Liên kết web

Công khai các khoản thu năm học 2018-2019

PHÒNG GD-ĐT HUYỆN LÝ NHÂN

TRƯỜNG MẦM NON XÃ ĐỨC LÝ

 

  Số: 34/KH-MNĐL                                   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Đức Lý, ngày  30  tháng 10  năm 2018

 

THÔNG BÁO CÔNG KHAI KẾ HOẠCH

THU, CHI CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP THEO QUY ĐỊNH VÀ THEO THỎA THUẬN GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ CHA MẸ TRẺ

 NĂM HỌC 2018 - 2019

I.      Thu theo quy định

1. Kế hoạch thu, chi quỹ học phí

       Thu theo Nghị quyết số 20/2018/QĐ-UBND ngày 13/07/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và lệ phí tuyển sinh trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2018-2019;

       Mức thu: 65.000 đồng/ tháng/ trẻ. Nhà trường thu 9 tháng/năm học.

Tổng toàn trường tại thời điểm 31/10/2018 có 443 trẻ.

Trong đó mẫu giáo: 381 trẻ, nhà trẻ: 62 trẻ.

Số trẻ thuộc đối tượng được miễn học phí: 10 trẻ

Số trẻ thuộc đối tượng được giảm 50% học phí: 25 trẻ

1.1. Kế hoạch thu: 245.992.500 đồng, trong đó:

+ 405 trẻ x 65.000 đ/tháng x 9 tháng = 238.680.000 đồng

+ 25 trẻ x 32.500 đ/tháng x 9 tháng = 7.312.500 đồng

1.2. Kế hoạch chi: 245.992.500 đồng

+ 40% chi bổ sung nguồn cải cách tiền lương;

       + 60% chi trả tiền công cho bảo vệ, trả công cho nhân viên nấu ăn, chi hoạt động chuyên môn và mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất.

       2. Kế hoạch thu, chi quỹ XHH thuê khoán người nấu ăn năm học 2018-2019

2.1. Kế hoạch thu:

Số trẻ ăn bán trú: 371 trẻ x 55.000đ/ tháng x 10 tháng = 204.050.000 đồng (Tính từ 01/09/2018 đến 31/05/2019 và tháng 08/2019).

2. Kế hoạch chi:

- Kinh phí chi tiền công 10 tháng (Từ 01/9/2018 đến 31/5/2019 và tháng 8/2019):

Số người nấu ăn 06 người x 3.000.000 đồng/ người/ tháng x 10 tháng = 180.000.000 đồng.

- Kinh phí chi tiền bảo hiểm 23,5% (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) 12 tháng  (Từ 01/9/2018 đến 31/8/2019)

Số người nấu ăn 06 người x 705.000đ/ người/ tháng x 12 tháng = 50.760.000 đồng.

* Tổng kinh phí thuê khoán người nấu ăn năm học 2018-2019: 230.760.000 đồng.

        3. Cân đối thu, chi quỹ tiền công cô nuôi:

     Kinh phí thu - kinh phí chi = 204.050.000 đ - 230.760.000 đ = - 26.710.000 đ.

        4. Kế hoạch sử dụng kinh phí thiếu:

       Kinh phí còn thiếu nhà trường sẽ sử dụng nguồn thu từ học phí để chi trả.

II. Thu theo thỏa thuận (Thu hộ, chi hộ)

1. Quỹ tài liệu, học phẩm, đồ dùng riêng của trẻ

- Kế hoạch thu: 94.550.000 đồng.

Trong đó:

Nhà trẻ: 150.000 đồng/trẻ/năm học x 62 trẻ = 9.300.000 đồng;

Mẫu giáo 3 tuổi: 200.000 đồng/trẻ/năm học x 125 trẻ = 25.000.000 đồng;

Mẫu giáo 4 tuổi: 220.000 đồng/trẻ/năm học x 125 trẻ = 27.500.000 đồng;

Mẫu giáo 5 tuổi: 250.000 đồng/trẻ/năm học x 131 trẻ = 32.750.000 đồng.

- Kế hoạch chi: Mua sắm sách, vở, học liệu, đồ dùng học tập cho trẻ trong năm học: 94.550.000 đồng (có dự toán chi tiết kèm theo từng độ tuổi).

2. Các khoản thu phục vụ nuôi ăn bán trú

2.1. Tiền ăn

Căn cứ Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2018-2019 của Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân, về quy định mức ăn tối thiểu của trẻ đối với các trường mầm non trong Tỉnh, trong huyện năm học 2018-2019 là: 13.000 đồng/trẻ/ngày (tính cả gạo, không kể chất đốt).

- Kế hoạch chi:

  + Đối với trẻ Mẫu giáo: Ăn 2 bữa/ ngày (1 bữa chính và 1 bữa phụ). Định mức ăn bữa chính 8.500/trẻ ; bữa phụ ăn 4.500đ/trẻ.

  + Đối với Nhà trẻ: Ăn 3 bữa/ngày (2 bữa chính và 1 bữa phụ). Định mức ăn bữa chính sáng là 6.000đồng/trẻ; bữa chính chiều 5.000đồng/trẻ và bữa phụ 2.000đồng/trẻ.

2.2. Tiền chất đốt

- Kế hoạch thu: thu theo tháng thực ăn của trẻ

371 trẻ ăn bán trú x 20.000 đ/trẻ/tháng x 10 tháng = 74.200.000 đồng.

- Kế hoạch chi:

+ Mua ga nấu ăn cho trẻ. Dự tính hết 21 bình ga 12kg/tháng x 320.000 đ/tháng x 10 tháng = 67.200.000 đồng

+ Dự kiến sửa bếp ga, bình ga, tủ cơm ga, tủ sấy bát: 7.000.000 đồng

2.3. Phụ phí bếp nuôi:

+  Kinh phí để mua dầu rửa bát, dự kiến: 3.100.000đ

+ Mua chậu, găng tay, ủng, thớt, dao, chậu, rổ đựng thực phẩm, ... dự kiến: 3.560.000đ

+ Mua dụng cụ vệ sinh, tẩy rửa nhà bếp. Chất khử, khơi thông cống rãnh khu vực bếp nuôi, phun thuốc diệt côn  trùng khu vực bếp, thuê người khơi thông cống rãnh, lau rửa bể nước; sửa máy bơm nước.... dự kiến: 7.540.000đ

+ Mua bổ sung bát, thìa cho trẻ: 4.350.000 đồng

* Tổng kinh phí cần huy động: 18.550.000 đồng

* Số trẻ ăn bán trú tại bếp là 371 trẻ, số cha mẹ dự kiến vận động là: 371 người

(Do đó mức vận động trong khoảng: 50.000 đồng/người/năm học)

2.4. Phụ phí vệ sinh , nước sinh hoạt, nước uống

+ Tiền nước máy: 12.900.000 đồng

        + Mua ga đun nước uống cho trẻ: 7.000.000 đồng;

        + Mua đồ dùng vệ sinh cho trẻ: 68.700.000 đồng.

* Tổng kinh phí cần huy động: 86.000.000 đồng

* Số cha mẹ dự kiến vận động là: 443 người

(Do đó mức vận động trong khoảng: 200.000 đồng/người/năm học)

        5. Quỹ phụ huynh

        - Quỹ phụ huynh do cha mẹ trẻ tự thỏa thuận mức đóng góp và tự thu, chi theo Thông tư số 55/2011-TTBGD&ĐT ngày 22/11/2011 của BGD&ĐT ban hành điều lệ ban đại diện CMHS;

* Tổng dự toán kinh phí chi: 66.450.000 đồng.

* Tổng số cha mẹ dự kiến vận động: 443 người

* Mức vận động trong khoảng: 150.000 đồng/người/năm học

    

 

TM. TRƯỜNG MN XÃ ĐỨC LÝ

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Vân

Huynh

 

 

 

Các tin khác