Liên kết web

Trao tặng Mái ấm công đoàn

18/05/2019

Thăm quan Đình làng Mai xá 2018-2019

Thăm quan Đình làng Mai xá 2018-2019
Xem tiếp

13/04/2019

Giờ học ngoại khóa 2018-2019

Giờ học ngoại khóa 2018-2019
Xem tiếp

15/03/2019

Những người con xã quê Trao tặng đồ chơi cho học sinh

Những người con xã quê Trao tặng đồ chơi cho học sinh
Xem tiếp

08/03/2019

Tổng kết đoàn giáo sinh thực tập khóa 21 ĐHSP Hà Nội

Tổng kết đoàn giáo sinh thực tập khóa 21 ĐHSP Hà Nội
Xem tiếp

08/03/2019

Kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3/2019

Kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3/2019
Xem tiếp

11/02/2019

Tết trồng cây xuân Kỷ Hợi 2019

Tết trồng cây xuân Kỷ Hợi 2019
Xem tiếp

01/02/2019

Sơ kết HK I năm học 2018-2019

Sơ kết HK I năm học 2018-2019
Xem tiếp

31/12/2018

Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp huyện năm học 2018 - 2019

Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp huyện năm học 2018 - 2019
Xem tiếp

20/11/2018

Lễ kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Lễ kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
Xem tiếp

20/11/2018

Trao tặng Mái ấm công đoàn

Trao tặng Mái ấm công đoàn
Xem tiếp

Video

Giờ thể dục của trẻ MN Đồng Lý
chicken dance
Ngày hội đến trường
Mẹ và cô