Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890- 19/5/2020)

Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890-19/5/2020)

Xem thêm ...
Bài tuyên truyền về an toàn và phòng chống bạo hành trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non

Bài tuyên truyền về an toàn và phòng chống bạo hành trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non

Xem thêm ...
Hãy biết cách bảo vệ bạn và gia đình trong mùa đại dịch covid-19

Hãy biết cách bảo vệ bạn và gia đình trong mùa đại dịch covid-19

Xem thêm ...
Phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ mầm non trong thời gian trẻ ở nhà tránh dịch covid-19

Phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ mầm non trong thời gian trẻ ở nhà tránh dịch covid-19

Xem thêm ...
Bài tuyên truyền về dich bệnh corona tại trường mầm non xã Đạo Lý

Bài tuyên truyền về dich bệnh corona tại trường mầm non xã Đạo Lý

Xem thêm ...
Thực hiện 6 bước rửa tay bằng xà phòng phòng chống dịch covid-19

Thực hiện 6 bước rửa tay bằng xà phòng phòng chống dịch bệnh covid-19

Xem thêm ...
Trường Mầm non xã Đạo Lý đã tuyên truyền về bệnh dịch rôcôna tới CB,GV,NV và phụ huynh trong nhà trường

Trường Mầm non xã Đạo Lý đã tuyên truyền về bệnh dịch rôcôna tới CB,GV,NV và phụ huynh trong nhà trường

Xem thêm ...
Bài tuyên truyền về dịch thủy đậu năm học 2019-2020

Bài tuyên truyền về dịch thủy đậu năm học 2019-2020

Xem thêm ...
Bài tuyên truyền về 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập quân đôị nhân dân Việt Nam 22/12

Bài tuyên truyền về 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập quân đôị nhân dân Việt Nam 22/12

Xem thêm ...
Trường Mầm non xã Đạo Lý viết bài tuyên truyền về phòng dịch bệnh mùa đông

Trường Mầm non xã Đạo Lý viết bài tuyên truyền về phòng dịch bệnh mùa đông

Xem thêm ...