• Nguyễn Thị Kim Nương 19/1/1965 Nữ Hiệu Trưởng
  • Địa chỉ: Trường mầm non Công Lý
  • Email: c0congly@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 0914358512
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Thị Kim Nương
Vị trí: Hiệu Trưởng
Email: c0congly@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0914 358 512
2
Họ tên: Nguyễn Thị Kim Vi
Vị trí: Hiệu Phó
Email: c0congly@hanam.edu
Điện thoại: 0125 9923 393
3
Họ tên: Nguyễn Thị Bích Thủy
Vị trí: Hiệu phó
Email: nguyenthuy6973@gmail.com
Điện thoại: 0985 308 837