Trường Mn phối hợp với đoàn thanh niên tình nguyện huyện Lý Nhân tổ chức ngày tết thiếu nhi cho trẻ

Nhà trường cùng Đoàn Thanh niên tình nguyện huyện Lý Nhân, hội cha mẹ trẻ tổ chức ngày tết thiếu nhi cho trẻ .....

Xem thêm ...
Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020

Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020

Xem thêm ...
Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2015-2018

Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2015-2018

Xem thêm ...
Báo cáo đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020

Báo cáo đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020

Xem thêm ...
Diễn văn khai mạc đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020

Diễn văn khai mạc đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020

Xem thêm ...