Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Đạo Lý)/tin tức sự kiện/

Cán bộ, giáo viên, nhân viên kiêm nhiệm y tế trường mầm non xã Đạo Lý đi tập huấn phòng chống dịch covid-19 tại PGD đào tạo Lý Nhân

Thực hiện theo kế hoạch số 125/KH-PGD ĐT ngày 03/3/2020 trường mầm non xã Đạo Lý đã cử cán bộ, giáo viên, nhân viên y tế đi tập huấn phòng, chống dịch covid-19 tại Phòng giáo dục đào tạo Lý Nhân.