Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Đạo Lý)/tin tức sự kiện/

Trung tâm y tế xã Đạo Lý đã cử người phun vào phun thuốc khử trùng lần 1 cho trường mầm non xã Đạo Lý

Thực hiện theo công văn số 108/UBND-YT ngày 5/2/2020 trạm y tế xã Đạo Lý đã tổ chức cho người vào phun thuốc khử trùng lần 1 cho trường mầm non xã Đạo Lý