Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Công Lý - Chắp Cánh Những Ước Mơ)/Đại Hội Công Nhân Viên Chức/

Đại Hội Công Nhân Viên Chức

Nhà trường tổ chức ngày Đại Hội Công Nhân Viên Chức Vào ngày 8/ 10/ 2016 

 Bỏ phiếu bầu ban Nhân Dân Ban Nhân Dân mới ra mắt