Tổ chức
Các phòng ban

  • Địa chỉ: Đồng Hóa - Kim Bảng - Hà Nam
  • Email: donghoac0kb@hanam.edu
  • Điện thoại: 0968107536
TT Thông tin
1
Họ tên: Chu Thị Kim Thoa: Hiệu trưởng
Vị trí: 1
Email: mndonghoakb@gmail.com
Điện thoại: 0968107536
2
Họ tên: Đinh Thị Huyển: P. Hiệu trưởng
Vị trí: PHó hiệu trưởng - CHủ tịch công đoàn
Email: z.dinhhuyen72@gmail.com
Điện thoại: 0915107536
3
Họ tên: Chu Thị Huệ
Vị trí: Phó chủ tịch công đoàn
Email: chuhue79@gmail.com
Điện thoại: 0975912351

Video

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
Đêm hội trăng rằm