Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Đạo Lý)/Khai Giang năm học 2016-2017 /

Phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã lên đọc thư của chủ tịch nước

Đọc thư của chủ tịch nước nhân dịp khai giảng năm học mới 2016-2017