Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Công Lý - Chắp Cánh Những Ước Mơ)/Hội giảng cấp trường năm học 2018 - 2019/

Phần thi năng lực của giáo viên

Ngày Ngày 20/ 10/ 2018  Trường mầm non Công Lý tiến hành cho giáo viên làm bài thi kiểm tra năng lực. 100% giáo viên nghiêm túc làm bài thi năng lực và đều đạt loại tốt