Tin tức Tin tức/(Trường MN Đinh Xá)/Tin tức - Sự kiện/

tạp huan CNTT trường THCS Trần Phú

ội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng