Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Công Lý - Chắp Cánh Những Ước Mơ)/Nội quy trường mầm non Công Lý/

NỘI QUY QUY ĐỊNH TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LÝ NĂM HỌC 2019 - 2020

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN CÔNG LÝ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   

                                                                                                     Công Lý, ngày 18 tháng10  năm 2019

NỘI QUY QUY ĐỊNH

TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LÝ

NĂM HỌC 2019 - 2020

 

I.Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận trong nhà trường

1. Chức năng nhiệm vụ của hiệu trưởng

- Hiệu trưởng là người quản lý cao nhất của nhà trường, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của UBND huyện Lý Nhân,

- Hiệu trưởng nhà trường do phòng GD- ĐT giới thiệu, Chủ tịch UBND huyện ra QĐ bổ nhiệm.

- Hiệu trưởng nhà trường là người trực tiếp quản lý điều hành các hoạt động của nhà trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan quản lý giáo dục và hội đồng nhà trường về việc tổ chức điều hành các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, bảo đảm chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ và các hoạt động khác trong phạm vi và quyền hạn được giao, phụ trách toàn bộ các mặt công tác của nhà trường.

+ Chủ tịch hội đồng TĐKT-KL, chủ tịch hội đồng trường

+ Phụ trách công tác kiểm tra toàn diện định kỳ hàng năm

+ Công tác đối nội, đối ngoại

+ Quản lý hệ thống sổ sách của nhà trường ( sổ nhân sự, hồ sơ CBGV, kế hoạch năm học, hồ sơ thi đua, theo dõi sức khỏe trẻ)

+ Trưởng ban  chỉ đạo quy chế dân chủ, trưởng ban chỉ đạo thực hiện các phong trào các cuộc vận động nhà trường.

+ Trực tiếp phụ trách công tác chinh trị tư tưởng cho CB, GV, NV  trong trường.

+ Sinh hoạt các tổ chức với tổ Nhà trẻ.

2. Chức năng nhiệm vụ của phó hiệu trưởng

- Phụ trách chuyên môn của trường trực tiếp chịu trách nhiệm về chất lượng  chăm sóc giáo dục trẻ của trường trước hiệu trưởng.

- Xây dựng kế hoạch chuyên môn, kế hoạch thức hiện các chuyên đề theo kế hoạch của nhà trường, của phòng GD- ĐT

- Xây dựng kế hoạch hoạt động theo các chuyên đề…

- Chịu trách nhiệm về nội dung theo chương trinh bồi dưỡng chuyên môn

cho giáo viên.

– Giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc theo dõi, ghi chép hệ thống sổ sách, thi đủa, kế hoạch năm học, kế hoạch tháng, tuyển sinh, báo cáo thực hiên các chuyên đề.

- Tham gia mua sắm văn phòng phẩm, đồ dùng đồi chơi, đồ dùng học tập.

- Trực tiếp kiêm tra đánh giá giáo viên theo định kỳ, đột xuất, xếp loại giáo viên.

- Tham gia cùng các giáo viên, các tổ trưởng xây dựng mạng hoạt động, mạng nội dung theo các chủ đề  giáo dục.

- Sinh hoạt các tổ chức với tổ mẫu giáo và tổ nhà trẻ.

3. Chức năng nhiệm vụ của tổ trưởng, tổ phó chuyên môn.

- Giúp BGH triển khai các hoạt động của nhà trường đến các tổ viên trong tổ

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ, xây dựng các tiết dậy mẫu, thao giảng, dự giờ, nhắc nhở tổ viên thực hiện tốt công tác chuyên môn

- Chịu trách nhiệm trước BGH nhà trường về các hoạt động của tổ, tổng hợp, đề xuật các yêu cầu, về thiết bị đồ dùng, đồ chơi của tổ,

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt tổ hàng tuần, tháng theo quy định, bình xét thi đua hàng tháng các danh hiệu của tổ viên đề nghị với hội đồng thi đua nhà trường.

- Tham gia hội đồng thi đua của trường

4. Chức năng nhiệm vụ của kế toán

- Giúp việc cho hiệu trưởng về nguyên tắc tài chính, thu chi theo chủ trương

- Tham mưu giúp việc cho hiệu trưởng về dự trù kế hoạch thu chi hàng năm.

- Hoạch toán kế hoạch mua sắm trang thiết bị, sửa chữa hàng năm

- Trực tiếp chịu trách nhiệm cập nhật chứng từ, thanh quyết toán, thu chi tài chính theo đúng nguyên tắc tài chính, kịp thời sạch sẽ, khoa học.

- Giao dịch với ngân hàng, kho bạc, tổ tài vụ, thực hiện các công việc có liên quan đến chế độ lương, phụ cấp, BHXH, BHYT của giáo viên trong thời gian quy định ít nhất 5 năm.

5. Nhiệm vụ của hành chính

- Giúp hiệu trưởng soạn thảo văn bản nội bộ, công văn gửi đi, đến báo cáo tới các cơ quan cấp trên.

- Chuẩn bị hội trường, chè nước cho hội nghị, họp cơ quan, và các điều kiện khác phục vụ ngày hội.

6. Chức năng nhiệm vụ của thủ kho, thủ quỹ

- Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về quản lý tiền và tài sản chung của nhà trường, kiểm kê tiền mặt, mặt hàng tháng, cân đối sổ sách của kế toán.

- Chi lương, tiền lương đến tận tay người lao động có chữ ký rõ ràng và số lượng.

- Không tự ý cho cá nhân vay tiền quỹ đề làm việc riêng, phải có lệnh của hiệu trưởng mới được cho giáo viên tạm ứng.

Cuối tháng kiểm kê kho, quỹ báo cáo tồn kho, tồn quỹ với hiệu trưởng.

7. Chức năng nhiệm vụ của nhà bếp, y tế

- Báo ăn, thực hiện tài chính công khai hàng ngày về chế độ của trẻ, theo dõi quỹ tiền ăn và các khoản  thu cảu phụ huynh đảm bảo chính xác, minh bạch.

- Xây dựng kế hoạch về chăm sóc sức khỏe và phong tránh tai nạn thương tích cho trẻ.

          Xây dựng kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho trẻ hàng năm.

8.Chức năng nhiệm vụ của giáo viên, nhân viên

- Mọi cán bộ giáo viên, công nhân viên trong trường đều có trác nhiệm chấp hành sự phân công của ban giám hiệu, sự giao nhiệm vụ của tổ trưởng và thực hiện các yêu cầu đột xuất của BGH

- Không được làm việc đã cấm theo pháp lệnh công chức cũng như quy định của nhà trường.

- Chấp hành nghiêm túc chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nội quy của nhà trường, xây dựng nội bộ đoàn kết

- Thực hiện tốt việc chăm sóc giáo dục trẻ ở độ tuổi đã được phân công, thực hiện tốt điều lệ trường Mầm non, quy chế nuôi dạy trẻ, quy chế chuyên môn.

- Thực hiên nghiêm túc lịch sinh hoạt của trẻ trong ngày, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ về thể chất và tinh thần, không có hành vi thô bạo với trẻ, đối sử công bằng với trẻ.

- Làm tốt công tác tuyên truyền vận động với các bậc phủ huynh và công đồng về kế hoạch giáo dục của nhà trường, phương pháp nuôi dạy trẻ theo khoa học, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ của trường.

- Tự học tự rèn đề nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm tham gia đầy đủ các hội thi, các phong trào thi đua mà nhà trường tổ chức

- Bảo vệ tốt tài sản của lớp, của trường, của trẻ.

- Khi nghỉ ốm phải có giấy xin phép. Phải có giấy nghỉ của bệnh viện, cơ sở y tế ( nghỉ từ 3 ngày trở đi )

- Duy trì sĩ số trẻ đến lớp

- Đảm bảo đầy đủ hồ sơ sổ sách của giáo viên theo quy định.

II. Một số chế độ thực hiện nội bộ của trường Mầm non

1.Chế độ đi học nâng cao trình độ

  • Trường tạo điều kiện cho giao viên đi học nâng cao trình độ chuyên môn
  • song yêu cầu giáo viên phải tự sắp xếp  công việc để hoàn thành nhiệm vụ
  • chuyên môn được giao.
  • Báo cáo lịch học cho BGH để BGH phân công công việc cho phù hợp, trường hợp đột xuất thay đổi lịch học phải trình với BGH trước 1 ngày, nếu vi phạm coi như nghỉ việc không lý do.
  • Đi tập huấn chuyên môn đối với những người đi tình do PGD cứ đi được hưởng mọi chế độ theo quy định hiện hành.

    2.Một số các quy định trong năm học

  * Nghỉ ốm:

       + Nghỉ một ngày phải có giấy xin phép không thông báo qua điện thoại

       + Nghỉ từ 03 ngày trở lên phải có giấy nghỉ của sở y tế

        + Nghỉ ốm, con ốm từ 5 ngày trở lên hưởng lương BHXH, hạ thị thua tháng ( Nếu nghỉ quá ngày quy định sẽ hạ thi đua cả năm học)

* Nghỉ việc riêng không trừ lương:

     + Nghỉ việc hiếu: 2 ngày đối với cha mẹ  bên chồng, con 01 ngày đối với Ông, Bà nội ngoại sinh ra bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, 1/2 ngày đối với cô, dì, chú bác, anh chị, em ruột của chồng và của bản thân, ngày giỗ Bố, mẹ 2 bên,

         + Nghỉ cưới: 03 ngày đối với bản thân, cưới con

          01 ngày đối với cưới anh chị em ruột

         + Bố mẹ năm việ được nghỉ 01 ngày để thăm nuôi.

          Các trường hợp nghỉ đặc biệt khác BGH sẽ căn cứ các điều quy định của bộ luật lao động để giải quyết cụ thê. Không giải quyết ngày giỗ Ông Bà, cô, dì, chú bác, anh chị, em

3. Chế độ trả công cho CV, NV  hợp đồng

- Trả theo thời gian công tác và mức độ hoàn thành công việc được giao với các mức lương như sau:

         + Mức 1: Giáo viên hợp đồng huyện

         + Mức 2: Hợp đồng cô nuôi 3.500.000đ/ tháng người có bảo hiểm

4.Chế độ thăm hỏi

- Đối với bản thân: CB, GV, NV công đoàn viên nếu nghỉ ốm phải nằm việ công đoàn thăm hỏi với mức 200.000đ/ 1 người 1 lần. Mỗi năm không quá 2 lần

- Cán bộ giáo viên, con CBGV có việc hỷ Công đoàn nhà trường chúc mừng một bộ ấm chén hoặc một phích nước rạng đông.

-  Đối với người thân: Ốm nằm viện thăm hỏi bằng kinh phí hoạt động công đoàn 200.000đ/ người  và tình cảm tự nguyện của mỗi các nhân đoàn viên.

5. Chế độ ngày hội ngày lễ

- Chỉ theo chế đội chi tiêu nội bộ

6. Chế độ đi thăm quan nghỉ mát

- Các cá nhân đóng góp xây dựng quỹ thăm quan với mức đóng góp 100.000đ/ tháng  do công đoàn thu quản lý

- Nhà trường hỗ trờ cho chuyễn đi là 5.000.000đ/ lần/ năm

7.Những điều quy định về thai sản

- Các giáo viên, công đoàn viên trong độ tuổi sinh đẻ đều phải thực hiện các nghĩa vụ và quyền lợi như sau:

- Thời gian sinh con được nghỉ 06 tháng kể cả trước và sau khi sinh, trong thời gian nghỉ thai sản được hưởng lương BHXH theo qui định ( Đối với CB,GV, NV biên chế đã được tham gia đóng BHXH – BHYT - BHTN)

- Thực hiện tốt công tác dân số KHHGD. Không đẻ dày, khoảng các giữa 2 lần sinh con là từ 4 -5 năm. Không sinh con thứ 3

- Giáo viên sinh con thư 3 yêu cầu tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động, đẻ dày không xét nâng lương và thi đua năm học

- Thực hiện tốt pháp lệnh dân số và kế hoạch hóa gia đình.

8. Chế độ khen thưởng

- CB, GV, NV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, làm việc có tinh thần

- Trách nhiệm, duy trì sĩ số trẻ đi học đều, hàng tháng bình xét thi đua, HĐTĐ nhà trường công nhận sẽ được thưởng như sau:

* Thưởng: LĐTT, CSTĐ Cấp cơ sở:

- Theo chế độ quy định của nhà nước

* Cán bộ giáo viện đi tập huấn chuyên môn:

- Ở tỉnh và ngoài tỉnh: Được chi trả theo quy định hiện hành

9. Chế độ hội họp, thời gian làm việc của trường

Hàng tháng trường tổ chức họp toàn trường vào tuần IV để đánh giá hoạt động của tháng, triển khai kế hoạch hoạt động tháng tiếp theo.

Sinh hoạt chuyên môn vào tuần I hàng tháng, làm đồ dùng, đồ chơi tuần II. Tổ chức thao giảng, dự giờ, rút kinh nghiệm vào tuần III của tháng.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Nương

BCH CĐ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Vi

 

 

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm