Liên kết web

Trường mầm non xã Đạo Lý được thành lập ngày 05 tháng 10 năm 1996, thuộc loại hình trường dân lập. Năm 2002 trường được chuyển đổi sang loại hình trường bán công, đến ngày 19 tháng 01 năm 2012 tiếp tục được chuyển đổi sang loại hình trường công lập theo Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2012 của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Năm học 2017-2018 trường có 02 điểm với tổng diện tích là 7974m2. Tổng số trẻ huy động là 468 cháu/13 nhóm, lớp, trong đó có 03 nhóm trẻ và 10 lớp mẫu giáo. Toàn trường có 13 phòng được xây dựng kiên cố đạt chuẩn, có 2 bếp xây dựng theo nguyên tắc bếp một chiều, có nguồn nước sạch đủ cho trẻ dùng. Cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học đã đáp ứng được yêu cầu giảng dạy của cô và học tập, vui chơi của trẻ. Trong những năm qua, công tác tổ chức quản lý của nhà trường không ngừng đổi mới và nâng cao, các tổ chức đoàn thể hoạt động có nền nếp và hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên luôn đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ngày càng được nâng lên, năm sau cao hơn năm trước. Công tác xã hội hóa giáo dục luôn được thực hiện có hiệu quả. Đảng, chính quyền, nhân dân địa phương, cha mẹ học sinh luôn quan tâm, ủng hộ sự nghiệp giáo dục nên đã tạo nhiều thuận lợi cho nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ các năm học. Chính vậy trong những năm gần đây, trường mầm non xã Đạo Lý đã có nhiều khởi sắc.

Thực hiện sự chỉ đạo của PGD&ĐT huyện Lý Nhân, trường mầm non xã Đạo Lý đã tiến hành tự đánh giá chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục của đơn vị. Trong quá trình tự đánh giá, trên cơ sở các tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, nhà trường đã tự đánh giá thực trạng chất lượng trong công tác tổ chức và quản lý; về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; về cơ sở vật chất và trang thiết bị; quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội; kết quả chăm sóc, giáo dục trẻ. Đây là dịp để nhà trường xác định được những điểm mạnh, những mặt còn hạn chế, tồn tại, qua đó có kế hoạch cải tiến, khắc phục trong thời gian ngắn nhất. Đồng thời, cũng là dịp đánh giá, xếp loại được tất cả các tổ chức đoàn thể, cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng như các lĩnh vực hoạt động của nhà trường một cách khách quan, khoa học và chính xác. Từ đó, tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của Giáo dục mầm non so với chuẩn quy định.

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm định chất lượng, ngay từ đầu năm học 2017 - 2018 ban lãnh đạo nhà trường đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học. Vì vậy, đã tiến hành triển khai các văn bản hướng dẫn, phổ biến mục đích, chủ trương và những quy định về việc thực hiện tự đánh giá đến toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Đồng thời, ra Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá của nhà trường ngay từ tháng 10 năm 2017. Hội đồng tự đánh giá tiến hành họp, thảo luận, xây dựng kế hoạch tự đánh giá và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, thành lập ban thư ký và các nhóm chuyên trách. Đến tháng 12 năm 2017, các nhóm chuyên trách tiến hành thu thập và xử lý các thông tin, minh chứng. Trong quá trình triển khai kế hoạch tự đánh giá, nhà trường đã huy động hiệu quả tổng hợp các nguồn lực, nhất là nguồn nhân lực và tài chính cho công tác kiểm định chất lượng. Với tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong nhà trường, đến nay, báo cáo tự đánh giá đã cơ bản hoàn thành, công bố trong nội bộ nhà trường và lấy ý kiến đóng góp của tập thể cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Trên cơ sở đó, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá của nhà trường. Nội dung báo cáo đã đánh giá được tổng thể các hoạt động của nhà trường theo các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), đồng thời cũng đã thể hiện được khá rõ nét những đặc thù riêng của nhà trường trong 5 năm học gần đây.

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Lý Nhân, trường mầm non xã Đạo Lý đã tiến hành tự đánh giá chất lượng chăm sóc, giáo dục của đơn vị. Trong quá trình tự đánh giá, trên cơ sở các tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, nhà trường đã tự đánh giá thực trạng chất lượng trong công tác tổ chức và quản lý; về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; về cơ sở vật chất và trang thiết bị; quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội; kết quả chăm sóc, giáo dục trẻ. Đây là dịp để nhà trường xác định được những điểm mạnh, những mặt còn hạn chế, tồn tại, qua đó có kế hoạch cải tiến, khắc phục trong thời gian ngắn nhất. Đồng thời, cũng là dịp đánh giá, xếp loại được tất cả các tổ chức đoàn thể, cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng như các lĩnh vực hoạt động của nhà trường một cách khách quan, khoa học và chính xác. Từ đó, tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của Giáo dục mầm non so với chuẩn quy định.


Video

TIẾT MỤC VĂN NGHỆ CỦA CĐ NHÀ TRƯỜNG THAM GIA TIẾNG HÁT CÔNG ĐOÀN TỈNH HÀ NAM ĐẠT GIẢI A

CÔNG ĐOÀN NHÀ TRƯỜNG THAM GIA HỘI THI TIẾNG HÁT CÔNG ĐOÀN TỈNH HÀ NAM
Bài hát vui đến trường do các cháu lớp B4 biểu diễn khai giảng năm học 2019-2020
Liên hoan tiếng hát giáo viên tỉnh Hà Nam năm học 2019-2020
Trường mầm non xã Đạo Lý phun thuốc khử trùng trong lớp và ngoài sân chống dịch covid-19

Thư viện ảnh

Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm sở giáo dục hà nam Hội thanh niên tình nguyện huyện lý nhân tổ chức sinh nhật cho các cháu sinh vào tháng 6 Ảnh CB, GV,NV tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường