Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Đạo Lý)/tin tức sự kiện/

Thực hiện theo công văn số 410-UBND- GDĐT ngày 29/4/2020 nhà trường cử nhân viên kiêm nhiệm y tế đo thân nhiệt cho từng học sinh lớp 5 tuổi và hướng dẫn cho học sinh rửa tay khô và cho từng học sinh lên lớp

Thực hiện theo công văn số 410-UBND- GDĐT ngày 29/4/2020.  Trường  mầm non xã Đạo Lý cử nhân viên kiêm nhiệm y tế đo thân nhiệt cho từng học sinh lớp 5 tuổi

giáo viên hướng dẫn cho từng học sinh rửa tay khô

và giáo viên đón từng học sinh lên lớp