Tổ chức

  • Địa chỉ: Trường Mầm Non Đồng Lý
  • Email: Codongly@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 035130872.165
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Tâm
Vị trí: Kế toán
Email: Codongly@hanam.edu.vn
Điện thoại: 03513.872.165
2
Họ tên: Dương Văn Động
Vị trí: Bảo vệ
Email: duongdong1952@gmail.com
Điện thoại: 0987411435
3
Họ tên: Trần Văn Nhiệm
Vị trí: Bảo vệ
Email: trannhiem1954@gmail.com
Điện thoại: 016785332134

Video

Giờ thể dục của trẻ MN Đồng Lý
chicken dance
Ngày hội đến trường
Mẹ và cô