Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Công Lý - Chắp Cánh Những Ước Mơ)/Lịch Công Tác/

Lịch công tác tháng 05 năm 2019

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2018 – 2019

Kế hoạch trọng tâm tháng 5/2019

- Đảm bảo an toàn cho trẻ, phòng chống dịch bệnh mùa hè, phòng bệnh sởi cho trẻ.

- Đảm bảo vệ sinh ATTP, vệ sinh môi trường.

- Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Thực hiện chăm sóc giáo dục trẻ, tích cực làm đồ dùng, đồ chơi theo Chủ đề “nước, Môi trường tự nhiên”; “Bác Hồ với các cháu thiếu nhi” “mùa hè”; Chủ đề “quê hương đất nước, trường tiểu học”. 

- Chuẩn bị các điều kiện đón thanh tra vệ sinh ATTP của Huyện Lý Nhân.

- Bình xét xếp loại thi dua năm học 2018-2019.

- Tổ chức họp cha mẹ học sinh các nhóm lớp.

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2018 – 2019

Tuần 1 tháng 05  năm 2019

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

Thứ 2

Ngày 06/5/2019

-  Duyệt thống kê GDMN cuối năm, Ký duyệt giáo án các lớp.

- Đ/c Hồng

 

Thứ 3

Ngày 07/5/2019

 

-  Báo cáo thống kê cuối năm

- Đc Nương; Đ/c Vi

 

 

 

 

 

Thứ 4

Ngày

08/5/2019

- Kiểm tra các hoạt động các nhóm lớp

- BGH

 

Thứ 5

Ngày

09/5/2019

*Sáng:

- Dạy 4 hoạt động lớp B2

Dạy 4 hoạt động lớp A5

* Chiều: Viết báo cáo công đoàn.

 

 

- Đ/c Nương

-Đc Vi

- Đ/c Hồng

- Đ/c Vi

 

 

Thứ 6

Ngày

10/5/2019

*Sáng

- Hoàn thành hồ sơ KĐCLGD.

- Dự giờ lớp B4

- Dạy 4 hoạt động lớp C4.

* Chiều

- Hoàn thiện hồ sơ

- Đ/c Nương

- Đ/c hồng

- Đ/c Vi

 

- Đ/c Nương

 

Thứ 7

Ngày

11/5/2019

- Sinh hoạt chuyên môn

Cán bộ, giáo viên, nhân viên

 

                                      

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2018 – 2019

Tuần  2 tháng 05  năm 2019

 

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2

Ngày 13/5/2019

-  Họp phân công BGH.

 

-Họp phân công BGH. Kiểm tra, ký duyệt giáo án các nhóm lớp.

- Nấu ăn bếp khu Tân Tiến

- Đ/c Nương

Đ/c Hồng

 

Đ/c Vi

 

 

Thứ 3

Ngày 14/5/2019

 

- Tổng hợp số liệu, báo cáo thu chi trong năm học  2018 - 2019.

Dự giờ lớp B2.

 

- “Nhận xét kết quả CVĐ Mỗi thày, cô giáo …”, Viết báo cáo công đoàn. Dạy 2 hoạt động lớp A5

 

 

Đ/c Nương

 

-Đ/c Hồng

 

Đ/c Vi

 

Thứ 4

Ngày

15/5/2019

 

- Hoàn thiện hồ sơ thực hiện các CVĐ, phong trào thi đua trong năm học. Dự giờ lớp B4

 

- Hoàn thiện hồ sơ thực hiện các CVĐ, phong trào thi đua trong năm học. Dạy 4 hoạt động lớp C3.  

- Kiểm tra đánh sau chủ đề

 

 

Đ/c Nương

 

 

 

Đ/c Vi

 

 

Đ/c Hồng

 

Thứ 5

Ngày

16/5/2019

- Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2018-2019.

- Dự giờ lớp B2.

- Hoàn thiện hồ sơ chuyên môn

 

Đ/c Nương

 

 

Đ/c Vi

Đ/c Hồng

 

Thứ 6 Ngày

17/5/2019

 

- Hoàn hiện hồ sơ tự đánh giá trường mầm non.

 

- Làm thống kê, báo cáo công đoàn.

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên

 

 

Đ/c Nương

 

 

Đ/c Vi

Đ/c Hồng

 

Thứ 7

Ngày

18/5/2019

Sinh hoạt chuyên môn.

 

Cán bộ, giáo viên, nhân viên

 

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2018– 2019

Tuần  3 tháng 05  năm 2019

 

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2

Ngày 20/5/2019

- Họp GB

-  Kiểm tra hồ sơ lớp B5; nhóm B2, bếp ăn khu Tân Hưng.

- Ký duyệt giáo án

- Dạy 4 hoạt động

 

- BGH

- Đ/c Nương

Đ/c Hồng

Đ/c Vi

 

 

Thứ 3

Ngày 21/5/2019

- Làm tờ trình đề nghị giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển năm học 2019-2020

- Kiểm tra chất lượng cuối năm khối nhà trẻ

 

Đ/c Nương

 

Đ/c Vi

Đ/c Hồng

 

Thứ 4

Ngày

22/5/2019

Kiểm tra chất lượng khối 3 tuỏi.

 

- Viết báo cáo tổng kết công đoàn.

Đ/c Nương, Đ/c Hồng

Đ/c Vi

 

 

Thứ 5

Ngày

23/5/2019

- Kiểm tra chất lượng khối 4 tuổi

 

-  Tổng hợp kết quả đánh giá trẻ.

 

Đ/c Nương

Đ/c Vi

Đ/c Hồng

 

Thứ 6 Ngày

24/5/2019

*Sáng

- Kiểm tra chất lượng khối 5 tuổi

 

- Viết báo cáo thi đua cuối năm.

*Chiều

- Viết báo cáo thành tích công đoàn.

 

Đ/c Hồng

Đ/c Vi

Đ/c Nương

 

 

Thứ 7

Ngày

25/5/2019

 

Họp hội đồng sư phạm, bình xét thi đua cuối năm.

 

 

Cán bộ, giáo viên, nhân viên

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2018 – 2019

Tuần  4 tháng 05  năm 2019

 

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2

Ngày 27/5/2019

- PCGDMNTENT cấp huyện

- Kiểm tra 3 bếp nuôi.

 

- Tổng hợp đánh giá trẻ..

Đ/cNương

Đ/c Vi

 

Đ/c Hồng

 

 

Thứ 3

Ngày 28/5/2019

- Về Phòng giáo dục nộp hồ sơ thi đua nhà trường.

 

- Tổng hợp thu chi công đoàn.

 

- Tổng hợp theo dõi sức khỏe trẻ cuối năm.

Đ/c Nương

 

 

Đ/c Vi

 

Đ/c hồng

 

Thứ 4

Ngày29/5/2019

- Họp ban đại diện hội cha mẹ học sinh cuối năm.

- Lập danh sách trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình, danh sách bàn giao vào lớp 1.

- Chuẩn bị hồ sơ học sinh 5 tuổi.

 

Đ/c Nương

 

Đ/c Hồng

 

 

Đ/c Vi

 

Thứ 5

Ngày 30/5/2019

- Tổng hợp đánh giá xếp loại giáo viên.

 

- Tổ chức hợp phụ huynh khu Tân Hưng và khu Tân Tiến.

- Tổ chức họp phụ huynh khu Phú Đa.

Đ/c Nương

 

Đ/c Vi

 

 

Đ/c Hồng

 

Thứ 6 Ngày 31/5/2019

- Xây dựng kế hoạch đề nghị giao chỉ tiêu, kế hoạch năm học 2019-2020.

- Về phòng giáo dục nộp hồ sơ thi đua công đoàn.

- Vào phiếu nhận xét theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Đ/c Nương

 

Đ/c Vi

 

Đ/c Hồng

 

Thứ 7

Ngày 01/6/2019

-Tổ chức tặng quà cho các cháu ngày 1/6

Tổng kết năm học 2018-2019.