Tin tức Chào đón xuân Canh Tý 2020

Công đoàn tặng hoa chúc mừng Ban lãnh đạo nhà trường nhân ngày 8-3

10/03/2020

Công đoàn tặng hoa chúc mừng Ban lãnh đạo nhà trườngnhân ngày 8-3

TRƯỜNG MN ĐINH XÁ TỔ CHỨC TỌA ĐÀM NGÀY 8-3

10/03/2020

TRƯỜNG MN ĐINH XÁ TỔ CHỨC TỌA ĐÀM NGÀY 8-3

Chúc mừng các đồng chí giáo viên thi đỗ viên chức năm 2020

10/03/2020

Chúc mừng các đồng chí giáo viên thi đỗ viên chức năm 2020

Công tác phòng chống dịch corona tại khu Tái

10/02/2020

Công tác phòng chống dịch corona tại khu Tái

Công tác phòng chống dịch corona tại khu Trần Bãi

10/02/2020

Công tác phòng chống dịch corona tại khu Trần Bãi

Công tác phòng chống dịch corona tại khu Trần Bãi

10/02/2020

Công tác phòng chống dịch corona tại khu Trần Bãi

Công tác phòng chống dịch corona tại khu Tái

10/02/2020

Công tác phòng chống dịch corona tại khu Tái

công tác phòng chống dịch corona tại khu Tái

10/02/2020

Công tác phòng chống dịch corona tại khu Tái

Tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2023

12/01/2020

Ngày 11/01/2020 trường mn Đinh Xá tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2023

Chào đón xuân Canh Tý 2020

12/01/2020

Chào đón xuân Canh Tý 2020

dieu nhayrua tay
Câu hỏi trong tuần

Gửi Thứ tư, 15/10/2014 21:14:27

Tôi hỏi nhà truongf cho các cháu nghỉ mấy ngày

Trần Thị Hoa

Xem thêm