Giới thiệu

Trường mầm non Đồng Du

 Trường mầm non Đồng Du nhiều năm liền là trường tiên tiến xuất sắc và là lá cờ đầu của huyện Bình Lục