Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Công Lý - Chắp Cánh Những Ước Mơ)/Lịch công tác/

Lịch công tác tháng 9 năm 2019

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2019- 2020

* Kế hoạch trọng tâm tháng 9/2018

- Huy động trẻ, đón trẻ ổn định tổ chức, rèn nề nếp thói quen trong các hoạt động cho trẻ.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng trẻ, đảm bảo VSATTP;

- Nhận tài liệu phát cho các nhóm lớp.

- Tổ chức tốt ngày khai giảng năm học mới.

- Báo cáo sau khai giảng, tổng hợp thống kê đầu năm học.

- Chỉ đạo thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ từ ngày  10/9/2019.

- Thực hiện cân, đo vào biểu đồ theo dõi sức khỏe, tổng hợp sức khỏe  trẻ.

- Tổng hợp số liệu điều tra phổ cập, nhập số liệu vào phần mềm phổ cập.

- Xây dựng kế hoạch chuyên môn, kế hoạch năm học 2019 - 2020.

- Kiểm tra hoạt động nhóm lớp Nhà Dòng.

 

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2019 – 2020

Tuần 1 tháng 9 năm 2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

Thứ hai

Ngày 02/9/2019

 

NGHỈ QUỐC KHÁNH 2/9

 

 

 

Thứ ba

Ngày 03/9/2019

- Làm KH nhà trường

 

- Chuẩn bị cho khai giảng năm học mới

 

Đ/c: Nương

 

Đ/c Hồng, Vi

 

Thứ tư  ngày 04/8/2019

- Chuẩn bị cho khai giảng năm học mới

- Đ/c Nương

- Đ/c Vi

- Đ/c Hồng

 

Thứ năm

Ngày 05/9/201

 

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019-2020

 Cán bộ, GV, NV

BĐ DCMHS

 

 

Thứ sáu

ngày 06/9/2019

- Kiểm tra tỷ lệ huy động trẻ ra lớp sau khai giảng.

- CBQL

 

Thứ bảy

Ngày 07/9/2019

- Tập huấn kiến thức ATTP

 

- Họp hội đồng phân công nhiệm vụ năm học 2018-2019.

- Đ/c Vi, NVND

- CB,GV,NV

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2019 – 2020

Tuần 2 tháng 9 năm 2019

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

Thứ hai ngày 09/9/2019

- Họp giao ban

- Làm báo cáo đón Bộ GD&ĐT

-  Ký duyệt giáo án

- Vào phần mềm phổ cập

 

- Đ/c Nương

- Đ/c Hồng

- Đ/c Vi

 

 

Thứ ba

ngày 10/9/2019

- Làm hồ sơ nhà trường

- Dạy 4 hoạt động lớp C2

- Dạy 4 hoạt động lớp D2

 

- Đ/c Nương

- Đ/c Hồng

- Đ/c Vi

Đ/c Vi

Rà soát phổ cập

Thứ tư ngày 11/9/2019

*Sáng

- Lên kế hoạch dự toán thu -chi các khoản theo quy chế  dân chủ năm học: 2018-2019

- Kiểm tra thực hiện CTKHGD các lớp.

- Làm phổ cập

*Chiều

- Chỉ đạo trồng rau ở các khu

 

- Đ/c Nương

 

- Đ/c Hồng

- Đc Vi

- CBQL

NV

 

 

Thứ năm ngày 12/9/2019

* Sáng

- Xây dựng quy tắc ứng xử

- Kiểm tra nề nếp các lớp

*Chiều

Vào phần mềm phổ cập

 

 

- Đ/c Nương

- Đ/c Hồng

- Đ/c Vi

 

 

Thứ sáu ngày 13/9/2019

* Sáng

- Dự giờ lớp D5

- Dự giờ lớp B3

- Vào phần mềm phổ cập

 *Chiều

- Báo cáo số liệu

 

 - Đ/c Hồng

- Đ/c Nương

-  Đ/c Vi

 

- Đ/c Nương

 

Thứ bảy

Ngày 14/9/2019

* Sáng

- Sinh hoạt chuyên môn các tổ mẫu Giáo, nhà trẻ.

 

- Lãnh đạo trường, GV, NV các tổ

 

 

 

 

 

 

                                               

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2019 – 2020

Tuần 3 tháng 9 năm 2019

 

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

Thứ 2 ngày 16/9/2019

*Sáng

- Họp giao ban.

- Ký duyệt giáo án.

- Làm phổ cập

* Chiều

- Ký duyệt giáo án.

- Báo cáo tình hình trẻ ra lớp đầu năm

 

- CBQL

- Đ/c Hồng

- Đ/c Vi,

 

- Đ/c Hồng

- Đ/c Nương

 

Thứ 3 ngày 17/9/2019

*Sáng

- Xây dựng kế hoạch năm học 2018-2019

*Chiều

Làm hồ sơ sổ sổ sách nhà trường

 

- Đ/c Nương

 

- CBQL

Đ/c Vi Viết phiếu điều tra phổ cập

Thứ 4 ngày 18/9/2019

*Sáng

- Họp hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục MN năm 2019-2020

- Dự nấu ăn bữa chính Huệ

*Chiều

- Nhập số liệu phổ cập xóa mù

 

 

- Đ/c Nương,

- Đ/c Hồng

- Đ/c Vi

 

- Đ/c Vi; Đ/c Nương

 

Thứ 5 ngày 19/9/2019

*Sáng

- Kiểm tra VS bếp ăn

*Chiều

- Chỉ đạo làm cỏ trồng rau ở 3 khu

 

- Đ/c Nương

- Đ/c Hồng

- Đ/c Vi

 

 

Đ/c Vi Cập nhật dữ liệu PCGDXM

Thứ 6 ngày 20/9/2019

- Làm kế hoach nhà trường

- Dạy 4 hoạt động giờ lớp C5,

- Dạy 4 hoạt động giờ lớp D5,

 

- Đ/c Nương

- Đ/c Vi

- Đ/c Hồng

 

Đ/c Vi Cập nhật dữ liệu PCGDXM

Thứ 7

Ngày 21/9/2019

- Họp trường

- Kiến tập, dự giờ chế độ sinh hoạt trong ngày các tổ chuyên môn

 

- CB, GV, NV

 

                                    

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2019 – 2020

Tuần 4 tháng 9 năm 2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2 ngày 23/9/2019

*Sáng:

- Duyệt KHTHNV năm học 2019-2020 tại trường mầm non Đức Lý

 

- Kiểm tra việc nhận chợ khu Tân Tiến

*Chiều

- Dự hội nghị KĐCL trường chuẩn quốc gia

 

- Làm phổ cập

 

 

- Đ/c Nương

- Đ/c Hồng

- Đ/c Hòa, Hệ

- Đ/c Vi

 

- Đ/c Nương, Hồng, Hà

- Đ/c Vi

 

Thứ 3 ngày 24/9/2019

* Sáng

 - Dạy 2 hoạt động lớp B4

- Dạy 4 hoạt động lớp C3

- Dạy 4 hoạt động lớp D3

* Chiều

- Xây dựng các loại kế hoạch

 

- Đ/c Nương

- Đ/c Vi

- Đ/c Hồng

 

- Đ/c Nương

Kiểm tra nề nếp đầu năm

-Đ/c Vi Làm phổ cập

Thứ 4 ngày 25/9/2019

* Sáng

- Xây dựng tiêu chí đánh giá CB, GV, NV năm học 2019-2020

* Chiều

Làm hồ sơ nhà trường

 

- CBQL

 

- CBQL

 

-Đ/c Vi Làm phổ cập

 

 

 

Thứ 5 ngày 26/9/2018

*Sáng

- Làm KH phong trào thi đua “cán bộ, viên chức ngành giáo dục”

- Đôn đốc giáo viên nhân viên hoàn thành bài thi “Tuổi trẻ học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách HCM”

- Kiểm tra các bếp ăn tại các khu

*Chiều

- Họp hội trưởng phụ huynh các lớp

 

- Đ/c Nương,

 

- Đ/c Hồng

 

- Đ/c Vi

 

 

- CBQL

 

 

Thứ 6 ngày 27/9/2019

*Sáng

- Kiểm tra VS, nề nếp hoạt động các nhóm lớp

 

*Chiều

- Làm hồ sơ nhà trường

 

 

- Đ/c Nương

- Đ/c Vi

- Đ/c Hồng

- CBQL

 

 

Thứ 7

Ngày 28/9/2019

- Họp triển khai nghị quyết tháng 10/2019

- Đ/c Nương

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm