Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Công Lý - Chắp Cánh Những Ước Mơ)/Lịch Công Tác/

Lịch công tác tháng 04 năm 2019

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2018– 2019

Kế hoạch trọng tâm tháng 4/2019.

- Tiếp tục huy động trẻ ra lớp đạt kế hoạch đề ra.

- Tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn giáo viên  thực hiện tốt chuyên đề “Xây dựng môi trường trong và ngoài lớp theo hướng lấy trẻ làm trung tâm”

          - Nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ. Đảm bảo an toàn cho trẻ, đảm bảo vệ sinh ATTP, vệ sinh MT, vệ sinh cá nhân trẻ. Phòng chống bệnh tật về mùa hè, kết hợp với trạm y tế khám, chữa bệnh cho trẻ.

-Thực hiện nghiêm túc Chương trình GDMN sau chỉnh sửa, bổ xung theo Thông tư số 28/2016/TT-BGD ĐT, Thực hiện nghiệm túc việc đánh giá trẻ hàng ngày, đánh giá trẻ sau chủ đề đối với trẻ mẫu giáo , đánh giá theo giai đoạn đối với trẻ nhà trẻ.

          - Tích cực trồng cây xanh, rau sạch tại khu vực các nhóm, lớp .

          - Thực hiện nghiêm túc chương trình chăm sóc giáo dục trẻ, tích cực làm đồ dùng, đồ chơi theo chủ đề Giao thông, “nước; Môi trường tự nhiên; mùa hè”;

          - Kiểm  tra việc thực hiện nhiệm vụ 2 giáo viên, kiểm tra  chuyên đề 3 giáo viên, 1 nhân viên nấu ăn.

          - Chuẩn bị chấm  hồ sơ cán bộ quản lý

           Đón đoàn  kiểm tra các cơ sở GDMN công lập và ngoài công lập.

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2018 – 2019

Tuần  01 tháng 4  năm 2019.

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2

Ngày 01/4/2019

* Sáng

- Họp ban giám hiệu.

- Họp phân công ban giám hiệu,  Ký duyệt giáo án các nhóm lớp.

*Chiều

- Làm hồ sơ nhà trường

 

- BGH

 

- Đ/c Hồng

 

- Lãnh đạo trường

 

 

Thứ 3

Ngày  02/4/2019

*Sáng

- Kiểm tra hồ sơ nuôi bán trú.

dạy 2 hoạt động lớp A4

- KT, kí duyệt hồ sơ chuyên môn các nhóm, lớp, tổ.

*Chiều

- Họp chi bộ

 

- Đ/c Vi

- Đ/c Nương

- Đ/c Hồng

 

 

- Đảng viên

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

Ngày

03/4/2019

*Sáng

- Kiểm tra việc đánh giá theo giai đoạn nhà trẻ

* Chiều

- Làm HSNT

 

- Lãnh đạo trường

 

- BGH

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

Ngày

04/4/2019

 

- Kiểm tra việc sử dụng, bảo quản đồ dùng đồ chơi các nhóm lớp.

 

- Đ/c Nương, - - Đ/c Vi

- Đ/c Hồng

 

Thứ 6 Ngày

05/4/2019

- Dạy 2 hoạt động lớp B4

- Kiểm tra lớp A3.

- Dự giờ, kiểm tra hồ sơ sổ sách lớp B3.

 

- Đ/c Nương

- Đ/c Vi

- Đ/c Hồng

 

Thứ 7

Ngày

06/4/2019

- Họp trường

- CB, GV,NV

 

 

 

 

 

                                              

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2018– 2019

Tuần   2 tháng 04  năm 2019

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

 

Thứ 2

Ngày 8/4/2019

 

-  Họp ban giám hiệu,.

- Họp ban giám hiệu, ký duyệt giáo án các lớp.

- Kiểm tra chuyên đề cô Đỗ Thị Thưởng, Quyên

 

- Đ/c Nương

- Đ/c Hồng

 

- Đ/c Nương

 - Đ/c Lan

- Đ/c Vi

 

 

Thứ 3

Ngày 9/4/2019

*Sáng

- Dạy 2 hoạt động lớp B2

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách của cô và trẻ ở các nhóm lớp.

- Kiểm tra cô trang nuôi

*Chiều

- Làm báo cáo nhóm trẻ ngoài công lập

 

- Đ/c Nương

 

- Đ/c Hồng

- Đ/c Vi

- Đ/c Nương

 

 

Thứ 4

Ngày

10/4/2019

*Sáng

- Làm thống kê

- Dạy 4 hoạt động lớp A4

- Nấu ăn khu Tân Hưng

*Chiều

- Kiểm tra nề nếp, thói quen, vệ sinh cá nhân

 

 

- Đ/c Nương; - Đ/c Hồng

- Đ/c Vi

 

- Lãnh đạo trường

 

Thứ 5

Ngày

11/4/2019

*Sáng

- Kiểm tra vệ sinh môi trường các nhóm lớp.

- Dự giờ lớp A2

- Dự giờ lớp C3

*Chiều

-Làm hồ sơ công đoàn

-Làm hồ sơ chuyên môn

 

- Đ/c Nương

 

- Đ/c Hồng

- Đ/c Vi

 

- Đ/c Vi

- Đ/c Hồng

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6 Ngày

12/4/2019

*Sáng

- Kiểm tra thực hiện chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”

 

 

- Đ/c Nương

- Đ/c Vi

- Đ/c Hồng

 

 

Thứ 7

Ngày

13/4/2019

 

      Sinh hoạt chuyên môn

             

Cán bộ, giáo viên, nhân viên

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2018 – 2019

Tuần 3 tháng 04  năm 2019

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2

Ngày

15/4/2019

* Sáng

- Họp ban giám hiệu.

- Họp phân công ban giám hiệu,  Ký duyệt giáo án các nhóm lớp.

*Chiều

- Làm hồ sơ nhà trường

- Đ/c Nương

- Đ/c Vi

- Đ/c Hồng

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 16/4/2019

*Sáng

- Kiểm tra công tác văn thư lưu trữ

*Chiều

- Làm báo cáo nhóm trẻ ngoài công lập

 

 

- BKTNB

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

Ngày

17/4/2019

*Sáng

- Kiểm tra chuyên đề cô Trang, Hường

*Chiều

- Làm HSNT

 

 

- Đ/c Nương, Hồng, Vi

- BGH

 

 

 

 

 

Thứ 5

Ngày

18/4/2019

* Sáng

-  Dạy 2 hoạt động

- Dự giờ lớp A4

- Kiểm tra các bếp ăn

* Chiều

- Hoàn thành tự đánh giá PCGDTENT

 

- Đ/c Nương

- Đ/c Hồng

  - Đ/c Vi

 - Đ/c Nương

 

 

 

 

 

Thứ 6 Ngày

19/4/2019

- Làm báo cáo kiểm định chất lượng

- Dạy 4 hoạt động lớp B5

- Dự giờ lớp E5

- Đ/c Nương

 - Đ/c Vi

 - Đ/c Hồng

 

 

 

 

 

Thứ 7

Ngày

20/4/2019

 

-Sinh hoạt chuyên môn

Cán bộ, giáo viên, nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2018 – 2019

Tuần 4 tháng 04  năm 2019

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2

Ngày

22/4/2019

* Sáng

- Họp ban giám hiệu.

- Họp phân công ban giám hiệu,  Ký duyệt giáo án các nhóm lớp.

*Chiều

- Làm hồ sơ nhà trường

- Đ/c Nương

- Đ/c Vi

- Đ/c Hồng

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 23/4/2019

*Sáng

- Kiểm tra nề nếp các nhóm lớp

*Chiều

- Làm hồ sơ nhà trường

 

 

- BKTNB

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

Ngày

24/4/2019

*Sáng

- Kiểm tra chuyên đề cô Tạ Huyền, Hương

*Chiều

- Làm HSNT

 

 

- Đ/c Nương, Hồng, Vi

- BGH

 

 

 

 

 

Thứ 5

Ngày

25/4/2019

* Sáng

-  Dạy 2 hoạt động

- Dự giờ lớp C3

- Kiểm tra các bếp ăn

* Chiều

- Làm HSNT

 

- Đ/c Nương

- Đ/c Hồng

  - Đ/c Vi

 - Đ/c Nương

- BGH

 

 

 

 

 

Thứ 6 Ngày

26/4/2019

- Làm báo cáo

- Dạy 4 hoạt động lớp C5

- Dự giờ lớp D3

- Đ/c Nương

 - Đ/c Vi

 - Đ/c Hồng

 

 

 

 

 

Thứ 7

Ngày

27/4/2019

 

-Nghỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2018 – 2019

Tuần 5 tháng 04  năm 2019

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2

Ngày

29/4/2019

* Sáng

- Họp ban giám hiệu.

- Họp phân công ban giám hiệu,  Ký duyệt giáo án các nhóm lớp.

*Chiều

- Làm hồ sơ nhà trường

- Đ/c Nương

- Đ/c Vi

- Đ/c Hồng

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 30/4/2019

-Nghỉ lễ 30/4

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

Ngày

01/5/2019

-Nghỉ ngày quốc tế lao động 1/5

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

Ngày

2/5/2019

* Sáng

-  Dạy 2 hoạt động lớp A2

- Dự giờ lớp C4

- Kiểm tra các bếp ăn

* Chiều

- Làm HSNT

 

- Đ/c Nương

- Đ/c Hồng

  - Đ/c Vi

 - Đ/c Nương

- BGH

 

 

 

 

 

Thứ 6 Ngày

3/5/2019

- Làm báo cáo

- Dạy 4 hoạt động lớp B5

- Dự giờ lớp B2

- Đ/c Nương

 - Đ/c Vi

 - Đ/c Hồng

 

 

 

 

 

Thứ 7

Ngày

4/5/2019

 

-Họp trường

CB,GV,NV