Tổ chức

  • Địa chỉ: Trường mầm non xã Đạo Lý
  • Email: c0daoly@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 01694854955
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Thị Hà
Vị trí: Chi ủy
Email: Nguyenthihadaoly@gmail.com
Điện thoại: 01683482033
2
Họ tên: Dương Thị Thủy
Vị trí: Đảng viên
Email: duongthuydaoly@gmail.com
Điện thoại: 0987222344
3
Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hằng
Vị trí: Đảng viên
Email: Nguyenthuhangdaoly@gmail.com
Điện thoại: 01633109235
4
Họ tên: Nguyễn Thị Ánh
Vị trí: Đảng viên
Email: Nguyenthianh76daoly@gmail.com
Điện thoại: 01655721722
5
Họ tên: Nguyễn Thị Anh
Vị trí: Đảng viên
Email: Nguyenthianhdaoly@gmail.com
Điện thoại: 0977124821
6
Họ tên: Nguyễn Thị An
Vị trí: Đảng viên
Email: Nguyenthiandaoly@gmail.com
Điện thoại: 01699962430
7
Họ tên: Vũ Thị Như Hoa
Vị trí: Đảng viên
Email: Vunhuhoadaoly@gmail.com
Điện thoại: 01659663271
8
Họ tên: Nguyễn Thị Đường
Vị trí: Đảng viên
Email: Nguyenthiduongdaoly@gmail.com
Điện thoại: 01662382249
9
Họ tên: Trương Thị Xuân
Vị trí: Đảng viên
Email: Truongthixuandaoly@gmail.com
Điện thoại: 0976745969
10
Họ tên: Nguyễn Thị Hoài Yến
Vị trí: Đảng viên
Email: Nguyenthihoaiyendaoly@gmail.com
Điện thoại: 01669068772
11
Họ tên: Nguyễn Thị Thu
Vị trí: Đảng viên
Email: Nguyenthithudaoly@gmail.com
Điện thoại: 01646336957
12
Họ tên: Hoàng Thị Khanh
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: hoangthikhanhdaoly@gmail.com
Điện thoại: 0911519676
13
Họ tên: Trương Thị Hòa
Vị trí: Giáo viên
Email: truongthihoadaoly@gmail.com
Điện thoại: 01655129257
14
Họ tên: Nguyễn Thị Hường
Vị trí: Đảng viên
Email: nguyenthihuongdaoly@gmail.com
Điện thoại: 0367117520
15
Họ tên: Trần Thị Quyên
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: tranthiquyendaoly@gmail.com
Điện thoại: 0972561007
16
Họ tên: Phạm Thị Hà
Vị trí: Đảng viên
Email: phamthihadaoly@gmail.com
Điện thoại: 0857502368

Video

TIẾT MỤC VĂN NGHỆ CỦA CĐ NHÀ TRƯỜNG THAM GIA TIẾNG HÁT CÔNG ĐOÀN TỈNH HÀ NAM ĐẠT GIẢI A

CÔNG ĐOÀN NHÀ TRƯỜNG THAM GIA HỘI THI TIẾNG HÁT CÔNG ĐOÀN TỈNH HÀ NAM
Bài hát vui đến trường do các cháu lớp B4 biểu diễn khai giảng năm học 2019-2020
Liên hoan tiếng hát giáo viên tỉnh Hà Nam năm học 2019-2020
Trường mầm non xã Đạo Lý phun thuốc khử trùng trong lớp và ngoài sân chống dịch covid-19