Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Đạo Lý)/tin tức sự kiện/

Trung tâm y tế xã Đạo Lý đã cử người vào phun thuốc khử trùng lần 2 cho trường mầm non xã Đạo Lý

Thực hiện theo công văn số 33/KH-UBND ngày 12/2/2020 trung tâm y tế xã Đạo Lý đã tổ chức cho người vào phun thuốc khử trùng lần 2 cho trường mầm non xã Đạo Lý