Liên kết web

Lịch công tác năm học 2019-2020

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2019

       I. Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2019

       - Tổng hợp kết quả điều tra trẻ em từ 0 đến 72 tháng tuổi trong toàn xã.

       - Dọn vệ sinh, trang trí nhóm, lớp, đón kiểm tra của PGD.

       - Kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất, tu sửa, mua sắm bổ sung bàn ghế, trang trí tạo cảnh quan môi trường trong và ngoài lớp học.

       - Huy động trẻ ra nhóm trẻ và lớp mẫu giáo, tập trung rèn nề nếp, thói quen ăn ngủ, học tập và vui chơi cho trẻ.

       - Cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia học chính trị hè; tập huấn chuyên môn hè 2019.

       - Nhận tài liệu tại Phòng GDĐT và cấp phát tài liệu cho các nhóm, lớp.

       - Hoàn thành các điều kiện để đón đoàn ĐGN của Sở GDĐT kiểm tra công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục và trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

       - Tập trung rèn văn nghệ cho trẻ và chuẩn bị các điểu kiện khác để tổ chức ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

       II. Lịch công tác tuần

       1. Tuần 1/8/2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 29/7/2019

- Họp giao ban tuần.

- Kiểm tra các điều kiện CSVC, vệ sinh của các nhóm, lớp, bếp khu Nội.

- LĐ trường

 

 

Thứ 3 ngày 30/7/2019

- Kiểm tra các điều kiện CSVC, vệ sinh của các nhóm, lớp, bếp khu Hội Động.

 

- LĐ trường

 

 

Thứ 4 ngày 31/7/2019

- Kiểm tra các điều kiện CSVC, vệ sinh của các nhóm, lớp, bếp khu Văn xá.

 

- LĐ trường

 

 

Thứ 5 ngày 01/8/2019

- Tuyển sinh năm học mới      

- LĐ trường

 

 

Thứ 6 ngày 02/8/2019

- Họp CBQL tại Phòng GDĐT

 

- HT, TTCM

 

Thứ 7 ngày 03/8/2019

- Họp cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- CB,GV,NV

 

          2. Tuần 2/8/2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 05/8/2019

- Họp giao ban tuần.

- LĐ trường

 

 

Thứ 3 ngày 06/8/2019

- Tập huấn chuyên môn hè 2019

 

- 100% CB,GV,NV nuôi

 

Thứ 4 ngày 07/8/2019

- Tập huấn chuyên môn hè 2019

 

- 100% CB,GV,NV nuôi

 

Thứ 5 ngày 08/8/2019

- Bồi dưỡng chính trị hè 2019

- 100% cán bộ, GV, NV

 

 

Thứ 6 ngày 09/8/2019

 - Huy động trẻ ra nhóm, lớp.

- LĐ trường, GV, NV

 

 

 

Thứ 7

ngày 10/8/2019

 - Các tổ sinh hoạt chuyên môn

 

- CB,GV,NV

 

          3. Tuần 3/8/2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày

12/8/2019

- Họp giao ban tuần.

 

- LĐ trường

 

 

Thứ 3

ngày

13/8/2019

 - Kiểm tra bếp nuôi khu Văn Xá.

 

- LĐ trường

 

 

Thứ 4

ngày 14/8/2019

- Kiểm tra bếp nuôi khu Hội Động, Nội

- Đôn đốc GV luyện tập văn nghệ cho trẻ chuẩn bị khai giảng năm học mới.

- LĐ trường

 

 

Thứ 5

ngày 15/8/2019

- Đôn đốc GV làm cỏ vườn khu Văn Xá, trồng rau sạch cho trẻ.

 

- LĐ trường

 

 

Thứ 6

ngày

16/8/2019

- Kiểm tra sĩ số trẻ ra nhóm, lớp và ăn bán trú các điểm trường.

- LĐ trường

 

 

Thứ 7

ngày

17/8/2019

Nghỉ

Toàn trường

 

       4. Tuần 4/8/2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 19/8/2019

- Họp giao ban tuần.

- LĐ trường

 

 

Thứ 3 ngày 20/8/2019

- Hoàn thiện hồ sơ điều tra phổ cập.

- LĐ trường

 

 

 

Thứ 4 ngày 21/8/2019

- Hoàn thiện hồ sơ điều tra phổ cập.

- LĐ trường

 

 

Thứ 5 ngày 22/8/2019

- Duyệt văn nghệ các lớp khu Hội Động.

- LĐ trường

 

 

Thứ 6 ngày 23/8/2019

- Chuẩn bị mọi điều kiện cho ngày khai giảng năm học mới.

 

- LĐ trường

 

 

Thứ 7 ngày 24/8/2019

- Sinh hoạt chuyên môn.

- CB,GV,NV

 

 

       5. Tuần 5/8/2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 26/8/2019

- Họp giao ban tuần.

- Duyệt văn nghệ các lớp khu Nội.

- LĐ trường

 

 

Thứ 3 ngày 27/8/2019

- Kiểm tra sĩ số các nhóm lớp ở tất cả các điểm trường.

- LĐ trường

 

 

 

Thứ 4 ngày 28/8/2019

- Hoàn thiện hồ sơ điều tra phổ cập.

- LĐ trường

 

 

Thứ 5 ngày 29/8/2019

- Duyệt văn nghệ các lớp khu Văn Xá.

 

- LĐ trường

 

 

Thứ 6 ngày 30/8/2019

- Hoàn thiện hồ sơ điều tra phổ cập.

- LĐ trường

 

 

Thứ 7 ngày 31/8/2019

- Lao động tại khu Nội

CB,GV,NV

 

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9

       I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2019

       - Tổ chức ngày hội đến trường của bé năm học 2019-2020.

- Tổng hợp số liệu, báo cáo sau khai giảng, nộp về Phòng GDĐT.

- Chỉ đạo 100% nhóm, lớp cân, đo, theo dõi sức khỏe của trẻ bằng biểu đồ  tăng trưởng.

- Tổ chức họp cha mẹ trẻ đầu năm học.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2019-2020; dự hội nghị trao đổi kế hoạch thực hiện nhiệm vụ GDMN do Phòng GDĐT tổ chức; chỉnh sửa kế hoạch nộp về Phòng GDĐT theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra NBTH; kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác học sinh, giáo dục thể chất và y tế trường học; kế hoạch công tác pháp chế; kế hoạch công nghệ thông tin; kế hoạch thi đua khen thưởng; kế hoạch thực hiện văn hóa công sở năm học 2019-2020 theo hướng dẫn của Phòng GDĐT.

       - Kiểm tra việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục.

       II. Lịch công tác tuần

       1. Tuần 1/9/2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 02/9/2019

- Họp giao ban tuần.

- Chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học mới.

- LĐ trường

 

 

Thứ 3 ngày 03/9/2019

- Chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học mới.

- LĐ trường

 

 

Thứ 4

ngày 04/9/2019

- Chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học mới.

- LĐ trường

 

 

Thứ 5

ngày 05/9/2019

- Tổ chức ngày hội đến trường của bé  năm học 2019 - 2020

 

CB,GV,NV,

cha mẹ trẻ và trẻ

 

Thứ 6

ngày 06/9/2019

- Kiểm tra trẻ ra lớp sau khai giảng.

- Nộp báo cáo sau khai giảng về PGD.

 

- LĐ trường

- Đ/c Hằng

 

Thứ 7

ngày

07/9/2019

- Họp cán bộ, giáo viên, nhân viên

 

- B,GV,NV

 

 

       2. Tuần 2/9/2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 09/9/2019

- Họp giao ban tuần.

- Ký sổ kế hoạch của giáo viên.

- LĐ trường

 

 

Thứ 3

ngày 10/9/2019

- Dạy lớp B5.

- Dự giờ cô Sang.

- Dạy lớp A5.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 4

ngày 11/9/2019

- Dự giờ cô Hằng.

- Dạy lớp C5.

- Dự giờ cô Chung

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 5

ngày 12/9/2019

- Rà soát trẻ chuyển đi, chuyển đến, học trái tuyến.

 

- LĐ trường

 

 

Thứ 6

ngày 13/9/2019

- Rà soát trẻ chuyển đi, chuyển đến, học trái tuyến.

 

- LĐ trường

 

 

Thứ 7

ngày

14/9/2019

- Sinh hoạt chuyên môn

 

CB,GV,NV

 

 

       3. Tuần 3/9/2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 16/9/2019

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt giáo án.

- Xây dựng kế hoạch THNV năm học

- LĐ trường

- Đ/c Sáng

- Đ/c Vân

 

Thứ 3 ngày 17/9/2019

- Dạy lớp B4.

- Dự giờ cô Sang.

- Dạy lớp A4.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 4 ngày 18/9/2019

- Dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020

- Đ/c Vân, Sáng

 

 

Thứ 5 ngày 19/9/2019

- Dự giờ cô Cúc (lớp B3).

- Dạy lớp C4.

- Dự giờ cô Nữ

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 6 ngày 20/9/2019

- Nhập dữ liệu vào phần mềm PCXMC

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày 21/9/2019

- Tổ chức họp cha mẹ trẻ đầu năm học.

 

CB,GV, NV,

cha mẹ trẻ

 

       4. Tuần 4/9/2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày  23/9/2019

Dự hội nghị trao đổi kế hoạch THNVNH

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Trao đổi nhiệm vụ KĐCLGD và TCQG

- LĐ trường, TTCM

- Đ/c Sáng

- Đ/c Vân

 

Thứ 3 ngày 24/9/2019

- Dạy lớp B3.

- Dự giờ cô Vân.

- Dạy lớp A3.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 4 ngày

25/9/2019

- Dự giờ cô Sao.

- Dạy lớp C3.

- Dự giờ cô Thu

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 5 ngày 26/9/2019

- Nhập dữ liệu vào phần mềm PCXMC

- Đ/c Sáng, Thu

 

Thứ 6 ngày 27/9/2019

- Nhập dữ liệu vào phần mềm PCXMC

- Đ/c Sáng, Thu

 

Thứ 7

ngày 28/9/2019

- Sinh hoạt chuyên môn

CB,GV,NV

 

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10

       I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2019

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2019-2020, nộp về Phòng GDĐT.

       - Đón Đoàn kiểm tra chuyên môn của Sở GDĐT

       - Tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường;

       - Tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động.

       - Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

       - Hợp đồng với trạm y tế xã tổ chức khám sức khỏe cho trẻ.

       - Kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng

       - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 2 giáo viên (đ/c Quý, Thiện).

       - Kiểm tra chuyên đề  3 giáo viên (nhân viên).

       II. Lịch công tác tuần

       1. Tuần 1/10/2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 30/9/2019

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Kiểm tra việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục (buổi chiều).

- Tổng hợp nuôi ăn tháng 9

- LĐ trường

- Đ/c Sáng

- Ban KTNBTH

- Đ/c Hằng

 

Thứ 3

ngày 01/10/2019

- Kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng.

- Ban KTNBTH

 

Thứ 4

ngày 02/10/2019

- Dạy lớp B2.

- Dự giờ cô Lan Anh.

- Dạy lớp A2.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 5

ngày 03/10/2019

- Họp triển khai nhiệm vụ tháng 10/2019 tại Phòng GDĐT                    

 

- Đ/c Vân;

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6

ngày 04/10/2019

- Dự giờ cô Hồng.

- Dạy lớp C2.

- Dự giờ cô Duyên

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

 

 

Thứ 7

 ngày 05/10/2019

- Họp CB, GV, NV

 

- CB, GV, NV

 

 

       2. Tuần 2/10/2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 07/10/2019

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Tư vấn KĐCL, TCQG MN Nhân Nghĩa.

- LĐ trường

- Đ/c Sáng

- Đ/c Vân

 

 

 

Thứ 3

ngày 08/10/2019

- Dạy lớp B5.

- Dự giờ cô Phạm Thúy.

- Dạy lớp A5.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

 

 

Thứ 4

ngày 09/10/2019

- Dự giờ cô Thiện.

- Dạy lớp C5.

- Dự giờ cô Nữ

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

 

 

Thứ 5

ngày 10/10/2019

- Đánh giá ngoài trường Mộc Nam (DT)

- Chuẩn bị cho Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động.

- Đ/c Vân

- LĐ trường

 

 

 

Thứ 6

ngày 11/10/2019

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 2 giáo viên (đ/c Quý, Thiện).

- Kiểm tra chuyên đề  3 giáo viên (NV).

- Ban KTNBTH

 

 

Thứ 7

ngày 12/10/2019

Tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động.

 

- CB, GV,NV

 

 

       3. Tuần 3/10/2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày

14/10/2019

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- LĐ trường

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 15/10/2019

- Dạy lớp B4.

- Dự giờ cô Trầm.

- Dạy lớp A4.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 4 ngày 16/10/2019

- Dự giờ cô Nguyễn Thúy.

- Dạy lớp C4.

- Dự giờ cô Hiền

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 5 ngày 17/10/2019

- Đón đoàn kiểm tra của Sở GDĐT.

- GV nộp SKKN, đăng ký đề tài tự chọn.

- Tổng hợp SKKN, đề tài tự chọn của GV.

- CB,GV,NV

- GV

- Đ/c Sáng

 

Thứ 6 ngày 18/10/2019

- Chấm SKKN.

- Tổng hợp kết quả, thông báo GV đủ điều kiện tham gia hội thi GVG.

- Ban GK

- Thư Ký

 

Thứ 7

ngày 19/10/2019

- Sinh hoạt chuyên môn liên trường (buổi Sáng).

- Khai mạc hội thi GVG (buổi chiều).

- Giáo viên làm bài thi năng lực.

- CB,GV,NV

- CB,GV,NV

- Giáo viên

 

       4. Tuần 4/10/2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

 ngày 21/10/2019

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- LĐ trường

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 3

ngày 22/10/2019

- Dạy lớp B4.

- Dự giờ cô Trầm.

- Dạy lớp A4.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 4

ngày 23/10/2019

- Dự giờ cô Xuân.

- Dạy lớp C4.

- Dự giờ cô Hiền

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 5

 ngày 24/10/2019

- Kiểm tra nền nếp các hoạt động đầu năm học của các nhóm, lớp.

- LĐ trường

 

Thứ 6

ngày 25/10/2019

- Thi tổ chức các hoạt động giáo dục của 9 giáo viên (tại điểm trường Nội).

- BGK

 

Thứ 7

Ngày 26/10/2019

- Thi tổ chức các hoạt động giáo dục của 10 giáo viên (tại điểm trường Hội Động).

CB,GV,NV

 

       5. Tuần 5/10/2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

 ngày 28/10/2019

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- LĐ trường

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 3

ngày 29/10/2019

- Dạy lớp B3.

- Dự giờ cô Tuyến.

- Dạy lớp A3.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 4

ngày 30/10/2019

- Dự giờ cô Lụa.

- Dạy lớp C3.

- Dự giờ cô Uyên

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 5

 ngày 31/10/2019

- Tổng hợp nuôi ăn tháng 10

- LĐ trường

- Đ/c Hằng

 

Thứ 6

ngày 01/11/2019

- Thi tổ chức các hoạt động giáo dục của 11 giáo viên (tại điểm trường Văn Xá).

- BGK

 

Thứ 7

Ngày 02/11/2019

- Tổng kết và trao thưởng cho giáo viên đạt giải tại hội thi.

- CB,GV,NV

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11

       I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2019

       - Duy trì sĩ số, giáo viên tiếp tục làm đồ dùng, đồ chơi, trang trí nhóm, lớp phù hợp theo chủ điểm.

       - Tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

       - Nộp báo cáo kết quả hội giảng cấp trường về Phòng giáo dục;

       - Xây dựng "Thư viện xanh" tại các điểm trường.

       - Tổ chức thi trang trí nhóm, lớp.

       - Tổ chức thi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

       - Kiểm tra hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn.

       - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 2 giáo viên (đ/c Cúc, Hằng).

       - Kiểm tra chuyên đề 4 giáo viên (nhân viên).

       II. Lịch công tác tuần

       1. Tuần 1/11/2018

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 04/11/2019

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- LĐ trường

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 05/11/2019

- Kiểm tra nền nếp các hoạt động đầu năm học của các nhóm, lớp.

- LĐ trường

 

Thứ 4 ngày

06/11/2019

- Dạy lớp B2.

- Dự giờ cô Vân.

- Dạy lớp A2.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 5 ngày 07/11/2019

- Dự giờ cô Lan.

- Dạy lớp C2.

- Dự giờ cô Thu

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 6 ngày 08/11/2019

- Trực và làm việc tại các điểm trường.

- LĐ trường

 

Thứ 7

ngày 09/11/2019

- Họp triển khai nhiệm vụ tháng 11

- Toàn trường

 

       2. Tuần 2/11/2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 11/11/2019

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- LĐ trường

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 12/11/2019

- Dạy lớp D5.

- Dự giờ cô Sang.

- Dạy lớp A5.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 4 ngày 13/11/2019

- Dự giờ cô Mây.

- Dạy lớp C5.

- Dự giờ cô Tĩnh

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 5 ngày 14/11/2019

- Kiểm tra hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn.

- Ban KTNBTH

 

Thứ 6 ngày 15/11/2019

- Kiểm tra sĩ số các nhóm, lớp.

 

- Đ/c Vân

 

 

Thứ 7

ngày 16/11/2019

- Thi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

 

- Toàn trường

 

 

       3. Tuần 3/11/2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 18/11/2019

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- LĐ trường

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 3

ngày 19/11/2019

- Dạy lớp B4.

- Dự giờ cô Hà.

- Dạy lớp A4.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 4

ngày 20/11/2019

- Tổ chức ngày 20/11

- Toàn trường

 

Thứ 5

ngày 21/11/2019

- Dự giờ cô Quý.

- Dạy lớp C4.

- Dự giờ cô Nữ

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 6

ngày 22/11/2019

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 2 giáo viên (đ/c Cúc, Hằng).

- Kiểm tra chuyên đề 4 giáo viên (NV).

- Ban KTNBTH

 

Thứ 7

ngày 23/11/2019

Nghỉ.

 

CB, GV, NV

 

       4. Tuần 4/11/2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 25/11/2019

- Họp giao ban tuần

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- LĐ trường

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 26/11/2019

- Kiểm tra vệ sinh các nhóm, lớp

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 4 ngày 27/11/2019

- Dạy lớp B3.

- Dự giờ cô P. Thúy.

- Dạy lớp A3.

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 5 ngày

28/11/2019

- Dự giờ cô Hồng.

- Dạy lớp C3.

- Dự giờ cô Tĩnh

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 6 ngày 29/11/2019

- Thi trang trí nhóm, lớp.

- Toàn trường

 

Thứ 7

ngày 30/11/2019

- Sinh hoạt chuyên môn.

- Tổng hợp nuôi ăn tháng 11

- CB,GV,NV

- LĐ trường, đ/c Hằng

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12

       I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2019

       - Chỉ đạo 100% các nhóm, lớp cân đo, theo dõi sức khỏe trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng.

       - Cán bộ quản lý, giáo viên dự bồi dưỡng thường xuyên.

       - Kiểm tra đồ dùng, đồ chơi tự làm, việc bảo quản, sử dụng thiết bị của GV.

       - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 1 giáo viên (đ/c Lan GV).

       - Kiểm tra chuyên đề 4 giáo viên (nhân viên).

       II. Lịch công tác tuần

       1. Tuần 1/12/2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 02/12/2019

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 03/12/2019

- Dạy lớp D2

- Dự giờ cô Tuyến

- Dạy lớp A2

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 4 ngày 04/12/2019

- Dự giờ cô Xuân

- Dạy lớp C2

- Dự giờ cô Hiền

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 5

ngày 05/12/2019

- Trực và làm việc tại các điểm trường.

 

- LĐ trường

 

 

Thứ 6 ngày 06/12/2019

- Kiểm tra bếp ăn các điểm trường.

 

- LĐ trường

 

Thứ 7

ngày 07/12/2019

- Họp triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12.

CB, GV,NV

 

       2. Tuần 2/12/2019

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

 ngày 09/12/2019

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên

- LĐ trường

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 10/12/2019

- Dạy lớp B5

- Dự giờ cô Vân

- Dạy lớp A5

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 4

ngày 11/12/2019

- Dự giờ cô Sao

- Dạy lớp C5

- Dự giờ cô Quyên

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 5

ngày 12/12/2019

- Trực và làm việc tại các điểm trường.

- LĐ trường

 

Thứ 6

ngày 13/12/2019

- Kiểm tra đồ dùng, đồ chơi tự làm, việc bảo quản, sử dụng thiết bị của GV.  

- Ban KTNBTH

 

 

Thứ 7

ngày 14/12/2019

- Sinh hoạt chuyên môn.

 

- CB,GV,NV

 

       3. Tuần 3/12/2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2 ngày 15/12/2019

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- LĐ trường

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3 ngày 17/12/2019

- Dạy lớp B4

- Dự giờ cô Vị

- Dạy lớp A4

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

 

Thứ 4 ngày 18/12/2019

- Dự giờ cô Thiện

- Dạy lớp C4

- Dự giờ cô Uyên

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 5 ngày 19/12/2019

- Trực và làm việc tại các điểm trường.

- LĐ trường

 

 

Thứ 6 ngày 20/12/2019

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 1 giáo viên (đ/c Lan GV).

- Kiểm tra chuyên đề 4 giáo viên (NV).

- Ban KTNBTH

 

Thứ 7

ngày 21/12/2019

- Nghỉ

 

CB,GV,NV

 

       4. Tuần 4/12/2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày

23/12/2019

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- LĐ trường

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày

24/12/2019

- Dạy lớp B3

- Dự giờ cô Trầm

- Dạy lớp A3

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 4

ngày

25/12/2019

- Dự giờ cô Cúc (MG).

- Dạy lớp C3

- Dự giờ cô Thu

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

 

 

Thứ 5

ngày

26/12/2019

- Trực và làm việc tại các điểm trường.

 

- LĐ trường

 

 

 

 

Thứ 6

ngày

27/12/2019

Tổng hợp nuôi ăn tháng 12.

- LĐ trường, đ/c Hằng

 

Thứ 7

ngày

28/12/2019

- Sinh hoạt chuyên môn.

 

 

- CB,GV,NV

 

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 01        

       I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2020

       - Tổ chức sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II.

- Phát động phong trào trồng cây xanh, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp trong trường mầm non.

- Chỉ đạo nghỉ tết Nguyên đán. Phối hợp với ban công an xã bảo vệ tài sản trong dịp tết Nguyên đán.

  - Tổ chức họp cha mẹ trẻ.

       - Kiểm tra về nền nếp, chất lượng các hoạt động giáo dục của trẻ.

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 01 giáo viên (đ/c Cúc).

       - Kiểm tra chuyên đề 4 giáo viên (nhân viên).       

       II. Lịch công tác tuần

       1. Tuần 1/01/2020

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

 ngày 30/12/2019

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- LĐ trường

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 31/12/2019

- Kiểm tra về nền nếp, chất lượng các hoạt động giáo dục của trẻ.

- Ban KTNBTH

 

Thứ 4

ngày 01/01/2020

- Nghỉ tết dương lịch

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 5

ngày 02/01/2020

- Dạy lớp B2

- Dự giờ cô Vinh

- Dạy lớp A2

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 6

ngày 03/01/2020

- Dự giờ cô Lan

- Dạy lớp C2

- Dự giờ cô Duyên

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 7

ngày 04/01/2020

- Họp CB,GV,NV (Buổi sáng).

- Tổ chức họp cha mẹ trẻ (Buổi chiều).

-CB,GV,NV

CB,GV,NV,

cha mẹ trẻ

 

       2. Tuần 2/01/2020

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 06/01/2020

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 07/01/2020

- Dạy lớp B5

- Dự giờ cô Chuyên

- Dạy lớp A5

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 4

ngày 08/01/2020

- Dự giờ cô Cúc (NT)

- Dạy lớp C5

- Dự giờ cô Duyên

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 5

ngày 09/01/2020

- Trực và làm việc tại các điểm trường.

- LĐ trường

 

Thứ 6

ngày 10/01/2020

- Trực và làm việc tại các điểm trường.

- LĐ trường

 

Thứ 7

ngày

11/01/2020

- Sinh hoạt chuyên môn (Buổi sáng).

- Tổ chức sơ kết HKI, triển khai nhiệm vụ HKII (Buổi chiều).

CB,GV,NV

 

 

       3. Tuần 3/1/2020

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 13/01/2020

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- LĐ trường

- Đ/c Sáng

 

 

 

Thứ 3

ngày 14/01/2020

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 01 giáo viên (đ/c Cúc).

          - Kiểm tra chuyên đề 4 giáo viên (NV).

- Ban KTNBTH

 

Thứ 4

ngày

15/01/2020

- Dạy lớp B4

- Dự giờ cô Hà

- Dạy lớp A4

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 5

ngày

16/01/2020

- Dự giờ cô N. Thúy

- Dạy lớp C4

- Dự giờ cô Nữ

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 6

ngày

17/01/2020

- Trực và làm việc tại các điểm trường.

- LĐ trường

 

Thứ 7

ngày

18/01/2020

Nghỉ

CB,GV,NV

 

 

       4. Tuần 4/01/2020

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 20/01/2020

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- LĐ trường

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

Ngày 21/01/2020

- Dạy lớp B3

- Dự giờ cô P. Thúy

- Dạy lớp A3

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 4

ngày

22/01/2020

- Dự giờ cô Hằng

- Dạy lớp C3

- Dự giờ cô Chung

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 5

Ngày

23/01/2020

- Nghỉ tết Nguyên đán

- Toàn trường

 

Thứ 6

 ngày

24/01/2020

- Nghỉ tết Nguyên đán

- Toàn trường

 

Thứ 7

ngày

25/01/2020

- Nghỉ tết Nguyên đán

- Toàn trường

 

       5. Tuần 5/01/2020

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 27/01/2020

- Nghỉ tết Nguyên đán

- Toàn trường

 

Thứ 3

Ngày 28/01/2020

- Nghỉ tết Nguyên đán

- Toàn trường

 

Thứ 4

ngày

29/01/2020

- Nghỉ tết Nguyên đán

- Toàn trường

 

Thứ 5

Ngày

30/01/2020

- Dạy lớp B2

- Dự giờ cô Tuyến

- Dạy lớp A2

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 6

 ngày

31/01/2020

- Dự giờ cô Xuân

- Dạy lớp C2

- Dự giờ cô Hiền

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 7

ngày

01/02/2020

- Sinh hoạt chuyên môn

- Tổng hợp nuôi ăn tháng 1

CB,GV,NV

- LĐ trường, đ/c Hằng

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 02

       I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2020

       - Cán bộ quản lý, giáo viên dự bồi dưỡng thường xuyên.

- Kiểm tra khuôn viên, CSVC các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.

       - Kiểm tra hoạt động của Bộ phận hành chính, văn thư

       - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 1 giáo viên (đ/c Nguyễn Thúy).

- Kiểm tra chuyên đề 4 giáo viên (nhân viên).

       II. Lịch công tác tuần

       1. Tuần 1/2/2020

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày

03/02/2020

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

 

- LĐ trường

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày

04/02/2020

- Dạy lớp B5

- Dự giờ cô Sang

- Dạy lớp A5

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 4

ngày

05/02/2020

- Dự giờ cô Sao

- Dạy lớp C5

- Dự giờ cô Quyên

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 5

ngày

06/02/2020

- Trực và làm việc tại các điểm trường.

- LĐ trường

 

Thứ 6

ngày

07/02/2020

- Trực và làm việc tại các điểm trường.

- LĐ trường

 

Thứ 7

ngày

08/02/2020

- Họp CB,GV,NV

- CB, GV,NV

 

       2. Tuần 2/02/2020

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 10/02/2020

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

 

- LĐ trường

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 11/02/2020

- Trực và làm việc tại các điểm trường.

- LĐ trường

 

Thứ 4

ngày

12/02/2020

- Dạy lớp B4

- Dự giờ cô Lan Anh

- Dạy lớp A4

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 5

ngày

13/02/2020

- Dự giờ cô Thiện

- Dạy lớp C4

- Dự giờ cô Uyên

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 6 ngày 14/02/2020

- Trực và làm việc tại các điểm trường.

- LĐ trường

 

Thứ 7

ngày 15/02/2020

- Sinh hoạt chuyên môn

- CB,GV,NV

 

       3. Tuần 3/02/2020

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 17/02/2020

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

 

- LĐ trường

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 3

ngày 18/02/2020

- Dạy lớp B3

- Dự giờ cô Vị

- Dạy lớp A3

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 4

ngày

19/02/2020

- Dự giờ cô Cúc

- Dạy lớp C3

- Dự giờ cô Thu

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 5

ngày

20/02/2020

- Trực và làm việc tại các điểm trường.

- LĐ trường

 

Thứ 6

ngày

21/02/2020

- Kiểm tra hoạt động của Bộ phận hành chính, văn thư.

Ban KTNBTH

 

Thứ 7

ngày

22/02/2020

- Nghỉ

- CB,GV,NV

 

       4. Tuần 4/02/2020

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 24/02/2020

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 25/02/2020

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 1 giáo viên (đ/c Nguyễn Thúy).

- Kiểm tra chuyên đề 4 giáo viên (NV).

- Ban KTNBTH

 

 

Thứ 4

ngày 26/02/2020

- Trực và làm việc tại các điểm trường.

                              

- Lãnh đạo trường

 

Thứ 5

ngày

27/02/2020

- Dạy lớp B2

- Dự giờ cô Vinh

- Dạy lớp A2

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 6

ngày

28/02/2020

- Dự giờ cô Cúc

- Dạy lớp C2

- Dự giờ cô Cúc

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 7

ngày

29/02/2020

- Sinh hoạt chuyên môn

- Tổng hợp nuôi ăn tháng 2

 

- CB,GV,NV

- LĐ trường, đ/c Hằng

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 3

       I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2020

       - Tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường;

- Tổ chức ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

- Chỉ đạo các nhóm, lớp cân đo, theo dõi sức khỏe trẻ bằng BĐTT

       - Kiểm tra công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ

       - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 1 giáo viên (đ/c Riệu).

- Kiểm tra chuyên đề 4 giáo viên (nhân viên).

       II. Lịch công tác tuần                                                           

       1. Tuần 1/3/2020

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày

02/3/2020

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- LĐ trường

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày

03/3/2020

- Trực và làm việc tại các điểm trường.

- LĐ trường

 

Thứ 4

ngày

04/3/2020

- Dạy lớp B5

- Dự giờ cô Chuyên

- Dạy lớp A5

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 5

ngày

05/3/2020

- Dự giờ cô Lụa

- Dạy lớp C5

- Dự giờ cô Tĩnh

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 6 ngày

06/3/2020

- Kiểm tra vệ sinh các bếp ăn.

- Trực và làm việc tại các điểm trường.

- LĐ trường

 

Thứ 7

ngày 07/3/2020

- Họp CB, GV, NV

 

 

- CB,GV,NV

 

       2. Tuần 2/3/2020

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 09/3/2020

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- LĐ trường

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 10/3/2020

- Trực và làm việc tại các điểm trường.

- LĐ trường

 

Thứ 4

ngày

11/3/2020

- Dạy lớp B4

- Dự giờ cô Lan Anh

- Dạy lớp A4

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 5

ngày

12/3/2020

- Dự giờ cô Thiện

- Dạy lớp C4

- Dự giờ cô Uyên

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 6 ngày

13/3/2020

- Trực và làm việc tại các điểm trường.

- LĐ trường

 

Thứ 7

ngày

14/3/2020

- Sinh hoạt Chuyên môn

 

- CB,GV,NV

 

       3. Tuần 3/3/2019

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 16/3/2020

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

 

- Đ/c Vân,

- Đ/c Sáng

 

 

Thứ 3

ngày 17/3/2020

- Trực và làm việc tại các điểm trường.

- LĐ trường

 

Thứ 4

ngày

18/3/2020

- Dạy lớp B3

- Dự giờ cô Vị

- Dạy lớp A3

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 5

ngày

19/3/2020

- Dự giờ cô Cúc

- Dạy lớp C3

- Dự giờ cô Thu

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 6 ngày

20/3/2020

- Kiểm tra vệ sinh các bếp ăn.

- Trực và làm việc tại các điểm trường.

- LĐ trường

 

Thứ 7

ngày

21/3/2020

- Sinh hoạt chuyên môn liên trường tại trường mầm non Xuân Khê.

 

 

- CB,GV,NV

 

       4. Tuần 4/3/2020

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 23/3/2020

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

 

- LĐ trường

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 24/3/2020

- Dạy lớp B2

- Dự giờ cô Sang

- Dạy lớp A2

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 4

ngày

25/3/2020

- Dự giờ cô Lan

- Dạy lớp C2

- Dự giờ cô Tĩnh

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 5

ngày

26/3/2020

- Kiểm tra công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ.

 

- Ban KTNBTH

 

Thứ 6 ngày

27/3/2020

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 1 giáo viên (đ/c Riệu).

- Kiểm tra chuyên đề 4 giáo viên (NV).

- Ban KTNBTH

 

Thứ 7

Ngày

28/3/2020

- Nghỉ.

 

                                        

- CB,GV,NV

 

 

          LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4

       I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2020

       - Duy trì sĩ số, tiếp tục huy động trẻ ra các nhà, nhóm trẻ.

       - Giáo viên tiếp tục làm bổ xung đồ dùng, đồ chơi; trang trí nhóm, lớp theo chủ điểm; nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

       - Đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho trẻ khi ở trường.

       - Kiểm tra chất lượng các hoạt động của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.

       - Kiểm tra công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trong nhà trường

       - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 3 giáo viên (nhân viên).

II. Lịch công tác tuần

       1. Tuần 1/4/2020

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày

30/3/2020

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

 

- LĐ trường

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 31/3/2020

- Tổng hợp nuôi ăn tháng 4

- LĐ trường,

đ/c Hằng

 

Thứ 4

ngày 01/4/2020

- Dạy lớp B5

- Dự giờ cô Vân

- Dạy lớp A5

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 5

ngày 02/4/2020

- Dự giờ cô Mây

- Dạy lớp C5

- Dự giờ cô Duyên

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 6

ngày 03/4/2020

- Hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá chất lượng giáo dục.

 

- HĐTĐG

 

 

 

Thứ 7

ngày 04/4/2020

- Sinh hoạt chuyên môn.

CB,GV,NV

 

 

 

 

       2. Tuần 2/4/2020

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 06/4/2020

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- LĐ trường

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 07/4/2020

- Dạy lớp B4

- Dự giờ cô Trầm

- Dạy lớp A4

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 4

ngày 08/4/2020

- Dự giờ cô Hồng

- Dạy lớp C4

- Dự giờ cô Nữ

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 5

ngày

09/4/2020

- Kiểm tra công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trong nhà trường.

 

- Ban KTNBTH

 

Thứ 6 ngày

10/4/2020

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 1 giáo viên (nhân viên).

- Kiểm tra chuyên đề 4 giáo viên (NV).

- Ban KTNBTH

 

Thứ 7

ngày

11/4/2020

- Sinh hoạt chuyên môn.

 

CB,GV,NV

 

       3. Tuần 3/4/2020

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 13/4/2020

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- LĐ trường

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 14/4/2020

- Dạy lớp B3

- Dự giờ cô P. Thúy

- Dạy lớp A3

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 4

ngày

15/4/2020

- Dự giờ cô Quý

- Dạy lớp C3

- Dự giờ cô Chung

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 5

ngày

16/4/2020

- Kiểm tra sĩ số ăn các điểm trường.

 

- LĐ trường

 

 

Thứ 6 ngày

17/4/2020

- Kiểm tra chất lượng các hoạt động các nhóm, lớp

 

- LĐ trường

- TTCM

 

Thứ 7

ngày

18/4/2020

- Nghỉ

 

CB,GV,NV

 

       4. Tuần 4/4/2020

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 20/4/2020

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- LĐ trường

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 21/4/2020

- Dạy lớp B2

- Dự giờ cô Tuyến

- Dạy lớp A2

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

 

Thứ 4

ngày

22/4/2020

- Dự giờ cô Xuân

- Dạy lớp C2

- Dự giờ cô Hiền

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

 

 

Thứ 5

ngày

23/4/2020

- Trực và làm việc tại các điểm trường.

- LĐ trường

 

Thứ 6 ngày

24/4/2020

- Kiểm tra vệ sinh các bếp ăn

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

 

Thứ 7

ngày

25/4/2020

- Sinh hoạt chuyên môn

 

- CB,GV,NV

 

 

       4. Tuần 5/4/2020

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 27/4/2020

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- LĐ trường

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 28/4/2020

- Dạy lớp B2

- Dự giờ cô Tuyến

- Dạy lớp A2

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

 

Thứ 4

ngày

29/4/2020

- Dự giờ cô Xuân

- Dạy lớp C2

- Dự giờ cô Hiền

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

 

 

Thứ 5

ngày

30/4/2020

- Nghỉ lễ 30/4

- CB,GV,NV

 

Thứ 6 ngày

01/5/2020

- Nghỉ ngày quốc tế lao động

- CB,GV,NV

 

Thứ 7

ngày

02/5/2020

- Họp CB,GV,NV

- Tổng hợp nuôi ăn tháng 4.

 

- CB,GV,NV

- LĐ trường, đ/c Hằng

 

          LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5

       I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2020

       - Tổng hợp số liệu thống kê, các loại báo cáo cuối năm.

- Báo cáo tự đánh giá  lĩnh vực công tác;

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức giữ trẻ trong hè.

- Tổ chức họp cha mẹ trẻ.

       - Kiểm tra công tác chuẩn bị bàn giao trẻ 5 tuổi vào lớp 1

       II. Lịch công tác tuần

       1. Tuần 1/5/2020

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày

04/5/2020

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- LĐ trường

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 05/5/2020

- Trực và làm việc tại các điểm trường.

- LĐ trường

 

Thứ 4

ngày

06/5/2020

- Dạy lớp B5

- Dự giờ cô Sang

- Dạy lớp A5

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 5

ngày

07/5/2020

- Dự giờ cô Sao

- Dạy lớp C5

- Dự giờ cô Quyên

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 6 ngày

08/5/2020

- Trực và làm việc tại các điểm trường.

- LĐ trường

 

Thứ 7

ngày

09/5/2020

- Sinh hoạt chuyên môn.

 

- CB,GV,NV

 

       2. Tuần 2/5/2020

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 11/5/2020

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- LĐ trường

- Đ/c Sáng

 

Thứ 3

ngày 12/5/2020

- Trực và làm việc tại các điểm trường.

- LĐ trường

 

Thứ 4

ngày

13/5/2020

- Dạy lớp B4

- Dự giờ cô Vân

- Dạy lớp A4

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 5

ngày

14/5/2020

- Dự giờ cô Thiện

- Dạy lớp C4

- Dự giờ cô Uyên

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 6

ngày

15/5/2020

- Trực và làm việc tại các điểm trường.

- LĐ trường

 

Thứ 7

ngày

16/5/2020

- Sinh hoạt chuyên môn.

 

CB,GV,NV

 

        3. Tuần 3/5/2020

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 18/5/2020

- Họp giao ban tuần.

- Ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

- LĐ trường

- Đ/c Sáng

 

 

 

Thứ 3

ngày 19/5/2020

- Trực và làm việc tại các điểm trường.

- LĐ trường

 

Thứ 4

ngày

20/5/2020

- Dạy lớp B3

- Dự giờ cô Vị

- Dạy lớp A3

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 5

ngày

21/5/2020

- Dự giờ cô Cúc

- Dạy lớp C3

- Dự giờ cô Thu

- Đ/c Vân

- Đ/c Sáng

- Đ/c Thu

 

Thứ 6 ngày

22/5/2020

- Kiểm tra các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

- LĐ trường

- TTCM

 

Thứ 7

ngày

23/5/2020

- Nghỉ

- CB,GV,NV

 

       4. Tuần 4/5/2020

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(điều chỉnh)

Thứ 2

ngày 25/5/2020

- Họp giao ban tuần.

 

- LĐ trường

 

 

Thứ 3

ngày 26/5/2020

- Kiểm tra công tác chuẩn bị bàn giao trẻ 5 tuổi vào lớp 1

- Ban KTNBTH

 

 

 

Thứ 4

ngày

27/5/2020

- Tổng hợp kết quả đánh giá trẻ cuối độ tuổi năm học 2019 - 2020.

 

- Đ/c Sáng,

TT các tổ CM

 

Thứ 5

ngày

28/5/2020

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức giữ trẻ trong hè.

- Tổng hợp nuôi ăn tháng 5

- LĐ trường,

 

đ/c Hằng

 

Thứ 6 ngày

29/5/2020

- Tổ chức họp cha mẹ trẻ

 

- LĐ trường

- CB,GV,NV

 

Thứ 7

Ngày

30/5/2020

- Tổng kết năm học 2019-2020

 

- CB,GV,NV

 

         

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Vân

 

Các tin khác