Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Đạo Lý)/Khai Giang năm học 2016-2017 /

Đại diện hội phụ huynh nhà trường tặng hoa

Hội trưởng hội phụ huynh lên tặng hoa ban lãnh đạo nhà trường