Thực hiện theo công văn trường Mầm non xã Đạo Lý đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên và nhân viên lao động tổng dọn vệ sinh môi trường trong và ngoài khu vực nhà trường

Thực hiện theo công văn trường Mầm non xã Đạo Lý đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên và nhân viên lao động tổng dọn vệ sinh môi trường trong và ngoài khu vực nhà trường

Xem thêm ...
Công đoàn trường mầm non xã Đạo Lý đã tổ chức kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2020

Công đoàn trường mầm non xã Đạo Lý đã tổ chức kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2020

Xem thêm ...
Trường mầm non xã Đạo Lý đã tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên về phòng, chống dịch covid-19

Trường mầm non xã Đạo Lý đã tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên về phòng, chống dịch covid-19

Xem thêm ...
Trường mầm non xã Đạo Lý đã cử cán bộ , giáo viên, nhân viên kiêm nhiệm y tế đi tập huấn phòng chống dịch covid-19 tại PGD đào tạo Lý Nhân

Trường mầm non xã Đạo Lý đã cử cán bộ , giáo viên, nhân viên kiêm nhiệm y tế đi tập huấn phòng, chống dịch covid-19 tại PGD đào tạo Lý Nhân

Xem thêm ...
Trường mầm non đã tổ chức họp CB, GV, CNV để tăng cường phòng chống dich bệnh covid-19

Trường mầm non đã tổ chức họp CB, GV, CNV để tăng cường phòng chống dich bệnh covid-19

Xem thêm ...
Trường mầm non xã Đạo Lý đã tổ chức phun thuốc khử trùng đợt 3

Trường mầm non xã Đạo Lý đã tổ chức phun thuốc khử trùng đợt 3

Xem thêm ...
Trung tâm y tế xã Đạo Lý đã cử người vào phun thuốc khử trùng lần 2 cho trường mầm non xã Đạo Lý

Trung tâm y tế xã Đạo Lý đã cử người vào phun thuốc khử trùng lần 2 cho trường mầm non xã Đạo Lý

Xem thêm ...
Trung tâm y tế xã Đạo Lý đã cử người phun vào phun thuốc khử trùng lần 1 cho trường mầm non xã Đạo Lý

Trung tâm y tế xã Đạo Lý đã cử người phun vào phun thuốc khử trùng lần 1 cho trường mầm non xã Đạo Lý

Xem thêm ...
Trường mầm non xã Đạo Lý đã tổ chức cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia lao động tổng vệ sinh cuối năm

Trường mầm non xã Đạo Lý đã tổ chức cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia lao động tổng vệ sinh cuối năm

Xem thêm ...
Trường Mầm non xã Đạo Lý đã tổ chức trao quà tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên Đán Canh Tý

Trường Mầm non xã Đạo Lý đã tổ chức trao quà tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên Đán Canh Tý

Xem thêm ...