Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Đạo Lý)/tin tức sự kiện/

Trường mầm non đã tổ chức họp CB, GV, CNV để tăng cường phòng chống dich bệnh covid-19

Thực hiện công văn số 118/PGDĐT-NGLL ngày 28/2/2020 trường mầm non xã Đạo Lý đã họp CB, GV, NV tăng cường phòng chống dịch covid-19