Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Công Lý - Chắp Cánh Những Ước Mơ)/Lịch Công Tác/

Lịch công tác tháng 03 năm 2019

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2018 - 2019

   Kế hoạch trọng tâm tháng 3/2019.

 

- Tiếp tục huy động trẻ ra lớp đạt kế hoạch đề ra.

- Đảm bảo an toàn cho trẻ, cân, đo vào biểu đồ theo dõi sức khoẻ trẻ quý III của năm học 2018 - 2019. Làm tốt công tác nuôi dưỡng trong các bếp ăn, đảm bảo vệ sinh ATTP, vệ sinh môi trường. Đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho trẻ, đảm bảo vệ sinh ATTP, vệ sinh môi trường trong và ngoài nhóm lớp.

-Thực hiện nghiêm túc Chương trình GDMN sau chỉnh sửa, bổ xung theo Thông tư số 28/2016/TT-BGD ĐT, Thực hiện nghiệm túc việc đánh giá trẻ hàng ngày, đánh giá trẻ sau chủ đề đối với trẻ mẫu giáo , đánh giá theo giai đoạn đối với trẻ nhà trẻ.

-Triển khai hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông năm học 2018-2019 theo nội dung công văn số 708/PGD ĐT-NGLL ngày 12/9/2017.

- Thực hiện nghiêm túc hồ sơ sổ sách của nhà trường, tổ chuyên môn, của giáo viên, nhân viên.

- Lên kế hoạch sinh hoạt chuyên môn liên trường chuẩn bị tốt các hoạt động và nội dung thảo luận gửi cho 3 trường MN Đồng Lý, Vĩnh TRụ, Nhân Khang.

- Kiểm  tra hoạt động sư phạm 2 giáo viên, Thanh tra chuyên đề 2 giáo viên.

-  Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn cho trẻ; việc sử dụng bảo quản thiết bị, đồ dùng, đồ chơi.

 -Viết bài tuyên truyền gửi về phòng GDĐT.

         

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2018 - 2019

Tuần  1 tháng 03  năm 2019

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2

Ngày 04/3/2019

*Sáng

- Hoàn thiện hồ sơ thực tập

- Ký duyệt giáo án

- Dự giờ nuôi khu Tân hưng

- Kiểm tra môi trường khu Tân Tiến

*Chiều

- Hoàn thiện hồ sơ thực tập

 

- Ký duyệt giáo án

 

- Đ/c Nương

- Đ/c Hồng

- Đ/c Vi

 

 

- Đ/c Nương

- Đ/c Vi

- Đ/c Hồng

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 05/3/2019

- Dạy 2 hoạt động lớp A5

- Dạy 4 hoạt động lớp B5

- Dạy 4 hoạt động lớp A4

 

- Đ/c Nương

- Đ/c Vi

Đ/c Hồng

 

 

Thứ 4

Ngày

06/3/2019

*Sáng

- Dự giờ  lớp A3

- Dự giờ lớp C3

- Dự giờ lớp  C2

* Chiều

- Kiểm tra đánh giá mục tiêu sau chủ đề

 

- Đ/c Nương

- Đ/c Vi

- Đ/c Hồng

 

- BGH

 

Thứ 5

Ngày

08/3/2019

*Sáng

- Dự giờ bếp ăn khu Tân Tiến

- Dự giờ lớp D5

- Hướng dẫn tổng hợp, đánh giá kết quả thực tập cuả giáo sinh

*Chiều

- Nhận xét đánh giá kết quả thực tập của từng giáo sinh và của toàn đàn

 

- Đ/c Vi

- Đ/c Hồng

- Đ/c Nương

 

 

- BGH

 

Thứ 6 Ngày

09/3/2019

*Sáng

-  Kiểm tra bếp ăn 3 khu

- Làm hồ sơ TTNB

*Chiều

- Họp chi bộ

 

- Đ/c Nương

- Đ/c Vi

- Đ/c Hồng

- Đảng viên

 

Thứ 7

Ngày

10/3/2019

- Sinh hoạt chuyên môin

 

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2018 – 2019

Tuần  2 tháng 03  năm 2018

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2

Ngày 11/3/2019

*Sáng

- Họp giao ban

 - Ký giáo án

- Kiểm tra các bếp ăn

*Chiều

- Làm hồ sơ nhà trường

 

- BGH

- Đ/c  Hồng

- Đ/c Nương

- Đ/c Vi

- Lãnh đạo trường

 

 

Thứ 3

Ngày 12/3/2019

*Sáng

- Dạy 04 hoạt động lớp A4

 - Dạy 04 hoạt động lớp C4

- Dạy 2 hoạt động lớp E4

 

 

- Đ/c Vi

- Đ/c Hồng

- Đ/c Nương

 

 

Thứ 4

Ngày

13/3/2019

- Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ cô

Bùi Thủy Tức Hằng

- Đ/c Nương

- Đ/c Vi

- Đ/c Hồng

- Đ/c Hệ

 

Thứ 5

Ngày

14/3/2019

*Sáng

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cô Nguyễn Thị Niên

*Chiều

- Kiểm tra đánh giá sau chủ đề khối 3 tuổi

 

- Làm HSNT

 

- Đ/c Nương

- Đ/c Vi,

- Đ/c Hồng

- Đ/c Vi

- Đ/c Hòa

- Đ/c Hồng

- Đ/c Nương

 

Thứ 6 Ngày

15/3/2019

- Kiểm tra công tác phổi cập xóa mù chữ

 

- BKTNB

 

 

 

Thứ 7

Ngày

16/3/2019

-Sinh hoạt chuyên môn

 

Cán bộ, giáo viên

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2018– 2019

Tuần  3 tháng 03  năm 2019

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2

Ngày 18/3/2019

 *Sáng

- Họp ban giám hiệu,

- Ký duyệt giáo án các lớp

- Kiểm tra vệ sinh môi trường của các lớp

* Chiều

- Ký duyệt giáo án

 

- BGH

- Đ/c Hồng

- Đ/c Vi, Đ/c Nương

- Đ/c Hồng

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 19/3/2019

* Sáng

- Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ cô Hệ

* Chiều

- Làm hồ sơ nhà trường

 

- Đc Nương,

- Đ/c Hồng

- Đ/c Vi

- Đ/c Nương, Vi, Hồng

 

Thứ 4

Ngày

20/3/2019

- Kiểm tra chuyên đề khác công tác tài chính kế toán

 

 - Đ/c Nương, Hồng, Vi

- Đ/c Hòa

- Đ/c Hệ

 

Thứ 5

Ngày

21/3/2019

- Dạy 02 oạt động lớp B4

- Dạy 04 oạt động lớp C3

- Dạy 04 oạt động lớp E3

* Chiều

- Kiểm tra việc trang trí lớp

- Đ/c Nương

- Đ/c Vi,

- Đ/c Hồng

 

-Lãnh đạo trường

 

Thứ 6 Ngày

22/3/2019

*Sáng

-  Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ cô Lan, Dương

 

 

- BKTNBTH

 

Thứ 7

Ngày

23/3/2019

- Sinh hoạt chuyên môn

 

- CB,GV, NV

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2018 – 2019

Tuần  4 tháng 03  năm 2019

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2

Ngày

25/3/2019

* Sáng

- Họp giao ban phân công ban giám hiệu,

- Họp giao ban , ký duyệt giáo án các nhóm lớp.

- Dự giờ lớp A3

* Chiều

Kiểm tra trang trí các nhóm lớp

 

- Đ/c Nương

 

- Đ/c Hồng

 

- Đ/c Vi

 

- BGH

 

 

Thứ 3

Ngày 26/3/2019

*Sáng

- Nấu ăn bữa chính khu Tân Hưng

- Dự giờ lớp D4

- Dự giờ lớp A4

*Chiều

- Kiểm tra công tác vệ sinh cá nhân trẻ

 

 

- Đ/c Vi

- Đ/c Nương

- Đ/c Hồng

 

- Lãnh đạo trường

 

 

Thứ 4

Ngày 27/3/2019

- Dạy 04 hoạt động lớp C3

- Dạy 2 hoạt động lớp A3

- Hoàn thiện hồ sơ công đoàn

* Chiều

Họp triển khai nghị quyết Đảng

- Đ/c Hồng

- Đ/c Nương

- Đ/c Vi

 

- Đ/c Nương

 

Thứ 5

Ngày 28/3/2019

* Sáng

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách của giáo viên, của trẻ

 

 

- Lãnh đạo trường

 

Thứ 6

Ngày 29/3/2019

-  Kiểm tra hồ sơ sổ sách của giáo viên, của trẻ

 

- Lãnh đạo trường

 

Thứ 7

Ngày 30/3/2019

 

Nghỉ