Thông báo lịch tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường

Tháng 10 năm 2019

 

  Căn cứ Kế hoạch số 2259/KH-PGDĐT-GDMN ngày 27/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân, sau khi thống nhất với Hiệu trưởng các trường trong cụm (Phú Phúc, Đạo Lý, Nhân Bình, Nhân Khang), trường Mầm non xã Phú Phúc xây dựng Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường tháng 10 năm 2019 như sau:

  1. Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút đến 11h30 ngày 26 tháng 10 năm 2019

  2. Địa điểm : Khu A Thôn Lý Nhân trường mầm non xã Phú Phúc

  + Nhóm Mẫu giáo thực hành Phòng D5, C4, C3 trao đổi tại lớp C5.

  + Nhóm Nhà trẻ thực hành Phòng B2, C2. Trao đổi tại phòng GD âm nhạc.

  + Nhóm hành chính, kế toán và nhân viên nuôi, Văn phòng trao đổi tại lớp D4.

  - Họp cuối buổi chung cốt cán các trường (HT, PHT, Tổ trưởng, Tổ phó) tại Văn phòng.

3. Nội dung

3.1. Nhóm 1: Lãnh đạo các trường và Giáo viên mẫu giáo

a. Dự 3 hoạt động học nhóm giáo viên mẫu giáo (dự kiến từ 7h30’ đến 9h00’).

- Độ tuổi dạy: trẻ độ tui mẫu giáo.

- Hoạt động 1: Giáo dục phát triển Thẩm mỹ

Chủ đề: “Bản thân”

Đề tài: Vẽ trang phục của bé;

Đối tượng dạy: trẻ 5-6 tuổi;

Thời gian: 35 - 37 phút;

Người thực hiện: đ/c Trần Thị Hiền.

-  Hoạt động 2: Giáo dục phát triển Ngôn ngữ

Chủ đề: Bản thân

Đề tài: kể chuyện “Gấu con bị đau răng”;

Đối tượng dạy: trẻ 4 - 5 tuổi;

Thời gian:  30 - 32 phút;

Người thực hiện: Trần Thị Thu Huyền.

-  Hoạt động 3: Giáo dục phát triển Thể chất

Chủ đề: bản thân

Đề tài: “Đi theo đường hẹp”

Đối tượng dạy:  trẻ 3 - 4 tuổi;

Thời gian:  25-27 phút;

Người thực hiện: Lê Thị Hiệp.

b. Trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong  việc thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ dự kiến những nội dung cụ thể sau:

 *Thời gian:Từ 9h30’ đến 10h45’.

* Nội dung:

 - Trao đổi 3 hoạt động học.

- Trao đổi về việc xây dựng Kế hoạch Giáo dục: KHGD năm; KHGD theo chủ đề; KHGD tuần, KHGD hàng ngày (theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, việc xây dựng và tổ chức hoạt động chơi ngoài trời).

- Tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm.

- Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm (môi trường bên trong, môi trường bên ngoài lớp học để trẻ thực hành trải nghiệm).

- Phối hợp với cha mẹ và cộng đồng trong việc xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.

- Một số vấn đề phát triển Chương trình GDMN phù hợp với bối cảnh địa phương.

- Trao đổi về lên kế hoạch từng tháng ở sổ điểm danh.

- Thực hiện đánh giá trẻ hàng ngày, đánh giá cuối chủ đề là cơ sở đánh giá sự phát triển của của trẻ;

- Trao đổi về đạo đức nhà giáo: Giao tiếp ứng xử với trẻ em, với đồng nghiệp, với phụ huynh... trong các cơ sở GDMN, xử lý tình huống giữa trẻ với trẻ; GV với trẻ; GV với cha, mẹ trẻ.

3.2. Nhóm 2: Lãnh đạo các trường và giáo viên nhà trẻ

a. Dự 2 hoạt động chơi – tập có chủ định nhóm giáo viên nhà trẻ (dự kiến từ 7h30 đến 8h30)

- Độ tuổi dy: Trẻ độ tui 24-36 tháng (Nhóm B2, C2)

+ Hoạt động 1: Giáo dục phát triển thể chất

+ Chủ đề: “Đồ chơi của bé”.

+ Đề tài: - VĐCB: Đi trong đường hẹp;

               - TCVĐ: bóng tròn to;

+ Đối tượng: trẻ 24-36 tháng;

+ Thời gian: 15-17 phút;

Người thực hiện: Đỗ Thị Huệ.

+ Hoạt động 2: Giáo dục phát triển nhận thức

Chủ đề: “Đồ chơi của bé”.

Đề tài: NBTN “Búp bê, quả bóng”;

Đối tượng: trẻ 24-36 tháng;

Thời gian: 15-17 phút;

Người thực hiện: Trần Thị Thu Hường.

b. Trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ dự kiến những nội dung sau:

- Thời gian: Từ 9h00’ đến 10h45’.

- Nội dung:

+ Trao đổi 2 hoạt động  chơi- tập có chủ định.

+ Trao đổi về việc đánh giá trẻ theo giai đoạn.

+ Trao đổi về việc xây dựng Kế hoạch Giáo dục: KHGD năm; KHGD theo chủ đề; KHGD tuần, KHGD hàng ngày (theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, việc xây dựng và tổ chức hoạt động chơi ngoài trời).

+ Tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm.

+ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm (môi trường bên trong, môi trường bên ngoài lớp học để trẻ thực hành trải nghiệm).

+ Phối hợp với cha mẹ và cộng đồng trong việc xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.

+ Một số vấn đề phát triển Chương trình GDMN phù hợp với bối cảnh địa phương.

+ Trao đổi về lên kế hoạch từng tháng ở sổ điểm danh.

+ Trao đổi về đạo đức nhà giáo: Giao tiếp ứng xử với trẻ em, với đồng nghiệp, với phụ huynh... trong các cơ sở GDMN, xử lý tình huống giữa trẻ với trẻ; GV với trẻ; GV với cha, mẹ trẻ.

3.3.Nhóm 3: Lãnh đạo các trường và nhân viên hành chính, kế toán, nuôi dưỡng: Từ 7h30 đến 10h45;

* Hành chính:

- Trao đổi cách  làm sổ trực ban của lãnh đạo trường.

-  Trao đổi cách cập nhật, xử lý và lưu giữ  công văn đi đến; Thể thức trình bày văn bản theo TT01/2011/BGDĐT-BNV.

* Kế toán: Xây dựng kế hoạch và thực hiện công khai tài chính theo quy định; Theo dõi, quản lý cập nhật chứng từ và các hồ sơ liên quan tài chính bếp nuôi hàng ngày (thực hành vào sổ quỹ, kho, viết chứng từ hóa đơn nhận thực phẩm hàng ngày…); Quản lý tài sản, trang thiết bị của nhà trường, của nhóm lớp.

* Nhân viên nuôi:

- Trao đổi nhng ni dung sa đổi, b sung ca chương trình GDMN theo TT s 28/2016/TT-BGD về định mức dinh dưỡng; Các loại sổ theo quy định.

 - Trao đổi cách sử dụng phần mềm dinh dưỡng online. Thực hiện chế độ dinh dưỡng, lựa chọn thực phẩm tính khẩu phần cân đối, hợp lý; thực hiện các loại hồ sơ theo phần mềm…(Các trường chuẩn bị một số tuần tính khẩu phần của trường mình để trao đổi, chia sẻ.

- Trao đổi cách xây dựng thực đơn; Thực hành xây dựng thực đơn nhà trẻ, mẫu giáo.

- Trao đổi một số kinh nghiệm về cách lựa chọn thực phẩm; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Trao đổi cách làm phiếu chi trong tháng.

-  Trao đổi cách làm sổ kiểm thực 3 bước.

- Trao đổi việc chế biến một số món ăn: Cá, một số thức ăn măn, món canh.

4. Họp chung 3 nhóm: Từ 10h45’ đến 11h30’

- Tổng hợp biên bản của 3 nhóm.

 - Trao đổi những vấn đề còn chưa thống nhất (Giải đáp hoặc hỏi ý kiến cấp trên). Thông qua biên bản.

5. Tổ chức thực hiện

* Nhóm 1:

- Thành phần:

+ Lãnh đạo trường: 03 Phó Hiệu trưởng( Nhân Bình; 01, Nhân Khang: 01, Đạo Lý: 01).

+ Giáo viên Mẫu giáo các trường trong cụm 4.

- Người điều hành:  Đ/c Đỗ Thị Oanh - Phó hiệu trưởng trường Mầm non xã Nhân Khang,

- Thư ký: Đ/c Nguyễn Thị Bích Lệ - Phó hiệu trưởng trường Mầm non    Đạo Lý.

* Nhóm 2:

- Thành phần:

+ Lãnh đạo trường: 03 Phó Hiệu trưởng( Nhân Bình; 01, Nhân Khang: 01, Đạo Lý: 01).

+ Giáo viên các Nhóm trẻ của các trường trong cụm 4.

- Người điều hành:  Đ/c Nguyễn Thị Quyên - Phó hiệu trưởng trường Mầm non xã Nhân Bình.

- Thư ký: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vang - Phó hiệu trưởng trường Mầm non    Nhân Khang.

* Nhóm 3:

- Thành phần: Toàn bộ nhân viên kế toán, văn phòng, nhân viên nuôi dưỡng và  Hiệu trưởng trường MN xã Nhân Bình; Hiệu trưởng trường MN xã Đ

Tải tệp đính kèm