Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Đồng Lý)/Lịch công tác/

LỊCH TIÊM CHỦNG

LỊCH TIÊM CHỦNG

Thời gian:  ngày 25 hàng tháng

 

 

Thời gian tiêm

 

 

Nội dung tiêm

 

 

Sáng

7h00-8h00

Tiêm phòng lao

7h00-8h00

Nhỏ bại liệt

8h00-10h00

Tiêm 5 trong 1 (nhỏ vacxin lần 1, 2, 3)

 

Chiều

 

Từ 1h30-4h30

- Tiêm phòng sởi và phụ nữ có thai

- Tiêm Rubela trẻ 18 tháng