Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Đạo Lý)/tin tức sự kiện/

Trường mầm non xã Đạo Lý đã tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên về phòng, chống dịch covid-19

Thực hiện theo kế hoạch số 125/KH- PGD ĐT ngày 03/3/2020. Trường mầm non xã Đạo Lý đã tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên về phòng, chống dịch covid-19.