Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Đạo Lý)/tin tức sự kiện/

Trường mầm non xã Đạo Lý tổ chức họp hội đồng sư phạm triển khai đến CB, GV, NV chuẩn bị cho học sinh lớp 2 tuổi đến 4 tuổi đi học trở lại

Thực hiện theo công văn số 295/PGD ĐT- NGLL ngày 29/4/2020.  Trường mầm non  xã Đạo Lý  tổ chức họp CB,GV,NV triển khai công việc để đón học sinh từ lớp 2 tuổi đến lớp 4 tuổi đi học trở lại