Công khai chất lượng giáo dục năm học 2019-2020

     PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN                                                                         Biểu mẫu: 02

TRƯỜNG MẦM NON XÃ ĐỨC LÝ

 

 

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế
năm học 2019 - 2020

 

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

Nhà trẻ

Mu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng tuổi

25-36 tháng tuổi

3-4 tuổi

4-5 tuổi

5-6 tuổi

I

Tổng số trẻ em

423

0

02

65

90

135

131

1

Số trẻ em nhóm ghép

00

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em học 1 buổi/ngày

00

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em học 2 buổi/ngày

423

0

02

65

90

135

131

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

00

 

 

 

 

 

 

II

Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú

332

0

0

32

61

112

127

III

Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe

423

0

02

65

90

135

131

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

423

0

02

65

90

135

131

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Strẻ cân nặng bình thường

 

 

02

58

82

127

124

2

Strẻ suy dinh dưỡng thnhẹ cân

 

 

0

06

05

05

03

3

Strẻ có chiều cao bình thường

 

 

02

59

85

130

128

4

Số trẻ suy dinh dưỡng ththấp còi

 

 

0

06

05

05

03

5

Số trẻ thừa cân béo phì

 

 

0

01

03

03

04

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

423

0

02

65

90

135

131

1

Chương trình giáo dục nhà trẻ

67

 

 02

65

 

 

 

2

Chương trình giáo dục mẫu giáo

356

 

 

 

90

135

131

 

 

Đức Lý, ngày 03 tháng 09 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Vân

Tin cùng chuyên mục