Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Đạo Lý)/tin tức sự kiện/

Công đoàn trường mầm non xã Đạo Lý đã tổ chức kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2020

Thực hiện theo hướng dẫn số 06/HD-LĐLĐ ngày 25/2/2020 Công đoàn trường mầm non xã Đạo Lý đã tổ chức  kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2020