Liên kết web

Công khai theo TT09

Công khai theo TT09

Biểu mẫu 01

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG MẦM NON XÃ ĐỨC LÝ

THÔNG B¸O

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2015-2016

 

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Mức độ về sức khỏe mà trẻ em sẽ đạt được

- 93% trở lên trẻ có chiều cao và cân nặng bình thường.

- Thích nghi với chế độ sinh hoạt ở nhà trẻ

- Biết thực hiện một số việc tự phục vụ, giữ gìn sức khỏe với sự giúp dỡ của người lớn

-Biết tránh vật dụng, nơi nguy hiểm khi được nhắc nhở

- Biết tránh một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở

- 95% trở lên trẻ có chiều cao và cân nặng bình thường.

-Có một số hiểu biết về thực phẩm và lợi ích của việc ăn uống đối với sức khỏe

- Có một số thói quen, kỹ năng tốt trong ăn uống, giữ gìn sức khỏe và đảm bảo sự an toàn cho bản thân

 

II

Mức độ về năng lực và hành vi mà trẻ em sẽ đạt được

* Thể chất:

-98% trẻ thực hiện được vận động cơ bản và một số tố chất vận động ban đầu( nhanh nhẹn, khéo léo, thăng bằng cơ thể)

- Có khả năng phối hợp khéo léo cử động của bàn tay, ngón tay. Thực hiện phối hợp tay – mắt, phối hợp tay – chân - cơ thể, thể hiện sức mạnh của cơ bắp.

* Tình cảm xã hội:

-Có khả năng cảm nhận và biểu lộ cảm xúc với con người sự vật gần gũi

- Thực hiện một số quy định đơn giản trong sinh hoạt

- Thích hát, nghe hát và vận động theo nhạc

* Nhận thức:

- Thích tìm hiểu khám phá thế giới xung quanh

* Ngôn ngữ:

-Nghe hiểu đước các yêu cầu đơn giản bằng lời nói

- Biết hỏi và trả lời một số câu hỏi đơn giản bằng lời nói cử chỉ

- Sử dụng lời nói để giao tiếp, diễn đạt nhu cầu

- Có khả năng cảm nhận nhịp điệu, vần điệu của câu thơ và ngữ điệu của lời nói

- Hồn nhiên trong giao tiếp

 

* Thể chất:

- Tập luyện các kỹ năng vận động cơ bản và phát triển các tố chất trong vận động

-Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và lợi ích của việc ăn uống đối với sức khỏe

- Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt

* Tình cảm xã hội:

-Có ý thức về bản thân, có khả năng nhận biết và thể hiện tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh

- Có một số phẩm chất: mạnh dạn, tự tin, biết chia sẻ, biết lắng nghe

- Có một số kỷ năng sống: tôn trọng, hợp tác, thân thiện, quan tâm chia sẻ

* Nhận thức:

- Ham hiểu biết, thích tìm hiểu khám phá các sự vật, thế giới xung quanh

- Có khả năng quan sát, so sánh , phán đoán

- Có khà năng diễn đạt tình cảm thông qua hành động và ngôn ngữ

- Có một số khái niệm sơ đẳng về toán

* Ngôn ngữ:

-Có khả năng lắng nghe, hiểu lời nói trong giao tiếp hang ngày

- Có khả năng biểu đạt bằng nhiều cách khác nhau( lời nói, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ…)

- Diễn đạt rõ rang và giao tiếp có văn hóa trong đời sống hằng ngày

- Có khả năng nghe và kể lại sự việc, kể lại truyện

- Có khả năng cảm nhận nhịp điệu, vần điệu của bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi

- Có một số kỹ năng ban đầu về đọc viết

* Thẩm mỹ:

- Có khả năng cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật

- Có khả năng thể hiện cảm xúc trong hoạt động âm nhạc, tạo hình

- Yêu thích hào hứng tham gia các hoạt động nghệ thuật

III

Chương trình chăm sóc giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

Chương trình GDMN mới do vụ GDMN- BGD&ĐT ban hành

Chương trình GDMN mới do vụ GDMN- BGD&ĐT ban hành

IV

Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục

Có đầy đủ phòng học, trang thiết bị, sách vở, đồ dùng đồ chơi phục vụ cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ đáp ứng yêu cầu tối thiểu quy định.

Có đầy đủ phòng học, trang thiết bị, sách vở, đồ dùng đồ chơi phục vụ cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ đáp ứng yêu cầu tối thiểu quy định.

                                                   Đức Lý, ngày 08 tháng 09 năm 2015

                                                    Thủ trưởng đơn vị

                                                    (Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 


Biểu mẫu 02

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG MẦM NON XÃ ĐỨC LÝ                                   

THÔNG B¸O

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2015-2016

Đơn vị tính: trẻ em

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng

tuổi

25-36 tháng

tuổi

3-4 tuổi

 

4-5

tuổi

5-6

tuổi

 

I

Tổng số trẻ em

425

0

8

70

147

106

94

1

Số trẻ em nhóm ghép

0

0

0

0

0

0

 

2

Số trẻ em 1 buổi/ngày

0

0

0

0

0

0

0

3

Số trẻ em 2 buổi/ngày

425

0

8

70

147

106

94

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

0

0

0

0

0

0

1

II

Số trẻ em được tổ chức ăn

tại cơ sở

280

 

10

40

94

78

78

III

Số trẻ em được kiểm tra

 định kỳ sức khỏe

425

0

8

70

147

106

94

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

425

0

8

70

147

106

94

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Kênh bình thường

397

0

8

65

137

98

89

2

Kênh dưới -2

 

 

 

 

 

 

 

3

Kênh dưới -3

 

 

 

 

 

 

 

4

Kênh trên +2

 

 

 

 

 

 

 

5

Kênh trên +3

 

 

 

 

 

 

 

6

Phân loại khác

 

 

 

 

 

 

 

7

Số trẻ em suy dinh dưỡng

28

0

0

5

10

8

5

8

Số trẻ em béo phì

 

 

 

 

 

 

1

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

1

Đối với nhà trẻ

78

0

8

70

0

0

0

a

Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình giáo dục mầm non -

Chương trình giáo dục nhà trẻ

78

0

8

70

0

0

0

2

Đối với mẫu giáo

347

0

0

0

147

106

94

a

Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình 26 tuần

 

 

 

 

 

 

 

c

Chương trình 36 buổi

 

 

 

 

 

 

 

d

Chương trình giáo dục mầm non-

Chương trình giáo dục mẫu giáo

347

0

0

0

147

106

94

                                                   Đức Lý, ngày 10  tháng 09 năm 2015.

                                                    Thủ trưởng đơn vị

                                                    (Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu 03

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG MẦM NON XÃ ĐỨC LÝ

THÔNG B¸O

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2015-2016

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Tổng số phòng

13

Số m2/trẻ em

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên cố

8

1,44

2

Phòng học bán kiên cố

5

2,06

3

Phòng học tạm

 

-

4

Phòng học nhờ

 

 

III

Số điểm trường

4

-

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

3.814

9,54

V

Tổng diện tích sân chơi (m2)

1000

2,5

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

1008,8

2,52

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)

645

1,61

2

Diện tích phòng ngủ (m2)

 

 

3

Diện tích phòng vệ sinh (m2)

73

0,18

4

Diện tích hiên chơi (m2)

220,8

0,55

5

Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2)

70

0,18

VII

 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

13

Số bộ/nhóm (lớp)

VIII

Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập  (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… )

5

 

IX

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác

 

Số thiết bị/nhóm (lớp)

1

Ti vi

3

 

2

Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống)

3

 

3

Máy phô tô

 

 

5

Catsset

 

 

6

Đầu Video/đầu đĩa

2

 

7

Thiết bị khác

 

 

8

Đồ chơi ngoài trời

2

 

9

Bàn ghế đúng quy cách

91

 

10

Thiết bị khác…

 

 

..

…..

 

 

 

 

 

Số lượng (m2)

X

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/trẻ em

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

4

57

 

0,2

 

2

Chưa đạt chuẩn

vệ sinh*

 

12

 

0,11

 

(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GDĐT về Điều lệ trường mầm non và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu )

 

 

Không

XI

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XII

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XIII

Kết nối internet (ADSL)

x

 

XIV

Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục

x

 

XV

Tường rào xây

x

 

..

...

 

 

                                                Đức Lý, ngày 10 tháng 09 năm 2015

                                                    Thủ trưởng đơn vị
Biểu mẫu 04

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG MẦM NON XÃ ĐỨC LÝ

THÔNG B¸O

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2015-2016

 

STT

 

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

TS

ThS

ĐH

 

 

TCCN

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và  nhân viên

36

13

23

0

0

3

25

7

1

 

I

Giáo viên

26

10

16

0

0

1

21

04

0

 

II

Cán bộ quản lý

2

2

0

0

0

1

1

0

0

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

III

Nhân viên

8

1

7

0

0

1

3

3

1

 

1

Nhân viên văn thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên khác

7

0

7

 

 

 

3

3

1

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đức Lý,  ngày 10 tháng 09 năm 2015

                                                                                          Thủ trưởng đơn vị

                                                                                       (Ký tên và đóng dấu)

 

Các tin khác