Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Đạo Lý)/Khai giảng/

BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG PGĐ TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT CHÚC MỪNG CÔ VÀ TRÒ NHÂN DỊP KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2018-2019

Bà Nguyễn Thị Bích Phượng PGĐ Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lý Nhân chúc mừng cô và trò nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới 2018-2019