Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 của học sinh trường mầm non xã Đạo Lý

Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 của học sinh trường mầm non xã Đạo Lý

Xem thêm ...
Sinh hoạt chuyên môn liên trường tại trường mầm non xã Nhân Bình tháng 5 năm 2020

Sinh hoạt chuyên môn liên trường tại trường mầm non xã Nhân Bình tháng 5 năm 2020

Xem thêm ...
Ngày lao động hăng say của các cán bộ, giáo viên, nhân viên trường mầm non xã Đạo Lý

Cán bộ, giáo viên, nhân viên hăng say lao động tổng dọn vệ sinh khuôn viên nhà trường

Xem thêm ...
Trường mầm non xã Đạo Lý tổ chức họp hội đồng sư phạm triển khai đến CB, GV, NV chuẩn bị cho học sinh lớp 2 tuổi đến 4 tuổi đi học trở lại

Nhà trường tổ chức họp CB,GV,NV triển khai công việc để đón học sinh từ lớp 2 tuổi đến lớp 4 tuổi đi học trở lại

Xem thêm ...
Chủ Tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta

Chủ Tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta

Xem thêm ...
Thực hiện theo công văn số 259/PGDĐT-NGLL ngày 29/4/2020 tất cả học sinh lớp 5 tuổi đã trở lại trường để đi học trở lại sau những ngày nghỉ phòng chống covid-19

Thực hiện theo công văn số 259/PGDĐT-NGLL ngày 29/4/2020 tất cả học sinh lớp 5 tuổi đã trở lại trường để đi học trở lại sau những ngày nghỉ phòng chống covid-19

Xem thêm ...
Thực hiện theo công văn số 410-UBND- GDĐT ngày 29/4/2020 nhà trường cử nhân viên kiêm nhiệm y tế đo thân nhiệt cho từng học sinh lớp 5 tuổi và hướng dẫn cho học sinh rửa tay khô và cho từng học sinh lên lớp

Thực hiện theo công văn số 410-UBND- GDĐT ngày 29/4/2020 nhà trường cử nhân viên kiêm nhiệm y tế đo thân nhiệt cho từng học sinh lớp 5 tuổi và hướng dẫn cho học sinh rửa tay khô và cho từng học sinh lên lớp

Xem thêm ...
Thực hiện theo công văn số 259/PGDĐT-NGLL ngày 29/4/2020 trường mầm non xã Đạo Lý tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia lao động tổng dọn vệ sinh trong lớp và ngoài sân trường để chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại vào ngày 4/5/2020

Thực hiện theo công văn số 259/PGDĐT-NGLL ngày 29/4/2020 trường mầm non xã Đạo Lý tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia lao động tổng dọn vệ sinh trong lớp và ngoài sân trường để chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại vào ngày 4/5/2020

Xem thêm ...
Thực hiện theo công văn trường Mầm non xã Đạo Lý đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên và nhân viên lao động tổng dọn vệ sinh môi trường trong và ngoài khu vực nhà trường

Thực hiện theo công văn trường Mầm non xã Đạo Lý đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên và nhân viên lao động tổng dọn vệ sinh môi trường trong và ngoài khu vực nhà trường

Xem thêm ...
Công đoàn trường mầm non xã Đạo Lý đã tổ chức kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2020

Công đoàn trường mầm non xã Đạo Lý đã tổ chức kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2020

Xem thêm ...