ký duyệt giáo án

- Làm hồ sơ nhà trường

 

- CBQL

- Đ/c Hồng

- Đ/c Vi

 

 

- Đ/c Hồng

- Đ/c Nương

 

 

 

 

 

Thứ 3 ngày

15/10/2019

*Sáng

- Chấm phổ cập

- Kiểm tra HSPC

*Chiều

- Chấm phổ cập

- Mang HSPC đi chấm

 

- Đ/c Vi

- Đ/c Hồng

 - Đ/c Nương

- Đ/c Vi

- Đ/c Nương, Hồng

 

 

 

 

 

Thứ 4 ngày 16/10/2019

*Sáng

- Kiểm tra công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ.

 

*Chiều

- Kiểm tra hồ sơ nhà trường

 

 

- Đ/c Nương

- Đ/c Hồng  -- Đ/ c Vi

 

- CBQL

 

 

 

 

 

Thứ 5 ngày 17/10/2019

*Sáng

- Kiểm tra nề nếp các nhóm lớp

* Chiều

- Lên đề thi kiểm tra năng lực giáo viên giỏi cấp trường.

 

- CBQL

 

- Đ/c Nương

- Đ/c Hồng

- Đ/c Vi

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6 ngày 18/10/2019

*Sáng

- Chuẩn bị các điều kiện SHCM liên trường.

* Chiều

- Mít tinh ngày liên hiệp phụ nữ 20/10

- Kiểm tra các điều kiện chuẩn bị cho hội thi GVG cấp trường

 

- Đ/c Nương

- Đ/c  Vi

- Đ/c Hồng,   

 

CB,GV,NV

- BGH

 

 

 

 

Thứ 7

Ngày 19/10/2019

* Sáng

- Sinh hoạt chuyên môn liên trường

.

* Chiều

- Tổ chức cho giáo viên làm bài thi năng lực.

- Đăng ký đề tài tự chọn.

 

- Chấm  bài thi năng lực cho giáo viên

 

- BGH, GV, NV

 

- GV

 

- GV

 

BGH

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2019– 2020

Tuần 4 tháng 10 năm 2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

 

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2 ngày 21/10/2019

*Sáng

- Ký duyệt giáo án

- Làm báo cáo

* Chiều

- Ký duyệt giáo án

- Đăng ký thi đua công đoàn

 

- Đ/c Hồng

- Đ/c Nương,  - Đ/c Vi.

 - Đ/c Hồng

- Đ/c Vi

 

 

Thứ 3 ngày 22/10/2019

*Sáng

- Lên lịch thời gian địa điểm hội giảng cấp trường

* Chiều

- Làm hồ sơ nhà trường

 

- CBQL

 

 

- CBQL

 

- Đ/c Vi làm thống kê

Thứ 4 ngày 23/10/2019

* Sáng

- Làm báo cáo

- Chuẩn bị cho hội giảng

- Cập nhật PC

* Chiều

- Làm hồ sơ nhà trường

 

- Đ/c Nương

- Đ/c Hồng

- Đ/c Vi

 

- BGH

 

 

 

Thứ 5 ngày 24/10/2019

* Sáng

- Kiểm tra chuyên đề Nguyễn Thị Thưởng

* Chiều

- Làm hồ sơ nhà trường

 

- Đ/c Hồng

- Đ/c Nương

 

- CBQL

 

 

 

Thứ 6 ngày 25/10/2019

* Sáng

- Chuẩn  bị các điều kiện để hội giảng cấp trường

- Họp ban giám khảo

 

 

- CBQL

 

- BGK

 

 

 

 

Thứ 7

Ngày 26/10/2019

 

- Dự hoạt động thực hành ở các nhóm lớp

 

CB,GV.

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2019– 2020

Tuần 5 tháng 10 năm 2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

 

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2 ngày 28/10/2019

*Sáng

- Ký duyệt giáo án

- Làm báo cáo

- Kiểm tra các bếp ăn

* Chiều

- Ký duyệt giáo án

- Làm HS nhà trường

 

- Đ/c Hồng

- Đ/c Nương,  - Đ/c Vi.

 

- Đ/c Hồng

- Đ/c Nương, Vi

 

 

 

Thứ 3 ngày 29/10/2019

*Sáng

- Kiểm tra giao nhận thực phẩm các khu

* Chiều

- Làm hồ sơ nhà trường

 

- CBQL

 

- CBQL

 

 

Thứ 4 ngày 30/10/2019

* Sáng

- Làm báo cáo

* Chiều

- Làm hồ sơ nhà trường

 

- Đ/c Nương

- Đ/c Hồng

- Đ/c Vi

 

 

 

 

Thứ 5 ngày 31/10/2019

* Sáng

- Kiểm tra nề nếp các nhóm lớp

* Chiều

- Làm hồ sơ nhà trường

- Đ/c Vi

- Đ/c Hồng

- Đ/c Nương

- CBQL

 

 

 

Thứ 6 ngày 01/11/2019

* Sáng

- Làm báo cáo Đảng

- Chuẩn  bị các điều kiện để hội giảng cấp trường

- Họp ban giám khảo

* Chiều

- Họp triển khai công tác tháng 11 tại PGDĐT

 

 

- Đ/c Nương

- CBQL

 

- BGK

 

- Đ/c Nương, Hồng

 

 

 

 

Thứ 7

Ngày 02/11/2019

 

- Dự hoạt động thực hành ở các nhóm lớp

 

CB,GV.

 

 

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm