Phòng ban trực thuộc

  • Ban giám hiệu: Hiệu trưởng, hiệu phó
  • Địa chỉ: Xã Đại Cương - huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam
  • Email: mndaicuongc0@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 0979771255
TT Thông tin
1
Họ tên: Hoàng Thị Xiêm
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: daicuongc0@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0979771255
2
Họ tên: Võ Thanh Hương
Vị trí: Hiệu phó
Email: daicuongc0@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0974812470