Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Đạo Lý)/tin tức sự kiện/

Thực hiện theo công văn số 259/PGDĐT-NGLL ngày 29/4/2020 tất cả học sinh lớp 5 tuổi đã trở lại trường để đi học trở lại sau những ngày nghỉ phòng chống covid-19

Thực hiện theo công văn số 259/PGDĐT-NGLL ngày 29/4/2020 tất cả học sinh lớp 5 tuổi đã trở lại trường để đi học trở lại sau những ngày nghỉ phòng chống covid-19