Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Đạo Lý)/tin tức sự kiện/

Thực hiện theo công văn số 259/PGDĐT-NGLL ngày 29/4/2020 trường mầm non xã Đạo Lý tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia lao động tổng dọn vệ sinh trong lớp và ngoài sân trường để chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại vào ngày 4/5/2020

Thực hiện theo công văn số 259/PGDĐT-NGLL ngày 29/4/2020. Trường mầm non xã Đạo Lý tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia lao động tổng dọn vệ sinh trong lớp và ngoài sân trường để chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại vào ngày 4/5/2020.