Lịch công tác năm học 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2018

       I. Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2018

       - Điều tra trẻ em từ 0 đến 72 tháng tuổi trong toàn xã.

       - Dọn vệ sinh, trang trí nhóm, lớp, đón kiểm tra của PGD.

       - Tập trung rèn văn nghệ cho trẻ chuẩn bị cho khai giảng năm học mới.

       - Kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất, tu sửa bàn ghế, trang trí tạo cảnh quan môi trường trong và ngoài lớp học.

       - Huy động trẻ ra nhóm trẻ và lớp mẫu giáo, tập trung rèn nề nếp, thói quen ăn ngủ, học tập và vui chơi cho trẻ.

       - CB, GV, NV tham gia học chính trị; tập huấn chuyên môn hè 2018.

       - Nhận và cấp phát tài liệu cho các nhóm, lớp.

       - Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

       II. Lịch công tác tuần

       1. Tuần 1/8/2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 30/7/2018

- Họp giao ban tuần.

- Kiểm tra CSVC, vệ sinh của các nhóm, lớp, bếp khu Nội, Văn xá.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 31/7/2018

- Kiểm tra CSVC, vệ sinh của các nhóm, lớp, bếp khu Hội Động.

- Họp BTCB

- Đ/c Sáng,

- Đ/c Vân

 

Thứ 4 ngày 01/8/2018

- Học bồi dưỡng chính trị hè 2018

- CB, GV, NV

 

Thứ 5 ngày 02/8/2018

- Họp CBQL tại MN Tiến Thắng (sáng)

- Thảo luận sau bồi dưỡng chính trị hè (chiều). 

- LĐ trường

- CB, GV, NV

 

Thứ 6 ngày 03/8/2018

- Đôn đốc GV luyện tập văn nghệ cho trẻ

- Tập huấn BDTX hè 2018 tại  MN Hoa Sen - Phủ Lý

- Đ/c Sáng

- Đ/c Vân

 

Thứ 7 ngày 04/8/2018

- Họp cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- CB,GV,NV

 

          2. Tuần 2/8/2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 06/8/2018

- Hợp đồng thực phẩm.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 07/8/2018

- Kiểm tra sĩ số trẻ ra nhóm, lớp.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4 ngày 08/8/2018

- Đôn đốc GV luyện tập văn nghệ cho trẻ chuẩn bị khai giảng năm học mới.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5 ngày 09/8/2018

- Tập huấn chuyên môn hè 2018

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày 10/8/2018

 - Tập huấn chuyên môn hè 2018

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 7

ngày 11/8/2018

 - Các tổ sinh hoạt chuyên môn

 

- CB,GV,NV

 

          3. Tuần 3/8/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày

13/8/2018

- Họp giao ban

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 3

ngày

14/8/2018

 - Kiểm tra bếp nuôi khu Văn Xá.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 4

ngày 15/8/2018

- Kiểm tra bếp nuôi khu Hội Động, Nội

- Đôn đốc GV luyện tập văn nghệ cho trẻ chuẩn bị khai giảng năm học mới.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày 16/8/2018

- Đôn đốc GV làm cỏ vườn khu Nội, trồng rau sạch cho trẻ.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày

17/8/2018

- Kiểm tra sĩ số trẻ ra nhóm, lớp và ăn bán trú các điểm trường.

- Đ/c Vân

- CB,GV

 

Thứ 7

ngày

18/8/2018

Nghỉ

Toàn trường

 

       4. Tuần 4/8/2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 20/8/2018

- Đôn đốc GV rèn nghệ chuẩn bị cho khai giảng năm học mới.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 21/8/2018

- Hoàn thiện hồ sơ điều tra phổ cập.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 4 ngày 22/8/2018

- Hoàn thiện hồ sơ điều tra phổ cập.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5 ngày 23/8/2018

 

- Duyệt văn nghệ các lớp khu Hội Động.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày 24/8/2018

- Chuẩn bị mọi điều kiện cho ngày khai giảng năm học mới.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7 ngày 25/8/2018

- Sinh hoạt chuyên môn.

CB,GV,NV

 

 

       5. Tuần 5/8/2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 27/8/2018

- Duyệt văn nghệ các lớp khu Nội.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 28/8/2018

- Kiểm tra sĩ số các nhóm lớp ở tất cả các điểm trường.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 4 ngày 29/8/2018

- Hoàn thiện hồ sơ điều tra phổ cập.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5 ngày 30/8/2018

- Duyệt văn nghệ các lớp khu Văn Xá.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày 31/8/2018

- Nghỉ bù lễ Quốc khánh 2/9.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7 ngày 01/9/2018

- Lao động tại khu Nội

CB,GV,NV

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9

       I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2018

         - Tổ chức khai giảng năm học 2018 - 2019.

- Tổng hợp số liệu, báo cáo nhanh sau khai giảng, nộp về Phòng GD-ĐT.

- Chỉ đạo các nhóm, lớp cân, đo, theo dõi sức khỏe của trẻ bằng BĐ tăng trưởng.

- Tổ chức họp cha mẹ trẻ đầu năm học.

- Xây dựng kế hoạch năm học 2018 - 2019.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra NBTH 2018 - 2019.

- Duyệt  kế hoạch năm học 2018 - 2019 với Phòng GD-ĐT.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường, nộp về PGD.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác học sinh, giáo dục thể chất và y tế trường học theo hướng dẫn của PGD.

- Xây dựng quy chế phòng chống cháy nổ.

- Kiểm tra công tác chỉ đạo thực hiện chuyên môn của PHT.

- Chỉnh sửa kế hoạch năm học, kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học, nộp về Phòng giáo dục.

       II. Lịch công tác tuần

       1. Tuần 1/9/2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 03/9/2018

- Họp giao ban tuần.

- Chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học mới.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 04/9/2018

- Tổ chức khai giảng năm học 2017 - 2018

 

CB,GV,NV,

Phụ huynh và trẻ

 

Thứ 4

ngày 05/9/2018

- Kiểm tra trẻ ra lớp sau khai giảng.

- Nộp báo cáo sau khai giảng về PGD.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày 06/9/2018

- Kiểm tra bếp nuôi khu văn xá

- Rà soát phổ cập

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày 07/9/2018

- Kiểm tra bếp nuôi khu văn xá

- Rà soát phổ cập

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày

08/9/2018

- Họp cán bộ, giáo viên, nhân viên

 

CB,GV,NV

 

 

       2. Tuần 2/9/2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 10/9/2018

- Họp giao ban tuần.

- Ký sổ kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 11/9/2018

- Dạy lớp A5

- Dự giờ cô Thiện, Huyền

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày 12/9/2018

- Kiểm tra sĩ số trẻ ra lớp các nhóm, lớp.

- Dạy lớp C5

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày 13/9/2018

- Dự giờ cô Nguyễn Thúy, Mây.

- Dự giờ cô Hiền, Quyên

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày 14/9/2018

- Rà soát trẻ chuyển đi, chuyển đến, học trái tuyến.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày 15/9/2018

- Sinh hoạt chuyên môn

 

CB,GV,NV

 

 

       3. Tuần 3/9/2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 17/9/2018

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt giáo án.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 18/9/2018

- Dạy lớp A4

- Dự giờ cô Nữ, Uyên

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4 ngày 19/9/2018

- Dạy lớp C4

- Dự giờ Phạm Thúy, Lương Hà

 

- Đ/c Sáng

- Đ/c Vân

 

 

Thứ 5 ngày 20/9/2018

- Dự giờ cô Lan, Lụa

 

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6 ngày 21/9/2018

- Kiểm tra việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục

- Ban KTNBTH

 

Thứ 7

ngày 22/9/2018

- Tổ chức họp cha mẹ trẻ đầu năm học.

 

CB,GV, NV,

cha mẹ trẻ

 

     4. Tuần 4/9/2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày  24/9/2018

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 25/9/2018

- Dạy lớp A3

- Dạy lớp B3

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4 ngày

26/9/2018

- Kiểm tra trẻ ăn bán trú.

- Dự giờ cô Vị, Trầm

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5 ngày 27/9/2018

- Kiểm tra hồ sơ phổ cập tại PGD

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày 28/9/2018

- Dự giờ cô Nguyễn Thúy, Mây

-  Dự giờ cô Lan, Lụa.

- Đ/c Sáng

- Đ/c Vân

 

Thứ 7

ngày 29/9/2018

- Sinh hoạt chuyên môn

CB,GV,NV

 

 

         

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10

       I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2018

       - Đón Đoàn kiểm tra chuyên môn của Sở GD&ĐT

       - Tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường;

       - Tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức và lao động.

       - Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

       - Hợp đồng với trạm y tế xã tổ chức khám sức khỏe cho trẻ.

       - Kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng

       - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 1 giáo viên (đ/c Uyên).

       - Kiểm tra chuyên đề  3 giáo viên (nhân viên).

       II. Lịch công tác tuần

       1. Tuần 1/10/2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 01/10/2018

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 02/10/2018

- Kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng

- Ban KTNBTH

 

Thứ 4

ngày 03/10/2018

- Dạy lớp A2

- Dạy lớp B2

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày 04/10/2018

- Dự giờ cô Quyên, Hiền

- Dự giờ cô Trầm, Vị

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày 05/10/2018

- Chuẩn bị cho hội nghị CB,CC,VC,NLĐ

- Dự giờ cô Duyên, Tĩnh.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

 

Thứ 7

 ngày 06/10/2018

- Họp CB, GV, NV

 

CB, GV, NV

 

 

      

       2. Tuần 2/10/2017

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 08/10/2018

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

 

Thứ 3

ngày 09/10/2018

- Dự giờ cô Riệu, Huệ

- Dự giờ cô Tuyến, Trầm

 

- Đ/c Sáng

- Đ/c Vân

 

 

 

Thứ 4

ngày 10/10/2018

- Dạy lớp C5

- Dạy lớp A5

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

 

Thứ 5

ngày 11/10/2018

- Chuẩn bị cho Hội giảng cấp trường.

- Dự giờ cô Uyên, Nữ

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

 

Thứ 6

ngày 12/10/2018

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 1 giáo viên (đ/c Uyên).

- Kiểm tra chuyên đề  3 giáo viên (NV).

CB, GV

 

 

 

Thứ 7

ngày 13/10/2018

- Sinh hoạt chuyên môn.

CB, GV,NV

 

 

       3. Tuần 3/10/2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày

15/10/2018

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 16/10/2018

- Kiểm tra sĩ số trẻ ra nhóm, lớp, ăn BT

- Dự giờ cô Hiền, Quyên.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4 ngày 17/10/2018

- Dự giờ cô Tĩnh, Lụa.

- Dự giờ cô P. Thúy, L. Hà.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5 ngày 18/10/2018

- Dạy lớp C4

- Dạy lớp A4

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày 19/10/2018

- Chuẩn bị cho công tác Hội giảng

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày 20/10/2018

- Sinh hoạt chuyên môn liên trường (Sáng)

- GV nộp SKKN, đề tài tự chọn (chiều).

- Tổng hợp sáng kiến kinh nghiệm, đề tài tự chọn của giáo viên.

-CB,GV,NV

- GV

- Đ/c Sáng

 

       4. Tuần 4/10/2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

 ngày 22/10/2018

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 23/10/2018

- Dự giờ cô Chuyên, Vinh.

- Dạy lớp A3

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày 24/10/2017

- Dạy lớp C3

- Dự giờ cô Tuyến, Phạm Thúy.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

 ngày 25/10/2017

- Kiểm tra sĩ số trẻ các nhóm, lớp.

- Dự giờ cô Trầm, Vị.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày 26/10/2018

- Họp BCĐ, BGK hội thi GVG.

- Chấm SKKN.

- Tổng hợp kết quả SKKN, họp ban tổ chức, ban giám khảo chấm SKKN.

- Thông báo cho GV đủ điều kiện dự thi.

- BCĐ

- BGK

 

Thứ 7

Ngày 27/10/2018

- Khai mạc hội thi.

- Giáo viên làm bài thi năng lực.

- Chấm bài thi năng lực của giáo viên.

CB,GV,NV

 

         

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11

       I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2018

       - Duy trì sĩ số, giáo viên tiếp tục làm đồ dùng, đồ chơi, trang trí nhóm, lớp phù hợp theo chủ điểm.

       - Tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

       - Nộp báo cáo kết quả hội giảng cấp trường về Phòng giáo dục;

       - Kiểm tra hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn.

       - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 1 giáo viên (đ/c Quyên).

       - Kiểm tra chuyên đề 4 giáo viên (nhân viên).

       II. Lịch công tác tuần

       1. Tuần 1/11/2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 29/10/2018

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 30/10/2018

- Dự giờ cô Xuân, Quý.

- Dự giờ cô Thiện, Huyền.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4 ngày

31/10/2018

- Dạy lớp C2

- Dạy lớp A2

- Tổng hợp nuôi ăn tháng 10.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5 ngày 01/11/2018

- Kiểm tra bếp nuôi Hội Động.

- Dự giờ cô Lan, Lụa

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày 02/11/2018

- Thi tổ chức hoạt động giáo dục của giáo viên.

 

- BGK

 

Thứ 7

ngày 03/11/2018

- Thi tổ chức HĐGD của giáo viên (sáng)

- Tổng kết và trao thưởng cho giáo viên đạt giải tại hội thi (chiều).

- BGK

- Toàn trường

 

       2. Tuần 2/11/2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 05/11/2018

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 06/11/2017

- Dạy lớp C5

- Dạy lớp B5

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4 ngày 07/11/2018

- Dự giờ cô Chuyên, Vinh

- Dự giờ cô Uyên, Nữ

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5 ngày 08/11/2018

- Kiểm tra hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn.

Ban KTNBTH

 

Thứ 6 ngày 09/11/2018

- Kiểm tra sĩ số các nhóm, lớp.

- Dự giờ cô Tĩnh, Duyên

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày 10/11/2018

- Sinh hoạt chuyên môn

                                        

CB,GV,NV

 

       3. Tuần 3/11/2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 12/11/2018

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 13/11/2018

- Dự giờ cô Huệ, Riệu.

- Dự giờ cô Hiên, Lan

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày 14/11/2018

- Dạy lớp B4

- Dự giờ cô Hà, Phạm Thúy.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày 15/11/2018

- Kiểm tra bếp nuôi Văn Xá.

- Dạy lớp C4

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày 16/11/2018

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 1 giáo viên (đ/c Quyên).

- Kiểm tra chuyên đề 4 giáo viên (NV).

Ban KTNBTH

 

Thứ 7

ngày 17/11/2018

Nghỉ.

 

CB, GV, NV

 

       4. Tuần 4/11/2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 19/11/2018

- Họp giao ban tuần

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 20/11/2018

- Kiểm tra vệ sinh các nhóm, lớp

- Dự giờ cô Hiền, Quyên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 4 ngày 21/11/2018

- Dự giờ cô Lan, Hiên (Bếp Nội).

- Dạy lớp B3                         

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5 ngày 22/11/2018

- Dạy lớp C3

- Dự giờ cô Nguyễn Thúy, Mây.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày 23/11/2018

- Kiểm tra sĩ số, trẻ ăn bán trú các nhóm, lớp.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày 24/11/2018

- Sinh hoạt chuyên môn.

CB, GV,NV                         

 

      5. Tuần 5/11/2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 26/11/2018

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 27/11/2018

- Dự giờ cô Đào, Hòa.

- Dự giờ cô Tuyến, Hà.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày 28/11/2018

- Dạy lớp C2

- Dạy lớp B2

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

 

Thứ 5

 ngày 29/11/2018

- Kiểm tra vệ sinh các nhóm, lớp, bếp ăn các điểm trường.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày 30/11/2018

- Tổng hợp nuôi ăn tháng 11

- Dự giờ cô Vị, Trầm.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

01/12/2018

- Họp CB,GV,NV

CB, GV,NV

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12

       I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2018

       - Lựa chọn giáo viên, bồi dưỡng tham dự thi GVMN dạy giỏi cấp huyện.

       - Chỉ đạo 100% các nhóm, lớp cân đo, theo dõi sức khỏe trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng.

       - Cán bộ quản lý, giáo viên dự bồi dưỡng thường xuyên.

       - Kiểm tra đồ dùng, đồ chơi tự làm, việc bảo quản, sử dụng thiết bị của GV.

       - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 1 giáo viên (đ/c Mây).

       - Kiểm tra chuyên đề 4 giáo viên (nhân viên).

       II. Lịch công tác tuần

       1. Tuần 1/12/2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 03/12/2018

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 04/12/2018

- Dự giờ cô Uyên, Nữ

- Dự giờ cô Duyên, Tĩnh

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4 ngày 05/12/2018

- Dạy lớp C2.

- Dự giờ cô Phạm Thúy, Hà

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày 06/12/2018

- Kiểm tra sĩ số các nhóm, lớp.

- Dạy lớp D2

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày 07/12/2018

- Kiểm tra bếp ăn khu Hội Động.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày 08/12/2018

- Sinh hoạt chuyên môn.

CB, GV,NV

 

      

       2. Tuần 2/12/2018

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

 ngày 10/12/2018

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 11/12/2018

- Dạy lớp A5

- Dạy lớp B5

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày 12/12/2018

- Dự giờ cô Lan, Lụa.

- Dự giờ cô Vinh, Chuyên.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày 13/12/2018

- Kiểm tra sĩ số các nhóm, lớp

- Dự giờ cô Mây, Nguyễn Thúy

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày 14/12/2018

- Kiểm tra đồ dùng, đồ chơi tự làm, việc bảo quản, sử dụng thiết bị của GV.         

- Ban KTNBTH

 

 

Thứ 7

ngày 15/12/2018

- Sinh hoạt chuyên môn.

 

CB,GV,NV

 

       3. Tuần 3/12/2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 17/12/2018

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 18/12/2018

- Dự giờ cô Nữ, Uyên

- Dự giờ cô Thiện, Huyền

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 4 ngày 19/12/2018

- Dạy  lớp A4.

- Dạy lớp B4

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5 ngày 20/12/2018

- Kiểm tra sĩ số trẻ ăn toàn trường.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày 21/12/2018

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 1 giáo viên (đ/c Mây).

- Kiểm tra chuyên đề 4 giáo viên (NV).

- Ban KTNBTH

 

Thứ 7

ngày 22/12/2018

- Nghỉ

 

CB,GV,NV

 

       4. Tuần 4/12/2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày

24/12/2018

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày

25/12/2018

- Dạy  lớp A3

- Dạy lớp B3

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày

26/12/2018

- Dự giờ cô Nguyễn Thúy, Mây.

- Dự giờ cô Huệ, Riệu.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

 

Thứ 5

ngày

27/12/2018

- Kiểm tra vệ sinh các nhóm, lớp.

- Dự giờ cô Hòa, Đào.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

 

Thứ 6

ngày

28/12/2018

Tổng hợp nuôi ăn tháng 12.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày

29/12/2018

- Sinh hoạt chuyên môn.

 

 

CB,GV,NV

 

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 1            

       I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 1/2019

       - Tổ chức sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II.

- Phát động phong trào trồng cây xanh, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp trong trường mầm non.

  - Tổ chức họp cha mẹ trẻ.

       - Kiểm tra chất lượng các hoạt động giáo dục

       - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 1 giáo viên (đ/c Tuyến).

       - Kiểm tra chuyên đề 4 giáo viên (nhân viên).

       II. Lịch công tác tuần

       1. Tuần 1/1/2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

 ngày 31/12/2018

- Dự giờ cô Thiện, Huyền

- Dự giờ cô Lan, Hiên.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 01/01/2019

- Nghỉ tết dương lịch

CB,GV,NV

 

Thứ 4

ngày 02/01/2019

- Dạy  lớp C5

- Dạy lớp A5

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày 03/01/2019

- Chuẩn bị nội dung họp CB,GV,NV

- Dự giờ cô Lan, Xuân.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày 04/01/2019

- Kiểm tra chất lượng các hoạt động giáo dục

- Ban KTNBTH

 

Thứ 7

ngày 05/01/2019

- Họp CB,GV,NV (Buổi sáng).

- Tổ chức họp cha mẹ trẻ (Buổi chiều).

-CB,GV,NV

CB,GV,NV,cha mẹ trẻ

 

       2. Tuần 2/1/2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 07/01/2019

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 08/01/2019

- Kiểm tra sĩ số các nhóm, lớp

- Dự giờ cô Lan, Lụa

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày 09/01/2019

- Dạy  lớp C4

- Dạy lớp A4

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày 10/01/2019

- Dự giờ cô Nguyễn Thúy, Mây.

- Dự giờ cô Huệ, Riệu.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6

ngày 11/01/2019

- Kiểm tra CSVC bếp nuôi khu Nội.

- Kiểm tra hồ sơ nuôi khu Nội.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày

12/01/2019

- Sinh hoạt chuyên môn (Buổi sáng).

- Tổ chức sơ kết HKI, triển khai nhiệm vụ HKII (Buổi chiều).

CB,GV,NV

 

 

       3. Tuần 3/1/2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 14/01/2019

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

 

Thứ 3

ngày 15/01/2019

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 1 giáo viên (đ/c Tuyến).

- Kiểm tra chuyên đề 4 giáo viên (NV).

- Ban KTNBTH

 

Thứ 4

ngày

16/01/2019

- Dự giờ cô Hà, P. Thúy

- Dự giờ cô Lụa, Lan

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

ngày

17/01/2019

- Dạy  lớp C3

- Dạy lớp A3

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày

18/01/2019

- Kiểm tra vệ sinh khu Nội

- Dự giờ cô Tĩnh, Duyên

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày

19/01/2019

Nghỉ

CB,GV,NV

 

 

       4. Tuần 4/1/2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 21/01/2019

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

Ngày 22/01/2019

- Kiểm tra vệ sinh các nhóm, lớp

- Dự giờ cô Hiên, Lan.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày

23/01/2018

- Dự giờ cô Chuyên, Vinh

- Dự giờ cô Nữ, Uyên

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

Ngày

24/01/2018

- Dạy  lớp C2

- Dạy lớp A2

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

 ngày

25/01/2018

- Kiểm tra vệ sinh các nhóm, lớp

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày

26/01/2018

- Sinh hoạt chuyên môn

CB,GV,NV

 

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 2

       I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2019

       - Cán bộ quản lý, giáo viên dự bồi dưỡng thường xuyên.

- Kiểm tra khuôn viên, CSVC các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.

- Chỉ đạo nghỉ tết Nguyên đán. Phối hợp với ban công an xã bảo vệ tài sản trong dịp tết Nguyên đán.

       - Kiểm tra hoạt động của Bộ phận hành chính, văn thư

       - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 1 giáo viên (đ/c Chuyên).

- Kiểm tra chuyên đề 4 giáo viên (nhân viên).

       II. Lịch công tác tuần

       1. Tuần 1/2/2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày

28/01/2019

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày

29/01/2019

- Dự giờ cô Huệ, Riệu.

- Dự giờ cô Hiên, Lan

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày

30/01/2019

- Tổng hợp nuôi ăn tháng 1

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày

31/01/2019

- Dạy lớp B4

- Dự giờ cô Hà, Phạm Thúy.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày

01/2/2019

- Kiểm tra sĩ số trẻ ra nhóm, lớp.

- Dạy lớp C4

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày

02/2/2019

- Họp CB,GV,NV

CB, GV,NV

 

      2. Tuần 2/2/2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 04/2/2019

- Nghỉ tết Nguyên đán

- Toàn trường

 

Thứ 3

ngày 05/2/2019

- Nghỉ tết Nguyên đán

- Toàn trường

 

Thứ 4

ngày

06/2/2019

- Nghỉ tết Nguyên đán

- Toàn trường

 

Thứ 5

ngày

07/2/2019

- Nghỉ tết Nguyên đán

- Toàn trường

 

Thứ 6 ngày 08/2/2019

- Nghỉ tết Nguyên đán

- Toàn trường

 

Thứ 7

ngày 09/2/2019

- Nghỉ tết Nguyên đán

- Toàn trường

 

       3. Tuần 3/2/2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 11/2/2019

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 3

ngày 12/2/2019

- Dạy  lớp C3

- Dạy lớp B3

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày

13/2/2019

- Dự giờ cô Hòa, Đào.

- Dự giờ cô Hiền, Quyên

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày

14/2/2019

- Kiểm tra vệ sinh các nhóm, lớp.

- Dự giờ cô Nguyễn Thúy, Mây

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày

15/2/2019

- Kiểm tra hoạt động của Bộ phận hành chính, văn thư.

Ban KTNBTH

 

Thứ 7

ngày 16/2/2019

- Sinh hoạt chuyên môn

CB,GV,NV

 

       4. Tuần 4/2/2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 18/2/2019

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 19/2/2019

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 1 giáo viên (đ/c Chuyên).

- Kiểm tra chuyên đề 4 giáo viên (NV)

- Ban KTNBTH

 

 

Thứ 4

ngày 20/2/2019

- Kiểm tra sĩ số trẻ các nhóm, lớp

- Dự giờ cô Xuân, Quý

                              

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày

21/2/2019

- Dự giờ cô Hiên, Lan.

- Dự giờ cô Lụa, Lan

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày

22/2/2019

- Dạy  lớp C2

- Dạy lớp B2

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày

23/2/2019

- Sinh hoạt chuyên môn

 

 

CB,GV,NV

 

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 3

       I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2019

       - Tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường;

- Tổ chức ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

- Chỉ đạo các nhóm, lớp cân đo, theo dõi sức khỏe trẻ bằng BĐTT

       - Kiểm tra công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ

       - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 1 giáo viên (đ/c Lan GV).

- Kiểm tra chuyên đề 1 giáo viên (nhân viên).

       II. Lịch công tác tuần                                                            

       1. Tuần 1/3/2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày

25/2/2019

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày

26/2/2019

- Dự giờ cô Vị, Tuyến.

- Dự giờ cô Riệu, Huệ.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 4

ngày

27/2/2019

- Dạy lớp D2

- Dạy lớp B2

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

ngày

28/2/2019

- Tổng hợp nuôi tháng 2.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày

01/3/2019

- Kiểm tra vệ sinh các bếp ăn

- Dự giờ cô Lan, Lụa.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 7

ngày 02/3/2019

- Họp CB, GV, NV

 

 

CB,GV,NV

 

       2. Tuần 2/3/2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 04/3/2019

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 05/3/2019

- Dự giờ cô Thiện, Quý

- Dự giờ cô Hòa , Đào

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày

06/3/2019

- Dạy lớp A5

- Dạy lớp B5

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày

07/3/2019

- Kiểm tra sĩ số các nhóm, lớp khu HĐ

- Dự giờ cô Xuân, Tuyến

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày

08/3/2019

- Tổ chức lễ kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày

09/3/2019

- Sinh hoạt Chuyên môn

 

CB,GV,NV

 

       3. Tuần 3/3/2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 11/3/2019

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 3

ngày 12/3/2019

- Kiểm tra sĩ số các nhóm, lớp khu Văn Xá, Nội, Ngò.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày

13/3/2019

- Dự giờ cô Chuyên, Vinh.

- Dự giờ cô Nguyễn Thúy, Mây.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

ngày

14/3/2019

- Dạy lớp A4

- Dạy lớp B4

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6 ngày

15/3/2019

- Kiểm tra vệ sinh các bếp ăn.

- Dự giờ cô Hiền, Quyên.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 7

ngày

16/3/2019

- Sinh hoạt chuyên môn liên trường

 

CB,GV,NV

 

       4. Tuần 4/3/2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 18/3/2019

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 19/3/2019

- Dự giờ cô Uyên, Nữ.

- Dự giờ cô Hiên, Lan.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày

20/3/2019

- Kiểm tra nề nếp bếp nuôi khu Hội Động

- Dự giờ cô Tĩnh, Duyên.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

ngày

21/3/2019

- Dạy lớp A3

- Dạy lớp B3

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày

22/3/2019

- Kiểm tra công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 1 giáo viên (đ/c Lan GV).

- Kiểm tra chuyên đề 1 giáo viên (NV).

- Ban KTNBTH

 

Thứ 7

Ngày

23/3/2019

- Nghỉ.

 

                                        

CB,GV,NV

 

 

       5. Tuần 5/3/2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 25/3/2019

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 26/3/2019

- Dự giờ cô Lụa, Lan

- Dự giờ cô Mây, Nguyễn Thúy.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày

27/3/2019

- Kiểm tra nề nếp bếp nuôi khu Hội Động

- Dự giờ cô Chuyên, Vinh.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

ngày

28/3/2019

- Dạy lớp A3

- Dạy lớp B3

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày

29/3/2019

- Tổng hợp nuôi ăn tháng 3.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

Ngày

30/3/2019

- Sinh hoạt chuyên môn

CB,GV,NV

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4

       I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2019

       - Duy trì sĩ số, tiếp tục huy động trẻ ra các nhà, nhóm trẻ.

       - GV nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và GD trẻ.

       - GV tiếp tục làm bổ xung đồ dùng, đồ chơi cho trẻ hoạt động.

       - Trang trí nhóm, lớp theo chủ điểm.

       - Đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho trẻ khi ở trường.

       - Kiểm tra chất lượng các hoạt động của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.

- Hợp đồng với trạm y tế xã tổ chức khám sức khỏe cho trẻ.

       - Kiểm tra công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trong nhà trường

       - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 3 giáo viên (nhân viên).

II. Lịch công tác tuần

       1. Tuần 1/4/2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày

01/4/2019

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 02/4/2019

- Dạy lớp A2

- Dạy lớp B2

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày 03/4/2019

- Dự giờ cô Thiện, Quý.

- Dự giờ cô Lan, Lụa.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày 04/4/2019

- Kiểm tra sĩ số trẻ ra nhóm, lớp.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày 05/4/2019

- Hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá chất lượng giáo dục.

- Dự giờ cô Xuân, Hồng.

- HĐTĐG

 

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày 06/4/2019

- Sinh hoạt chuyên môn.

CB,GV,NV

 

 

 

 

       2. Tuần 2/4/2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 08/4/2019

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 09/4/2019

- Dự giờ cô Phạm Thúy, Lương Hà.

- Dự giờ cô Tuyến, Lan Anh.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 4

ngày 10/4/2019

- Dạy lớp C5

- Dạy lớp A5

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày

11/4/2019

- Kiểm tra sĩ số trẻ ra nhóm, lớp.

- Dự giờ cô Riệu, Huệ.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày

12/4/2019

- Kiểm tra công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trong nhà trường

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 3 giáo viên (nhân viên).

- Ban KTNBTH

 

Thứ 7

ngày

13/4/2019

- Sinh hoạt chuyên môn.

 

CB,GV,NV

 

       3. Tuần 3/4/2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 15/4/2019

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 16/4/2019

- Dự giờ cô Lan, Bùi Lụa.

- Dự giờ cô Chuyên, Vinh.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày

17/4/2019

- Dạy lớp C4

- Dạy lớp A4

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày

18/4/2019

- Kiểm tra sĩ số ăn các điểm trường

- Dự giờ cô Duyên, Tĩnh.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6 ngày

19/4/2019

- Kiểm tra chất lượng các hoạt động các nhóm, lớp

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- TTCM

 

Thứ 7

ngày

20/4/2019

- Nghỉ

 

CB,GV,NV

 

       4. Tuần 4/4/2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 22/4/2019

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 23/4/2019

- Dự giờ cô Lan, Lụa.

- Dự giờ cô Đào, Hòa.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 4

ngày

24/4/2019

- Kiểm tra sĩ số ăn khu Văn Xá.

- Dự giờ cô Nữ, Uyên

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

 

 

Thứ 5

ngày

25/4/2019

- Dạy lớp C3

- Dạy lớp A3

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6 ngày

26/4/2019

- Kiểm tra vệ sinh các bếp ăn

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày

27/4/2019

- Sinh hoạt chuyên môn

 

CB,GV,NV

 

 

          LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5

       I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2019

       - Tổng hợp số liệu thống kê, các loại báo cáo cuối năm.

- Báo cáo tự đánh giá  lĩnh vực công tác;

- Sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình GDMN sau sửa đổi;

- Sơ kết 02 năm thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”;

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức giữ trẻ trong hè.

- Tổ chức họp phụ huynh học sinh.

       - Kiểm tra công tác chuẩn bị bàn giao trẻ 5 tuổi vào lớp 1

       II. Lịch công tác tuần

       1. Tuần 1/5/2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày

29/4/2019

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 30/4/2019

- Tổng hợp nuôi ăn tháng 4.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 4

ngày

01/5/2019

- Dạy lớp C5

- Dạy lớp B5

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày

02/5/2019

- Dự giờ cô Tĩnh, Duyên.

- Dự giờ cô Hiên, Lan.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6 ngày

03/5/2019

- Kiểm tra sĩ số ra nhóm, lớp

- Dự giờ cô Nguyễn Thúy, Thiện.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 7

ngày

04/5/2019

- Họp CB, GV, NV

 

CB,GV,NV

 

       2. Tuần 2/5/2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 06/5/2019

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 07/5/2019

- Kiểm tra sĩ số trẻ ra nhóm, lớp khu Hội Động, Văn Xá

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày

08/5/2019

- Dự giờ cô Tuyến, Lan Anh.

- Dự giờ cô Phạm Thúy, Hà.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

ngày

09/5/2019

- Dạy lớp C4

- Dạy lớp B4

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6

ngày

10/5/2019

- Kiểm tra bếp ăn khu Hội Động.

- Dự giờ cô Chuyên, Vinh.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày

11/5/2019

- Sinh hoạt chuyên môn.

 

CB,GV,NV

 

        3. Tuần 3/5/2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 13/5/2019

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

 

Thứ 3

ngày 14/5/2019

- Kiểm tra sĩ số trẻ ra các nhóm, lớp khu Nội, Ngò

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 4

ngày

15/5/2019

- Dự giờ cô Trầm, Vị.

- Dự giờ cô Riệu, Huệ.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 5

ngày

16/5/2019

- Dạy lớp B4

- Dạy lớp B5

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6 ngày

17/5/2019

- Kiểm tra bếp ăn khu Nội.

- Dự giờ cô Quý, Lụa.

 

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày

18/5/2019

- Nghỉ

CB,GV,NV

 

       4. Tuần 4/5/2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 20/5/2019

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 21/5/2019

- Kiểm tra chất lượng các hoạt động của các nhóm, lớp.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

 

Thứ 4

ngày

22/5/2019

- Tổng hợp kết quả đánh giá trẻ cuối độ tuổi năm học 2018 - 2019.

 

- Đ/c Sáng,

TT các tổ CM

 

Thứ 5

ngày

23/5/2019

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức giữ trẻ trong hè.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 6 ngày

24/5/2019

- Tổ chức họp cha mẹ trẻ

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

- GV, NV

 

Thứ 7

Ngày

25/5/2019

Sinh hoạt chuyên môn

 

CB,GV,NV

 

       4. Tuần 5/5/2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

 

Thứ 2

ngày 27/5/2019

- Bình xét thi đua cuối năm

CB,GV,NV

 

Thứ 3

ngày 28/5/2019

- Kiểm tra công tác chuẩn bị hồ sơ trẻ 5 tuổi bàn giao trường tiểu học (đ/c Sáng).

- Ban KTNBTH

 

Thứ 4

ngày 29/5/2019

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức ngày 1/6 cho trẻ.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5 ngày 30/5/2019

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức ngày 1/6 cho trẻ.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày 31/5/2019

- Tổng hợp nuôi ăn tháng 5.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Vân

 

Tin cùng chuyên mục