Tin tức (Trường MN Đồng Văn) Ngày hội đến trường của bé năm học 2016-2017

(Trường MN Đồng Văn) Ngày hội đến trường của bé năm học 2017-2018

05/09/2017

Ngày hội đến trường của bé năm học 2017-2018

(Trường mầm non Đồng Văn) Chuyên đề cho giáo viên

21/03/2017

Chuyên đề cho giáo viên

(Trường mầm non Đồng Văn) Hội chơ quê của các bé trường Mầm non Đồng Văn

16/11/2016

Hội chơ quê của các bé trường Mầm non Đồng Văn

(Trường MN Đồng Văn) Lễ kết nạp Đảng viên

28/10/2016

Lễ kết nạp Đảng viên

(Trường MN Đồng Văn) Họp phụ huynh đầu năm- Năm học 2016-2017

28/10/2016

Họp phụ huynh đầu năm- Năm học 2016-2017

(Trường Mầm non Đồng Văn) Hội nghị cán bộ công chức, viên chức

18/10/2016

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2016-2017

(Trường MN Đồng Văn) Ngày hội đến trường của bé năm học 2016-2017

06/09/2016

Ngày Hội đến trường của bé năm học 2016-2017

(Trường mầm non đồng văn) Dạy bé tiếng việt
(Trường MN Đồng Văn) Múa mừng đại hội đại biểu phụ nữ lần X
(Trường MN Đồng Văn)Lớp học bồ câu tập 1,2
(Trường MN Đồng Văn) Người về thăm quê